menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

Hiabin sijoittajapäivä Helsingissä – suotuisaa markkinakehitystä edessä ja varautumista vastatuuleen

04.12.2017

Cargotecin sijoittajasuhteet järjesti Hiabiin keskittyvän sijoittajapäivän 1.12.2017. Tilaisuus oli suunnattu institutionaalisille sijoittajille ja osakeanalyytikoille, joita oli ilmoittautunut paikalle noin kaksikymmentä. Aikaisemmin kuluvan vuoden aikana olemme järjestäneet muitakin vastaavia tapahtumia, kuten MacGregorin sijoittajapäivän, Kalmarin ohjelmistoliiketoimintaa käsittelevän Software Dayn, vierailun Kiinan tuotantolaitoksellemme sekä käynnin London Gateway-satamaan. Näiden lisäksi järjestimme pääomamarkkinapäivän syyskuussa Lontoossa.

Hiab on yksi Cargotecin kolmesta liiketoimintayksiköstä. Liikevaihdolla mitattuna Hiab on Kalmarin jälkeen toiseksi suurin liiketoimintayksikkömme, mutta kannattavuudeltaan se on tällä hetkellä paras. Hiabin liikevaihto viimeisen vuoden aikana (Q4/16–Q3/17) oli noin 1,1 miljardia euroa ja liikevoitto noin 150 miljoonaa euroa, eli 14,1% liikevaihdosta. Sekä liikevaihto että -voitto ovat kehittyneet viimeisen viiden vuoden aikana erittäin suotuisasti – liikevaihto on kyseisellä jaksolla kasvanut 26 prosenttia ja liikevoitto kuusinkertaistunut. Hiabin tuotevalikoima koostuu erilaisista kuormausnostureista ja muista tyypillisesti kuorma-autoihin kiinnitettävistä lastinkäsittelylaitteista. Uudet laitteet edustavat 77 prosenttia ja huoltoliiketoiminta 23 prosenttia Hiabin liikevaihdosta.

Hiabin liiketoimintaa esittelivät Hiabin johtaja Roland Sundén, talousjohtaja Simon Greaves, huoltoliiketoiminnasta vastaava johtaja Anna Almlöf sekä uusista liiketoimintaratkaisuista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Jan-Erik Lindfors. Sijoittajapäivän tavoitteena oli antaa osallistujille mahdollisuus tutustua tarkemmin Hiabin liiketoimintaan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin, sekä tarjota tilaisuus esittää kysymyksiä Hiabin johdolle.

Roland Sundén kertoi Hiabin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista. Yhdysvallat on Hiabin suurin yksittäinen markkina, ja dollarin heikentymisestä huolimatta markkinan kasvunäkymät ovat hyvät: Hiabin liiketoiminnan kannalta tärkeän indikaattorin, rakentamisaktiviteetin, ennustetaan jatkavan kasvuaan myös lähivuosien aikana. Kasvua vauhdittaa myös se, että Hiab on USA:ssa markkinajohtaja kuormausnostureissa ja ajoneuvotrukeissa sekä toiseksi suurin takalaitanostimien valmistaja.

Myös Euroopassa markkinoiden näkymät ovat suotuisat. Hiab on lisäksi voittanut markkinaosuuksia useissa eri maissa ja tuotekategorioissa. Sundén kertoi myös Hiabin mahdollisuuksista kehittyvissä maissa, kuten Brasiliassa ja Kiinassa. Esimerkiksi Kiinassa kuormauslaitteiston penetraatioaste on edelleen hyvin matala verrattuna Euroopan kehittyneempiin markkinoihin. Asiakkaat ovat ylipäätään erittäin tyytyväisiä Hiabin ratkaisuihin, sillä 80–90 prosenttia asiakkaista investoi uuteen Hiabin laitteeseen korvatakseen vanhan.

Talousjohtaja Simon Greaves kävi läpi Hiabin kannattavuuden kehitystä sekä tulevaisuuden kannattavuusajureita. Viimeisten vuosien aikana Hiabin hyvää kehitystä ovat tukeneet panostukset tuotekehitykseen ja jakeluverkostoon sekä markkinaosuuksien parantuminen. Hiabin tuotevalikoimaa on uudistettu paljon ja esimerkiksi pelkästään vuonna 2016 Hiab toi markkinoille 54 uutta tuotetta. Suotuisa markkinakehitys päämarkkinoilla, huoltoliiketoiminnan kasvu, uudistettu tuotetarjooma sekä toimet tuottavuuden parantamiseksi vaikuttavat keskipitkällä aikavälillä kannattavuuteen positiivisesti. Vastatuulta aiheuttavat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen euroon verrattuna, raaka-ainehintojen nousu, tietyt investoinnit myyntiin ja huoltoliiketoimintaan sekä lisääntynyt kilpailu ja ostosyklit avainasiakassegmentissä.

Huoltoliiketoiminta on tärkeä strateginen fokusalue kaikissa Cargotecin liiketoimintayksiköissä. Myös Hiabilla on merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa tasaista ja kannattavaa huoltoliiketoimintaa. Hiabin huoltoliiketoiminnasta vastaava johtaja Anna Almlöf korosti Hiabin 150 000 kappaleen laitekannan tarjoavan erinomaiset edellytykset huoltoliiketoiminnan kasvulle. Hiab on myös panostanut esimerkiksi uuteen varaosien verkkokauppaan, joka on jo käytössä 32 maassa. Tavoitteena on myös lisätä ylläpitosopimusten myyntiä ja hyödyntää Hiabin verkkoon kytkettyjä laitteita optimaalisesti.

Kuvahaun tulos haulle hiab hivision

HiVisioniaTM käytetään esimerkiksi puunkäsittelyssä.

Hiab on alansa edelläkävijä digitalisaatiossa. Tavoitteena on yhdistää Hiabin kaikki uudet laitteet ensi vuoden aikana, ja uusiin liiketoimintaratkaisuihin keskittyvä toiminto edistää jatkuvasti digitalisaatiota koko Hiabin laajuisesti. Esimerkkejä käänteentekevistä uusista tuotteista ovat HiVisionTM sekä HiConnectTM, joihin perehdyttiin tarkemmin tapahtuman demo-sessioiden aikana. 

HiVisionTM käyttää hyväkseen VR-teknologiaa, joka mahdollistaa tehokkaamman, turvallisemman ja miellyttävämmän työskentelyn. HiVisioninTM avulla lastaus voidaan hoitaa mukavasti kuorma-auton ohjaamosta käsin. Vieraat pääsivät kokeilemaan, miltä tuntuu ohjata puunkäsittelynosturia HiVisioninTM avulla. HiConnectinTM tavoitteena taas on mahdollistaa sekä tietoverkkoon kytkettyjen laitteiden käytön seuranta että tuottaa asiakasarvoa proaktiivisten huoltopalveluiden, varaosien ja uusien ratkaisujen avulla.

Saimme myös yleisöstä paljon kysymyksiä tilaisuuden aikana. Kysymykset käsittelivät esimerkiksi Hiabin mahdollisuuksia Kiinassa, valuuttakurssien vaikutusta tulokseen, tuotekehitystä sekä vuoden 2018 tulosajureita.

Koko tapahtuman tallenteen pääset katsomaan täältä (englanniksi).

Mitä mieltä olet sivustosta?