menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

VASTUULLINEN TYÖnantaja

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta.

 

Toimintaperiaatteissa ja henkilöstöpolitiikassa olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä varmistamaan työntekijöiden ja työntekijöiksi haluavien tasapuolisen kohtelun palkkauksessa, urakehityksessä ja rekrytointiprosesseissamme.
Käytännön tasolla henkilöstöpolitiikan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen tapahtuu henkilöstöhallinnon työkalujen ja prosessien sekä henkilökunnan koulutuksen kautta. Koulutamme henkilöstöämme ihmisoikeus- ja työelämän tasa-arvokysymyksissä eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Käytössämme on myös globaali Speak Up -yhteydenottokanava, jonka kautta henkilöstömme voi tehdä anonyymin ilmoituksen, mikäli ihmis- tai työelämän oikeuksien koetaan rikkoutuneen.

Haluamme olla vastuullinen työllistäjä ja panostaa henkilöstöömme. Käytössämme on vuosittain toteutettava Compass- työtyytyväisyyskysely, jonka avulla kartoitamme henkilöstömme mielipiteitä johtajuudesta, työilmapiiristä, työhön sitoutumisesta sekä Cargotecin tavasta toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Vuoden 2017 Compass-työtyytyväisyyskyselyyn vastasi 86 prosenttia henkilöstöstä (2016: 88). Vuonna 2017 johtajuusindeksi oli 71 prosenttia (2016: 68), tiimin työilmapiiri-indeksi 76 prosenttia (70), henkilöstön sitoutumisindeksi 69 prosenttia (69) ja sosiaalisen vastuun indeksi 79 (79).

Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ohjaavat henkilöstöstrategiamme rakentumista. Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme merkittävästi edistää toimintamme tuloksellisuutta, ja johtajuuden kehittäminen onkin yksi kolmesta strategiamme kulmakivistä. Vuosina 2016–2017 olemme vieneet läpi tiiviin johtajakoulutusohjelman, jolla haluamme vakiinnuttaa Cargoteciin yhdenmukaisemman johtamiskulttuurin.