menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullinen toiminta Cargotecissa

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Teemme kovasti töitä, jotta voimme olla entistäkin avoimempi ja toiminnaltaan läpinäkyvämpi yhtiö. Parannamme myös jatkuvasti viestintää sidosryhmiemme kanssa lisätäksemme ympäristötietoisuutta ja parantaaksemme ympäristöasioiden hallintaa. Olemme ennakoivasti yhteydessä sidosryhmiimme keskustellaksemme heidän kanssaan keskeisimmistä kestävän kehityksen aiheista. Kuluneen vuoden aikana olemme myös ottaneet osaa useisiin kestäviä investointeja käsitteleviin konferensseihin.

Vuosiraportointi

Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee myös englanninkielisen GRI-indeksin vuodelle 2019. Vuosikatsaus ja GRI-indeksi pyrkivät kuvaamaan Cargotecin strategiaa ja sen toteutumista vuonna 2019, yrityksen arvonluontiprosessia sekä vastuullisuuskysymysten merkitystä osana Cargotecin liiketoimintaa.

Raportoimme kestävän kehityksen toiminnastamme GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. GRI-indeksi on riippumattoman varmentajan tarkastama.

Sijoittajakyselyt

Raportoimme toiminnastamme useille kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille kestävyysluokituksia. Luokitukset tukevat osaltaan sidosryhmiä arvioimaan yhtiömme kestävän kehityksen tasoa. Vuoden 2019 alkupuolella sekä MSCI että Ecovadis luokittelivat yhtiömme yhdeksi alamme kestävimmistä (AA- ja kultaluokitukset).

Olemme myös toimittaneet tietoja CDP-organisaatiolle yhtiöstämme vuodesta 2010 lähtien ja vuonna 2019 Cargotec saavutti C-luokituksen ilmasto-ohjelmassa.

Muut sijoittajakyselyt:

 

Mitä mieltä olet sivustosta?