menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit Kestävä kehitys

Ilmastotyössä tavoitteista toimintaan

28.12.2022

Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastokriisin suhteen ei ole aikaa hukattavaksi – toimeen on tartuttava nyt. Kunnianhimoisia tavoitteita ja suuria lupauksia riittää, mutta miltä toiminta näyttää?

Cargotecin vastuullisuustyö on keskittynyt voimakkaasti ilmastoon, ja hyvästä syystä: toimintamme suurin negatiivinen vaikutus koskee ilmastoa, mutta toisaalta juuri tällä saralla voimme olla myös osa ratkaisua.

"Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt - kuten laitteidemme kokoonpano tai toimistojemme energiankäyttö - muodostavat noin yhden prosentin kokonaispäästöistämme", sanoo Henna Rautanen, Cargotecin ilmasto- ja kiertotalousasioista vastaava vastuullisuusjohtaja. ”Olemme tehneet paljon työtä ymmärtääksemme, kuinka voimme vähentää päästöjä siellä, missä sillä on eniten merkitystä: tuotteidemme käytön aikana. Tällä alueella voimme myös saavuttaa kannattavaa kasvua auttamalla ratkaisemaan asiakkaidemme vastuullisuushaasteita."

Tämän päämäärän saavuttamista tukevat Cargotecin ydinliiketoimintojen uudet strategiset tavoitteet, joihin sisältyy kaksi ilmastotavoitetta. Ensimmäinen on tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteemme mukaisesti vähentää arvoketjun päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Toinen on kaksinkertaistaa ekoratkaisujen tuoteryhmämme myynnin kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Mutta kunnianhimoisetkin tavoitteet ovat vain tavoitteita. Miten niihin päästään?

Huomio sinne, missä vaikutus on suurin

Ei ole olemassa yhtä taianomaista keinoa pienentää päästöjä, ja Cargotec työskenteleekin tämän edistämiseksi monin tavoin. Yksi on yli muiden: sen varmistaminen, että tuotteemme auttavat asiakkaita vähentämään päästöjään.

”Suurin osa päästöistämme johtuu dieselin käytöstä laitteidemme ajossa”, Rautanen sanoo. ”Näiden päästöjen vähentämiseksi meidän on tarjottava tuotteita, jotka ovat mahdollisimman pitkälle sähköistettyjä, vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia. Näitä ratkaisuja tuomme esille ekoratkaisujen tuoteryhmässämme.”

Ekoratkaisujen tuoteryhmällä eli ekoportfoliolla on kaksi tehtävää: vähentää niin Cargotecin kuin asiakkaidemme päästöjä sekä luoda kasvua vastaamalla vastuullisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään. Vuonna 2022 päivitimme ekoportfolion kriteerit kattamaan kaksi kategoriaa: ilmastoratkaisut ja kiertotalousratkaisut. Päivityksen jälkeen kaikki tuoteryhmän ilmastoratkaisut ovat EU:n taksonomian mukaisia. Taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka määrittelee, mitkä liiketoiminnot ovat ympäristön kannalta kestäviä.

”Halusimme muuntaa nämä vaatimukset toiminnaksi ekoportfoliomme kautta”, Rautanen sanoo. ”Päivityksemme jälkeen kaikki portfolion ilmastoratkaisut ovat taksonomian silmissä vastuullisia. Mielestäni tämä on loistava esimerkki siitä, kuinka sääntely voi saada aikaan todellista muutosta ja samalla tarjota hienoja liiketoimintamahdollisuuksia."

Toiminta on ainoa vaihtoehto

Osana kriteeripäivitystä ekoratkaisujen tuoteryhmäämme harkittavien laitteiden ja palveluiden on nyt saavutettava riittävät hiilidioksidipäästöjen vähennykset. Päästöille asettamamme vaatimukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 Celsius-asteeseen. Jokaisen ekoportfolioon kuuluvan laitteen on todistettava näiden vaatimusten täyttäminen ulkopuolisen tahon varmentamalla elinkaariarviolla.

"Elinkaariarviot todistavat lupaamamme päästövähennyksen, joten asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuotehankinta Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmästä on ympäristön kannalta hyvä valinta", Rautanen sanoo. "Mutta elinkaaritieto on arvokasta myös meille, koska se auttaa meitä tunnistamaan, mihin keskittyä, kun kehitämme ratkaisujamme."

Ekoportfolio ohjaa Cargotecin myyntiä siihen, millaisia ​​ratkaisuja asiakkaille erityisesti markkinoidaan: niitä, jotka auttavat sekä asiakkaita että Cargotecia saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Joskus saatamme joutua haastamaan asiakkaidemme ajattelua ja auttamaan heitä näkemään ekoportfoliotuotteen edut.

”Olemme päättäneet asettaa itsellemme haastavat tavoitteet”, Rautanen sanoo. ”Niiden saavuttaminen ja toimialamme muuttaminen paremmaksi vaatii aikaa, sitoutumista ja asiantuntemusta, mutta meillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin tartuttava toimeen. Se on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – ja myös oman kilpailuetumme turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.”

Mitä mieltä olet sivustosta?