menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

HIABIN SIJOITTAJATILAISUUS: OPERATIIVINEN TEHOKKUUS JA PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUN VARMISTAMINEN KESKIÖSSÄ

26.03.2019

Scott Phillips Hiabin sijoittaja-aamiaisella: “Yhdessä Hiabin 4000 omistautuneen työntekijän kanssa tavoitteenani on jatkaa innovoimista teknologian saralla, huoltoliiketoiminnan kehittämistä, asiakkaiden tukemista tuotteen koko elinkaaren aikana sekä kasvattaa liiketoimintamme kannattavuutta.”

Cargotecin sijoittajasuhteet järjesti Hiabin sijoittaja-aamiaisen Helsingissä 21.3. Tilaisuudessa esityksiä pitivät Hiabin lokakuussa 2018 aloittanut uusi toimitusjohtaja Scott Phillips sekä Hiabin talousjohtaja Simon Greaves ja uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Jan-Erik Lindfors. Tilaisuuteen osallistui 20 sijoittajaa ja osakeanalyytikkoa.

Hiab on yksi Cargotecin kolmesta liiketoimintayksiköstä. Liikevaihdolla mitattuna Hiab on Kalmarin jälkeen toiseksi suurin liiketoimintayksikkömme, mutta kannattavuudeltaan se on tällä hetkellä paras. Hiabin vuoden 2018 liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa ja liikevoitto noin 134 miljoonaa euroa, eli 11,6 % liikevaihdosta. Sekä liikevaihto että liikevoitto ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana suotuisasti – vuoteen 2013 verrattuna liikevaihto on kasvanut 37 prosenttia ja liikevoitto lähes kuusinkertaistunut. Hiabin tuotevalikoima koostuu erilaisista kuormausnostureista ja muista tyypillisesti kuorma-autoihin kiinnitettävistä lastinkäsittelylaitteista. Uudet laitteet edustavat 76 prosenttia ja huoltoliiketoiminta 24 prosenttia Hiabin liikevaihdosta.

Hiab investor day. March 2019

Scott Phillips reflektoi esityksessään ensimmäisiä kuukausiaan Hiabilla. Hän korosti Hiabin vahvuuksien olevan tuotteiden erinomainen laatu ja suorituskyky, vahvat brändit, uskolliset asiakkaat sekä henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen. Mahdollisuuksia parantaa Scott näkee operatiivisessa suorituskyvyssä, mahdollisuuksissa huoltoliiketoiminnassa, tarpeessa parantaa toimintaa jatkuvasti sekä suoritusnopeudessa.

Talousjohtaja Simon Greaves kävi läpi yksityiskohtaisen analyysin Hiabin vuoden 2018 liikevoiton laskun taustalla olevista elementeistä. Vaikka vuoden 2018 tulosta tuki liikevaihdon kasvu, etenkin epäsuotuisat valuuttakurssit sekä toimitusketjun tehottomuus johtivat vuotta 2017 matalampaan kannattavuuteen. Valuuttojen osalta etenkin heikompi Yhdysvaltain dollari vaikutti tulokseen negatiivisesti, sillä merkittävä osa Hiabin laitteista valmistetaan Euroopassa ja viedään Yhdysvaltoihin. Hiabilla on meneillään useita toimenpiteitä toimitusketjun ongelmien ratkaisemiseksi. Erikseen nimetty tiimi keskittyy esimerkiksi sisäisen suunnittelun ja ennustamisen parantamiseen sekä alihankintaketjun johtamisen kehittämiseen. Ongelmien ratkaisemiseen menee kuitenkin vielä aikaa.

Huoltoliiketoiminta on jatkossakin merkittävä mahdollisuus Hiabille. Scott Phillips korosti, että huoltopalvelut ja digitaaliset ratkaisut ovat asiakaskokemuksen keskiössä ja olennaisia lisäarvon tuottajina. Hiabin suuri asennuskanta (135 000 raskasta laitetta ja 250 000 takalaitanostinta) tarjoavat vakaan pohjan huoltopalveluille. Lisäksi Hiab on lanseerannut laitteiden korjaukseen ja ylläpitoon Procare-tarjooman viidellä markkinalla ja globaalina konseptina. Procare-sopimuksia onkin myyty asiakkaille jo lähes 3000 kappaletta. Vuonna 2018 Hiab avasi 15 uutta huoltopistettä parantaakseen asiakaspalvelua ja hyödyntääkseen huoltopalvelujen potentiaalia paremmin.

Hiabin uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Jan-Erik Lindfors esitteli digitaalisten ratkaisujen kehitystä ja korosti huoltopalvelujen ja digitaalisten ratkaisujen olevan asiakaskokemuksen keskiössä ja olennaisia lisäarvon tuottajina. Yleisö oli tyytyväinen kuullessaan Hiabin lanseeranneen useita digitaalisia ratkaisuja, joista asiakkaat ovat halukkaita maksamaan.

Tilaisuudesta saatu palaute oli erittäin positiivista. Sijoittajat ja analyytikot arvostivat mahdollisuutta päästä keskustelemaan suoraan liiketoiminnan johdon kanssa ja olivat erityisen kiinnostuneita kuulemaan Hiabin syklisyydestä, toimitusketjun ongelmista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kasvumahdollisuuksista Kiinassa ja Aasiassa, huollon kasvumahdollisuuksista sekä markkina-ajureista.

---

Aikaisemmin viikon aikana Cargotec järjesti yhtiökokouksen, jossa toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitteli Cargotecin kehitystä vuonna 2018. Katso myös video toimitusjohtajan katsauksesta

Myöhemmin vuonna 2019 Cargotecin sijoittajasuhteet järjestää huoltoliiketoimintaan keskittyvän päivän Helsingissä (11.6.), vierailun Hiabin ja Kalmarin kokoonpanolaitokselle Puolaan sekä tehdasvierailun Shanghaihin osana Finnish industrial week-tapahtumaa Kiinassa.

Mitä mieltä olet sivustosta?