menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}
Johtamiskäytännöt konsernitasolla
Vastuullisuus on Cargotecissa hallituksen agendalla, ja hallitus tarkastelee vastuullisuuskysymyksiä vuosittain. Laajennettu johtoryhmä toteuttaa kahdesti vuodessa vastuullisuusarvioinnin ja hyväksyy konsernitason vastuullisuustavoitteet. Cargotecin viestintäjohtaja vastaa vastuullisuuskysymyksistä laajennetussa johtoryhmässä.

Liiketoiminta-alueiden johtamiskäytännöt
Jotta vastuullisuustavoitteet ovat linjassa liiketoiminta-alueiden toimintojen kanssa, Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin johtoryhmissä tehdään vähintään kahdesti vuodessa vastuullisuusarvioinnit, joissa tarvittaessa hyväksytään liiketoiminta-aluekohtaisia tarkennuksia konsernitason vastuullisuustavoitteisiin.

Vastuullisuuden operatiivinen johtaminen
Operatiivisesti vastuullisuutta johdetaan sekä konserni- että liiketoiminta-aluetasolla yli organisaatiorajojen. Keskeiset vastuulliset organisaatiot ovat strategian, laadun, tutkimuksen ja kehityksen, hankinnan, EHS-kysymysten, sisäisen tarkastuksen, henkilöstöasioiden ja lakikysymysten parissa työskentelevät yksiköt. Yritystason vastuullisuustavoitteet esittelee ja raportoi ja niiden toteutumista seuraa Cargotecin yritysvastuuyksikkö. Tämän lisäksi jokaisella liiketoiminta-alueella on vastuullisuuskysymyksiä koordinoiva yksikkönsä.

Cargotecin vastuullisuustyöryhmä linjaa ja hyväksyy yritys- ja 

liiketoiminta-aluetason toimet, jotka liittyvät vastuullisuustavoitteiden ja 

-käytäntöjen kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Työryhmään 

kuuluvat yritysvastuuyksikkö (viestintäjohtaja ja yritysvastuujohtaja), 

Ethics and Compliance -johtaja sekä vastuullisuuskysymyksistä 

vastaavat henkilöt strategiatoiminnosta ja liiketoiminta-alueiden 

johtoryhmistä.