menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Cargotec Service Day: Olemme sitoutuneet saavuttamaan 1,5 miljardin euron huolto- ja ohjelmistoliikevaihdon tavoitteen

14.06.2019

Cargotecin sijoittajasuhteet järjesti kesäkuun 11. päivänä Service Day -tapahtuman Helsingissä, missä Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin huoltoliiketoiminnan johtajat esittelivät kasvumahdollisuuksia, strategioita, kehitystrendejä ja saavutuksiaan sitten vuoden 2017 pääomamarkkinapäivän (CMD, Capital Market Day).

Huolto on olennainen osa Cargotecin strategiaa. Pyrimme kasvattamaan huolto- ja ohjelmistoliikevaihdon 1,5 miljardiin euroon seuraavan 2-4 vuoden kuluessa. Etenemme hyvin kohti tavoitetta, sillä huolto- ja ohjelmistoliikevaihto on tällä hetkellä yli 1,1 miljardia euroa.

Image: a graph

Huollon liikevaihto on kasvussa Kalmarilla ja Hiabilla. MacGregorin huoltoliikevaihto on laskenut offshore-segmentin vaikean markkinatilanteen vuoksi. 

 

Presentation

Thomas Malmborg, SVP Kalmar Services: “Tavoitteemme on olla huoltoon keskittynyt yritys, jossa luodaan asiakkaiden ja kumppanien kanssa ainutlaatuista arvoa ja otetaan vastuuta asiakkaiden operaatioista suorituskykyyn perustuvilla palveluilla.”

Thomas Malmborg, SVP Kalmar Services, korosti esityksessään Kalmarin huoltoliiketoiminnan erinomaista kasvupotentiaalia. Kalmarin huoltoliiketoiminta on kasvanut viime vuosien aikana. Poislukien kaksi divestointia (RTC ja irtolastinkäsittely), Kalmarin ydinpalvelut kasvoivat 9,3 % vuonna 2018. Heijastaessaan 2017 CMD:n lupauksia Malmborg huomautti, että Kalmar lähestyy 50 % tavoitettaan sopimuksen piirissä tehdyistä huolloista nykyisen osuuden ollessa 46 %. Toisaalta tavoitetilaan, jossa 10 % uusista myydyistä laitteista sisältävät huoltosopimuksen, on vielä työskenneltävä määrätietoisesti. Verkkokaupan varaosamyynti on kehittynyt hyvään suuntaan. Tavoitteena on myydä 40 % varaosista verkossa ja osuus on tällä hetkellä 30 %. Malmborg korosti saatavuuden merkitystä varaosamyynnissä. Yhden vuorokauden kattava takuu saatavuudessa on saavutettu Parts Care -sopimusten osalta.

Kalmarilla on 5 700 työntekijää 30 maassa. 1 500 henkilön palveluhenkilökunta varmistaa Kalmarin globaalin toimintasäteen. Huoltomarkkinoilla on hyvät kasvumahdollisuudet. Malmborgin mukaan Kalmarin huoltomarkkina on kokonaisuudessaan 8 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 3-5 % markkinaosuutta Kalmarille.

Kalmarin kasvava laitekanta on tällä hetkellä 65 000 konetta ja markkinaosuus oman laitekannan varaosista on 30 %. Kalmarilla on tulevaisuudessa lukuisia mahdollisuuksia hyödyntää laitekantaa, sekä varaosien että huoltopalveluiden saralla.


Anna Almlöf, SVP Hiab Services: “Huoltopalveluiden erinomaisuus kasvattaa laitemyyntiä, mikä johtaa palveluiden kasvupotentiaaliin.” 

Anna Almlöf, SVP Hiab Services, korosti erinomaisen huoltopalvelun merkitystä myynnin kasvun mahdollistajana. Hiabin huoltoliikevaihto on kasvanut vuosittain 8 % vuodesta 2014 alkaen. Kasvu on ollut erityisen vahvaa ylläpidossa, josta suunnilleen puolet koostuu varaosista. Maantieteellisesti suurimmat kasvulukemat tulevat niistä maista, joissa on avattu uusia huoltotoimipisteitä, kuten Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.

Hiabin huoltoliiketoiminta on suoriutunut hyvin CMD:ssä antamansa kasvulupauksen suhteen. Varaosien verkkokauppa esimerkiksi palvelee asiakkaita jo yli 50 maassa. Varaosien saatavuus verkkokaupassa on todella korkealla tasolla: 98 % varastossa olevista varaosista ja 95 % kaikista varaosista. Laitteiden verkkoliitettävyys kehittyy ja Almlöf huomautti, että liitettävyys tulee olemaan vakio-ominaisuus kaikissa tehtaista lähtevissä laitteissa 2019 toisella puoliskolla.

Hiabin huoltoverkosto on erityisen vahva keskeisillä markkina-alueilla Amerikoissa ja EMEA-alueella. 135 000 raskaan kaluston ja 240 000 takalaitanostimen laitekanta on suuri mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta läpi tuotteen elinkaaren, joka on keskimäärin 7-12 vuotta. Hiabin huollon kasvustrategia rakentuu kolmen teeman ympärille: digitaalisiin ratkaisuihin, fuusioihin ja yrityskauppoihin sekä erinomaiseen palveluun. Erinomaisen palvelun takaavat Hiabin palvelutoimintamalli, lisäinvestoinnit työkaluihin ja osaamiseen sekä kasvu huoltosopimusten myynnissä.


John Carnall, SVP MacGregor Services: Vaikka offshore-sektorin huoltoliikevaihto on laskenut viime vuosina, olemme onnistuneet pitämään kauppalaivasektorin liikevaihdon vakaana vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta.

John Carnall, SVP MacGregor Services kertoi yleisölle, että vaikka MacGregorin huoltoliikevaihto on kokonaisuutena laskeneet 2014 lähtien, kauppalaivasektorin huoltoliikevaihto on pysynyt vakaana. Vaikean markkinatilanteen vuoksi liikevaihto on laskenut offshore-sektorilla.

Vuoden 2017 CMD:n reflektoiden Macgregorin kehitys on ollut hyvää monilla alueilla. Huoltosopimuksen piirissä on tällä hetkellä noin 2 500 alusta. Lisäksi vasteajat ja toimitustehokkuus ovat parantuneet, etenkin Puolan ja Singaporen uusien Global Product Support keskusten myötä. Esimerkkejä ympäristöystävällisistä huoltoratkaisuista ovat bio-öljyt laivahydrauliikassa ja ratkaisut RoRo-aluksilla satamien melusaasteen vähentämiseksi.

MacGregorilla on jo vahva asema globaaleilla huoltomarkkinoilla. 1,2 miljardin euron kokonaismarkkinasta MacGregorilla on 16 % markkinaosuus, joka on selkeästi suurempi kuin kilpailijoilla. Suurin osa myynnistä tulee omista myyntiyksiköistä, ja ulkoiset jakelijat ja agentit edustavat vain 10 % huoltoliikevaihdosta. MacGregorin huoltoliiketoiminta työllistää tällä hetkellä noin 800 ihmistä 30 maassa. Juuri siksi globaalin aseman hyödyntäminen ja MacGregorin osaamisen tuominen asiakkaille on yrityksen huollon kasvustrategian ytimessä.

Tapahtuman pääviestit olivat, että kaikki liiketoiminta-alueet ovat kehittyneet CMD:ssä lupaamillaan osa-alueilla ja Cargotec on matkalla tavoitteeseensa, jossa palvelu- ja ohjelmistomyynnit ylittävät 1,5 miljardin euroa 2-4 vuodessa. Vahvat markkina-asemat ja laaja asennettu laitekanta kaikilla liiketoiminta-alueilla tarjoavat erinomaisen alustan tulevaisuuden kasvulle.

Cargotec Service Day'n esitykset löydät täältä.

Mitä mieltä olet sivustosta?