menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

TTS-integraatio - tavoitteet saavutettu, siirtymä normaalitoimiin 2021 alussa

20.11.2020

Cargotecin MacGregor osti TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoiminnot vuonna 2019. Nyt kun TTS-integraatio on lähes valmis, miten integraatioprosessi sujui ja mitä siitä opittiin?

Kuva: RoRo-laitteita

Heinäkuussa 2019 MacGregor osti TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoiminnot. TTS:n tarjooma koostuu lastinkäsittely- ja offshore-nostureista, ro-ro-laitteista, lastiluukuista ja vinsseistä. Sen laaja asennettu laitekanta luo hyviä mahdollisuuksia MacGregorin huoltoliiketoiminnan kasvattamiseen.

Winches

Kuva: Vinssejä

Yritysosto vahvisti MacGregorin marine- ja offshoretoimintojen keskeisiä alueita ja antoi uusia mahdollisuuksia huoltoliiketoiminnan kasvattamiseen. TTS-kauppa myös vahvistaa MacGregorin asemaa Kiinassa.

Pidä kiinni periaatteistasi 

Integrointia on tehty vuoden 2019 lopusta lähtien. Tavoitteena on ollut liittää TTS ja MacGregor saumattomasti yhteen ja saada aikaan tehokas ja tuottava liiketoimintayksikkö. MacGregorilla ja TTS:llä on paljon yhteistä, ja kaupasta odotetut edut perustuvat odotettuihin synergioihin.

Leif Byström johtaa MacGregorin Offshore-divisioonaa, ja hän on johtanut myös TTS-integraatio-projektia. Hän sanoo olleensa onnekas, kun hän on voinut henkilökohtaisesti valita TTS-integraatioprojektitiimin jäsent. Integraatiotiimi on ollut hyvin omistautunut ja keskittynyt onnistumaan tehtävässään.

“TTS on tunnettu yhtiö, minkä vuoksi juuri ryhdyimmekin tutkimaan sitä. Toisaalta se toimii hyvin lähellä MacGregorin toiminta-aluetta, mutta ei pelkästään siellä - heillä on myös muutamia muita meitä kiinnostavia alueita. Kyseessä oli kiinnostava yhtiö, joka on toiminut hyvin ja tehokkaasti”.

Hatch covers

Kuva: Lastiluukkuja

Integraatio alkoi kaupan kohteen tarkasteluprosessilla (due diligence). Henkilöstöhallinnon näkökulmasta oli tärkeää oppia tuntemaan yritys ja siellä toimivat ihmiset, sen toiminnan maantieteellinen laajuus jne. ”Integraatioprosessin aikana meillä oli tiettyjä periaatteita, joista emme halunneet luopua. Yksi niistä oli aikataulusta kiinnipitäminen”, sanoo MacGregorin henkilöstöjohtaja Mika Selänne"Toiseksi olimme hyvin tarkkoja siitä, että integraatiotiimin ja muun yrityksen organisaation välisen yhteistyön pitää toimia hyvin alusta alkaen. Nämä olivat tärkeimmät periaatteet, jotka lopulta tuottivat hyviä tuloksia".  

Synergiat ja huoltokanta keskeisiä hyötyjä

Integraatioon kohdistuneet odotukset keskittyivät pitkälti kustannussynergioihin, joiden arvioidaan olevan noin 25-30 miljoonaa euroa. Nämä tulevat molempien yritysten yhteisestä ratkaisu- ja palveluportfoliosta, joiden myötä MacGregor voi palvella asiakkaitaan paremmin yhdistämällä MacGregorin ja TTS:n toimintoja. ”Molemmilla osapuolilla on paljon osaamista ja innovaatioita. Nämä yritykset eivät ole uusia, ja niillä on pitkä historia. Hyvä esimerkki ovat offshore-tuulivoimaloissa toimivat TTS-nosturit ja käytävät (gangways)”, Leif Byström jatkaa.

Gangway

Kuva: Matkustajakäytävä

“Toinen huomion arvoinen seikka on TTS:n laaja asennuskanta. Laitteita käytetään koko ajan, ja niiden huollon tarve on suuri. Tämä antaa mahdollisuuden kasvattaa huoltotoimintaamme, sillä laaja verkostomme voi hyödyttää myös TTS:n laitekannan käyttäjiä. Tällaisten seikkojen avulla voimme luoda paljon arvoa asiakkaillemme”.

Yksi keskeinen TTS-integraation osa ovat sen Kiinassa toimivat yhteisyritykset, joiden kautta MacGregor pyrkii kasvattamaan läsnäoloaan Kiinassa. MacGregorin Kiinassa toimimiselle on TTS-kaupan jälkeen vielä joitakin rajoituksia, mitkä rajoittavat mm. yhteisyrityksissä toimimista. Rajoitukset poistuvat kesällä 2021.

Lisätiedolle on aina tarvetta

Integraatiolle asetetut tavoitteet on saavutettu, ja vuotta 2020 koskien ne on jopa ylitetty. Tämä johtuu suurelta osin toimintatavoista ja periaatteista, joiden mukaisesti integraatioprosesseissa Cargotecissa toimitaan.

Integraatioprosessin kuluessa MacGregor on tehnyt henkilöstökyselyjä siitä, miten MacGregorin ja TTS:n henkilöstöt suhtautuvat integraatioon. Mieliala on kyselyjen perusteella ollut hyvä muutaman teeman noustessa erityisesti esiin. Ensinnäkin, tietoa ei ole koskaan tarpeeksi.

”Ihmiset haluaisivat aina saada lisätietoa siitä, mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi. Huomasimme myös, että tietyssä vaiheessa ihmiset kokivat, että integraatio ei edennyt niin nopeasti kuin he olisivat halunneet, samaan aikaan kun integraatioprosessin näkökulmasta olimme kuitenkin edellä aikataulusta. Tämä on ymmärrettävää, koska epävarmassa tilanteessa ihmiset haluaisivat asioiden tapahtuvan nopeammin”, Mika Selänne sanoo.

Tilastollisesti monikaan yritysosto ei lopulta täytä niille asetettuja odotuksia ja tavoitteita. TTS:n tapauksessa MacGregor on saavuttanut tavoitteensa. "Odotamme sujuvaa siirtymistä normaaliin toimintaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaikkia synergioita ei ole vielä saavutettu, ja työ näiden suhteen jatkuu. Siirtymä on siis todella tärkeä askel, erityisesti sen takia, että kyseessä on mielestäni yksi MacGregorin tärkeimmistä hankkeista tähän mennessä”, Leif Byström toteaa.

Offshore crane

Kuva: Offshore-nosturi

TTS:n kaltaisessa suhteellisen monimutkaisessa integraatiossa on tärkeää koota kaikki toimet järjestelmällisesti yhteen: "Yhdistämme organisaatiot, rakennamme valmiuksia hallita yritystä yhden ERP-järjestelmän kautta, ja integroimme myös paikalliset toiminnot yli 10 maassa. Työntekijät siirtyvät mahdollisuuksien mukaan samoihin toimistoihin, ja yhdenmukaistamme myös toimintamallit, jotta kohtelisimme ihmisiä tasavertaisesti. Otimme tähän työhön paikalliset ihmiset jo varhaisessa vaiheessa mukaan", kertoo Cargotecin integraatioprojekteihin keskittyvä henkilöstöjohtaja Risto Rasmus.

"Aikaisemmissa integraatioissa emme ole näin järjestelmällisesti tehneet paikallista integraatiota paikallisen prosessin kautta. Mielestäni se oli yksi niistä menestystekijöistä, jotka ovat auttaneet viemään integraation päätökseen". 

Kun TTS-integraatio on nyt loppuvaiheessa, tunnelma on Mika Selänteen mielestä melko hyvä. ”Emme ole tinkineet niistä periaatteista, joita asetimme itsellemme projektin alussa. Uskon, että olemme koko ajan pyrkineet toimimaan työntekijöiden parasta ajatellen. Se ei ole aina ollut helppoa, mutta emme luopuneet tästä periaatteesta. Toivon todella, että olemme saaneet aikaan organisaation, jossa kaikki työntekijät kokevat, että tämä prosessi tehtiin hyvin ja työntekijät huomioon ottaen".

Mitä mieltä olet sivustosta?