menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Vahvaa kasvua saaduissa tilauksissa

19.07.2018

Kysymyksiä ja vastauksia tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta

Miksi liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski 20 prosenttia?
Kalmarin liikevoitto laski vertailukautta epäsuotuisamman liiketoimintajakauman vuoksi. Hiabin liikevoiton laskun taustalla olivat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon sekä panostukset myynti- ja huoltoverkoston kyvykkyyksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. MacGregorin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja aleni vertailukauteen verrattuna, koska kustannussäästöt ja suotuisampi liikevaihdon jakauma eivät täysin kompensoineet liikevaihdon laskua.

Saadut tilaukset kasvoivat 23 prosenttia.

 

Miten saadut tilaukset kehittyivät Q2:n aikana?
Saadut tilaukset kasvoivat Kalmarissa 43%, Hiabissa 8% ja laskivat MacGregorissa -4%. Kokonaisuudessaan saadut tilaukset kasvoivat 23% (+28% vertailukelpoisin valuuttakurssein). Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 16%. Kauden kohokohtiin kuului Kalmarin solmima noin 80 miljoonan euron sopimus edistyksellisen automaatioratkaisun toimittamisesta Sydneyyn Australiaan.


Miten huoltoliiketoiminta kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana?
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 16%, Kalmarissa kasvu oli voimakkainta. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5% (+9% vertailukelpoisin valuuttakurssein) ja kasvua oli kaikissa liiketoiminta-alueissa. 


Mitä uudelleenjärjestelykuluihin sisältyi?
Uudelleenjärjestelykuluja oli yhteensä 34,9 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ja tukitoimintojen uudelleenjärjestelykuluista 30 miljoonaa euroa liittyy Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co. Ltd (RHI) -osakkuusyhtiön alennettuun tasearvostukseen. RHI:n arvonalentumistappiolla ei ollut kassavirtavaikutusta. Uudelleenjärjestelykuluihin on sisällytetty myös 12,9 miljoonaa euroa Siwertellin myynnistä saatua myyntivoittoa sekä 4,7 miljoonaa myyntitappiota, joka johtuu Kalmarin maastokäyttöisten materiaalinkäsittelylaitteisiin (Rough Terrain Container Handling) erikoistuneen yhdysvaltalaisen tytäryhtiön myynnistä.

Cargotecin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja on 113.2 miljoonaa euroa, joka on 13% alempi kuin vertailukaudella. Mitkä ovat tärkeimmät keinot EBIT:n parantamiseksi vuonna 2018?
Ensinnäkin, alkuvuodesta olemme kärsineet toimitusketjun pullonkauloista. Pullonkaulat ovat kuitenkin vähitellen hellittämässä. Toiseksi, Kalmarin pienten lastinkäsittelylaitteiden ja huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä tukee liikevaihdon muodostumista vuoden 2018 toisella puoliskolla. Kolmanneksi, tietyt projektit Kalmarissa ja MacGregorissa muodostavat enemmän liikevaihtoa vuoden 2018 toisella puoliskolla kuin ensimmäisellä. Neljänneksi, tämänhetkisillä valuuttakursseilla näyttäisi siltä, että valuuttakurssivaikutus ei ole niin merkittävä vuoden 2018 toisella puoliskolla.


Miksi ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto aleni Q2:lla merkittävästi?
Q2/17 aikana teimme yhden suuremman lisenssikaupan. Lisäksi Heikko Yhdysvaltain dollari aiheutti meille vastatuulta. Myös automaatio-ohjelmistojen liikevaihto laski.


Mikä on tilanne toimitusketjun ongelmien kanssa?
Komponenttien toimittajien tilanne on vakautumassa. Esimerkiksi Hiabissa olemme onnistuneet lyhentämään toimitusaikoja. Sekä Kalmarissa että Hiabissa pidämme yllä toimintojamme korkealla kapasiteetilla, mutta meillä on silti joitain pullonkauloja toimituksissa, jotka johtuvat esimerkiksi alhaisesta asennuskapasiteetista.


Kuinka suuri heikon Yhdysvaltain dollarin vaikutus oli liikevoittoon vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana?
Vaikutus oli noin 5 miljoonaa euroa Q2:lla ja 12 miljoonaa euroa H1/2018:lla, mikä on linjassa aikaisempien estimaattiemme kanssa. Arvioimme koko vuoden vaikutuksen olevan 20-25 miljoonaa euroa.


Miksi rahavirta oli heikko H1/2018 aikana?
Rahavirtaa heikensivät Hiabin ja Kalmarin tiettyjen tuotealueiden kasvaneen kysynnän ja toimitusketjun pullonkaulojen aiheuttama pääoman sitoutuminen varastoihin sekä MacGregorin alhaisen tilauskertymän johdosta pienentyneet saadut ennakkomaksut

Katsaus Q2 2018 tuloksesta (englanniksi)

Sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen esittelee Cargotecin tammi-kesäkuun 2018 tuloksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?