menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuus omissa toiminnoissamme

Cargotec tekee jatkuvasti kovasti töitä pysyäkseen kestävän kehityksen edelläkävijänä. Vaikka pääasialliset kestävyysvaikutukset ilmenevät alallamme parhaiten tuotteidemme kautta, teemme jatkuvasti parhaamme edistääksemme kestävän kehityksen toteutumista myös omissa toiminnoissamme. Otamme toimintaamme ohjaavat kestävän kehityksen vaatimukset erittäin vakavasti: monista niiden piiriin kuuluneista kysymyksistä onkin tullut alalla vaadittuja standardeja.

Ympäristöjohtamista ja raportointitietoja kehittämällä olemme määrittäneet kunnianhimoisempia tavoitteita omille toiminnoillemme

Vuodesta 2018 lähtien on tehty merkittäviä parannuksia Cargotecin keskitetysti käyttämään EHS-raportointiin: validoimme, tarkastamme ja julkaisemme ensimmäistä kertaa muiden kuin kokoonpanoyksiköidemme tietoja, kun aiemmin on tarkastettu ja julkaistu ainoastaan kokoonpanoyksiköiden energiankulutustietoja. Halusimme saada kattavan kuvan toimintamme aiheuttamasta energiankulutuksesta ja päästöistä voidaksemme asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja lieventää suurimpia vaikutuksia.

Vuonna 2019 Cargotecin energiankulutus oli yhteensä oli 164 800 MWh. Huoltopalvelujen sähkö- ja dieselpakettiautot olivat suurimmat energiankuluttajat. Vuoteen 2018 verrattuna kokoonpanoyksiköiden kokonaisenergiankulutus laski viidellä prosentilla kun muiden yksiköiden nousi 17 prosenttia.

Cargotecin vuoden 2019 energiankulutus koostui pääosin sähköstä (35 %) ja dieselistä (32 %). Dieselpolttoainetta käytettiin pääasiassa huollon pakettiautoissa, kun taas sähköä käytettiin omissa toimitiloissa.

Vuonna 2019 kaikissa Suomen ja Ruotsin kokoonpano- ja huoltoyksiköissä ja toimistoissa, kolmessa yksikössä Italiassa, yhdessä yksikössä USA:ssa ja yhdessä yksikössä Alankomaissa käytettiin uusiutuvaa sähköä, eli noin 33 prosenttia Cargotecin käyttämästä sähköstä oli uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian hankinta oli osa laajempaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää sisäistä prosessia, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 Cargotecin kokonaissähkönkulutuksesta 40 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Vuoteen 2021 mennessä osuuden tulisi olla 50 prosenttia.

Dieselin kulutuksen osalta tavoitteemme on uudistaa ajoneuvokäytänteitä ja siirtyä tulevina vuosina ympäristöystävällisempään ajoneuvokantaan. Tämä toteutetaan purkamalla ajoneuvojen liisaussopimuksia sekä uudistamalla infrastruktuuriamme.

Mitä mieltä olet sivustosta?