menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullinen toiminta Cargotecissa

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus

Tavoitteemme on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Tämä vie eteenpäin myös vastuullisuustavoitteitamme. Liiketoimintamme kasvaa, kun tehokkuusvaatimukset lisääntyvät, elinkaariratkaisut yleistyvät ja lastinkäsittelymäärät kasvavat.

Asiakkaamme toimivat aloilla, jotka tuottavat valtaosan maailman bruttokansantuotteesta. Tämä antaa meille mahdollisuuden tukea hyvinvoinnin kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä
Laitteidemme ja ratkaisujemme käyttö voi edistää ekotehokkuutta maailmanlaajuisesti, sillä asiakkaamme voivat rajoittaa päästöjään näillä ratkaisuilla. Paitsi bruttokansantuotteesta ja globaalista hyvinvoinnista, myös suuri osa maailman päästöistä syntyy asiakastoimialoillamme.

Olemme esitelleet ekotehokkuutta edistävät tuotteemme ja ratkaisumme, joilla asiakkaamme voivat tehostaa järjestelmiään, päästöjen hallintaansa ja resurssiensa käyttöä. Ympäristötoimialoilla laitteemme voivat edistää toiminnan tehokkuutta.

Strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteitamme
Strategiamme keskiössä ovat huoltoliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio. Globaalina edelläkävijänä voimme muokata toimialaamme vaativammilla vastuullisuuskäytännöillä ja edistämällä kiertotaloutta.

Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia toimintojemme optimointiin. Uskomme digitalisoinnin olevan keskeisessä roolissa, kun pyrimme ekotehokkuuden lisäämiseen. Laajenevan palveluliiketoimintamme uudet liiketoimintamallit on rakennettu kiertotalouden periaatteiden varaan.

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti, ja voimme tuoda toimialallemme kestävän kehityksen standardeja laaja-alaisesti.

Taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi yritysten on uudistettava toimintaansa, kehitettävä uusia liiketoimintamalleja ja tehtävä keskenään enemmän yhteistyötä. Nämä muutokset aiheuttavat haasteita. Cargotecilla on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet auttaa yrityksiä toimimaan entistä kestävämmällä tavalla. Samalla varmistamme, että Cargotecin oma toiminta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

Osana YK:n kestävän kehityksen laajempaa ohjelmaa, kansainvälisesti hyväksytyillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään edistämään äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen saavuttamista talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

Mikään yritys ei yksin kykene varmistamaan YK:n tavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista kehittämällä toimintojaan tavoitteita tukevaan suuntaan. Uskomme vakaasti, että tavoitteemme – olla johtava älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja tarjoava yritys – kautta vaikutamme erityisesti kuuteen alla mainittuun tavoitteeseen.

 SDG

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeisimmässä raportissa painotetaan, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä huomattavasti oletettua nopeammin. Raportti nivoutuu kiinteästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin esimerkiksi ilmastotekojen (tavoite 13) sekä kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin (tavoite 9) kautta. Cargotec on kehittänyt strate­giaansa siten, että se tukee kumpaakin osa-aluetta. Panostamme digitalisaatioon ja siihen, että vähemmällä saadaan enemmän aikaan – sekä sisäisesti että asiakkaidemme liiketoiminnassa.

Digitalisaatio on avainasemassa meri- ja kuljetusalan päästöjen vähentämisessä. Se mahdollistaa myös yhteiskunnan laajemman muutoksen kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta. Jatkossa tietojen yhteiskäyttö, yhteiset alustat ja muu yhteistyö ovat keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toimialojen välisessä yhteistyössä.

Cargotec parantaa logistiikka-alan kestävää kehitystä sähköistämällä laitteita, jotka ovat perinteisesti olleet dieselkäyttöisiä. Cargotecin ekotehokkaiden ratkaisujen tuote­ryhmä tukee taloudellista kasvuamme ja toimii myös esimerkkinä toimialan kestävän kehityksen normistolle.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?