menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuustiekartta ja -tavoitteet

Vastuullisuustiekarttamme ja -tavoitteemme tukevat strategiaamme. Tavoiteasetannalla haluamme varmistaa että vastuullisuusjohtamisen perusasiat ovat kunnossa, samalla kun varmistamme, että pysymme johtavana kestävien lastinkäsittelyratkaisujen tarjoajana.

Täältä löydät vuoden 2018 tavoitteet. Voit lukea lisää Cargotecin kestävän kehityksen kokonaisuudesta, järjestelmistä, saavutuksista ja prosesseista otsakkeen “Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita” alla.

Turvallisuus on edelleen painopistealueemme vuonna 2018, ja sen lisäksi keskitymme uusiutuvan energian lisäämiseen ja alihankintaketjun kestävän kehityksen ohjelman edistämiseen.

Vastuullisuustavoitteet vuonna 2018

  1. Tapaturmataajuus (IIFR) 4,0 tuotantolaitoksissa
  2. Kaikki Ruotsin ja Suomen toimipaikat käyttävät uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä
  3. Cargotecin toimien ihmisoikeusriskit arvioidaan uudistetulla menetelmällä
  4. Kaikki strategiset toimittajat otetaan mukaan vastuullisuuden itsearviointiprosessiin, ja Toimittajien eettiset toimintaohjeet -prosessi on valmis niiden toimittajien osalta, jotka kattavat 80 prosenttia suorien hankintojen kuluista