menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuus omissa toiminnoissamme

Cargotec tekee jatkuvasti kovasti töitä pysyäkseen kestävän kehityksen edelläkävijänä. Vaikka pääasialliset kestävyysvaikutukset ilmenevät alallamme parhaiten tuotteidemme kautta, teemme jatkuvasti parhaamme edistääksemme kestävän kehityksen toteutumista myös omissa toiminnoissamme. Otamme toimintaamme ohjaavat kestävän kehityksen vaatimukset erittäin vakavasti: monista niiden piiriin kuuluneista kysymyksistä onkin tullut alalla vaadittuja standardeja.

Kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti varmistaaksemme, että työntekijämme toimivat turvallisessa työympäristössä.IIFR 2018 FIN

Yhtiön johto organisaation eri tasoilla seuraa aktiivisesti työturvallisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi, ja eräät yksikkömme ovat jo saavuttaneet tuon tavoitteen.

Työturvallisuustavoitteet ovat osa Cargotecin kestävän kehityksen tavoitteita, joiden kehittymistä yhtiön hallitus ja johtoryhmä seuraavat säännöllisesti. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat työturvallisuusohjelmansa, jotka on rakennettu tukemaan niiden operatiivista toimintaa. Ohjelmat koostuvat muun muassa koulutuksista, turvallisuuskäytänteiden kehittämisistä ja tarkastuksista sekä tavoitteiden seurannasta.

Työturvallisuuden takaaminen ja johtaminen on aina johdon vastuulla, mutta haluamme taata työntekijöillemme mahdollisuuden tuoda esiin asioita, jotka heidän mielestään voivat vaarantaa työturvallisuutta. Tässä hyödynnämme yhtiön laajuista SpeakUp-viestintäkanavaamme, joka ensisijaisesti tukee eettisten toimintaohjeidemme toteuttamista. Kanavan kautta työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa, jos he ovat sitä mieltä, että työturvallisuuskäytännöt eivät ole asianmukaisella tasolla.

Mitä mieltä olet sivustosta?