menu

Liiketoiminta:

{{displayStock}}

VASTUULLINEN TYÖnantaja

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta.

Toimintaperiaatteissa ja henkilöstöpolitiikassa olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä varmistamaan työntekijöiden ja työntekijöiksi haluavien tasapuolisen kohtelun palkkauksessa, urakehityksessä ja rekrytointiprosesseissamme.

Käytännön tasolla politiikan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen tapahtuu henkilöstöhallinnon työkalujen ja prosessien sekä henkilöstön koulutuksen kautta. Koulutamme henkilöstöämme ihmisoikeus- ja työelämän tasa-arvokysymyksissä eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Käytössämme on myös globaali Speak Up -yhteydenottokanava, jonka kautta henkilöstömme voi tehdä anonyymin ilmoituksen, mikäli ihmis- tai työelämän oikeuksien koetaan rikkoutuneen.

Haluamme olla vastuullinen työllistäjä ja panostaa henkilöstöömme. Käytössämme on vuosittain toteutettava Compass- työtyytyväisyyskysely, jonka avulla kartoitamme myös työntekijöidemme näkemyksiä eettisten periaatteiden toteutumisesta. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ohjaavat henkilöstöstrategiamme rakentumiseen.

Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme merkittävästi edistää toimintamme tuloksellisuutta, ja johtajuuden kehittäminen onkin yksi kolmesta strategiamme kulmakivestä. Vuosina 2016–2017 olemme vieneet läpi tiiviin johtajakoulutusohjelman, jolla haluamme vakiinnuttaa Cargoteciin yhdenmukaisemman johtamiskulttuurin.