menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullinen toiminta Cargotecissa

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Johtamiskäytännöt konsernitasolla
Kestävä kehitys on Cargotecissa hallituksen agendalla, ja hallitus tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä vuosittain. Cargotecin johtoryhmä arvioi kestävää kehitystä kahdesti vuodessa ja hyväksyy konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet. Cargotecin viestintäjohtaja vastaa kestävän kehityksen kysymyksistä johtoryhmässä.

Liiketoiminta-alueiden johtamiskäytännöt
Jotta kestävän kehityksen tavoitteet ovat linjassa liiketoiminta-alueiden toimintojen kanssa, Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin johtoryhmissä tehdään vähintään kahdesti vuodessa kestävän arvioinnin, joissa tarvittaessa tehdään liiketoiminta-aluekohtaisia tarkennuksia konsernitason kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen operatiivinen johtaminen
Operatiivisesti kestävän kehityksen mukaista toimintaa johdetaan sekä konserni- että liiketoiminta-aluetasolla yli organisaatiorajojen. Keskeiset vastuulliset organisaatiot ovat strategian, laadun, tutkimuksen ja kehityksen, hankinnan, EHS-kysymysten, sisäisen tarkastuksen, henkilöstöasioiden ja lakikysymysten parissa työskentelevät yksiköt. Yhtiötason kestävän kehityksen tavoitteet esittelee ja raportoi ja niiden toteutumista seuraa Cargotecin kestävän kehityksen yksikkö. Tämän lisäksi jokaisella liiketoiminta-alueella on kestävän kehityksen kysymyksiä koordinoiva yksikkönsä.

Cargotecin kestävän kehityksen työryhmä linjaa ja hyväksyy yritys- ja liiketoiminta-aluetason toimet, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden ja käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään kuuluvat kestävän kehityksen yksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja), Ethics and Compliance -johtaja sekä kestävän kehityksen kysymyksistä vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmistä.
Kuva - Port 2060 blogi Kuva - Port 2060 blogi

Port 2060 blogi

Lue lisää
Mitä mieltä olet sivustosta?