menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Meidän on käytettävä luonnonvaroja liiketoiminnassamme, ja hiilidioksidipäästöjä syntyy lähes kaikissa arvoketjumme osissa. Näemme nämä haasteet kuitenkin mahdollisuuksina parantaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme – samalla kun kasvamme kannattavasti.

Cargotecin suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien kiertoon. Seuraamme, huomioimme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksia ja -päästöjä.

Jotta voimme saavuttaa kannattavaa kasvua vastuullisuudesta, meidän on integroitava vastuullisuus osaksi tuotekehitystä sekä edistettävä aktiivisesti vähähiilisten ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujemme myyntiä. Vuonna 2017 perustettu ekorakaisujen tuoteryhmä on tärkein työkalumme tässä työssä, sillä sen laitteet, palvelut ja ohjelmistot parantavat asiakkaidemme vastuullisuutta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän myyntiosuutta seurataan tarkasti ja vuonna 2022 sen osuus kokonaismyynnistämme 31 prosenttia. Yksi ydinliiketoimintojemme strategisista tavoitteista on kaksinkertaistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnin kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Ekoratkaisumme edustavat erilaisia tapoja edistää siirtymää vähähiiliseen ja kiertotaloutta tukevaan maailmaan. Näemme sähköistyksen lisäksi myös automaation ja liitettävyyden erittäin lupaavina tapoina tehostaa asiakkaidemme toimintaa. Esimerkiksi ohjelmistot, digitalisaatio, tiedon jakaminen ja toimialojen välinen yhteistyö mahdollistavat tehokkaamman lastin- ja kuormankäsittelyn. Lisäksi modernisointi- ja huoltopalvelumme auttavat pitämään kalustomme pidempään käytössä, mikä säästää paitsi luonnonvaroja myös asiakkaidemme resursseja.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän avulla Cargotec voi myötävaikuttaa ainakin kahteen EU:n taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteeseen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen siirtymiseen. Päivitimme vuoden 2022 aikana ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerit vastaamaan näitä tavoitteita, ja tuoteryhmä koostuu nyt kahdesta kategoriasta: ilmastoratkaisut ja kiertotalousratkaisut. Ilmastoratkaisumme ovat täysin taksonomian mukaisia ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteen alla ja siten vastuullisia asetuksen silmissä. Koska kiertotalouteen siirtymisen tavoite ei ole vielä valmis, kiertotalousratkaisujamme ei voida tällä hetkellä raportoida taksonomian mukaisiksi. Uskomme kuitenkin, että näin tapahtuu, kun tavoite on valmis ja julkaistu.

Päivitettyjen kriteerien mukaan kaikille Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän laitteille on tehtävä elinkaariarvio (LCA), jonka on oltava kolmannen osapuolen todentama. Vuoden 2022 aikana teimme useita elinkaariarviointeja varmistaaksemme, että kaikki tuoteryhmän laitteet täyttävät päivitetyt kriteerit.

Julkaisimme englanninkielisen yhteenvedon päivitetyistä ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereistä vuonna 2022. Raportoimme Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnistä uusien kriteerien mukaisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2022 vuosikertomuksessamme.

Ekoratkaisujen tuoteryhmään kuuluvat ratkaisut (päivitetty 09/2023)

Kalmar Hiab MacGregor
All-Electric STS Spreader, Bromma Cranes installed on BEV Cargo Boost
All-electric Yard Spreader, Bromma   Offshore wind solution
Automation retrofit Cranes with variable pump (12 to 30 tonnes) OnWatch Scout
Eco-driving training EFFER cranes with variable pump solution Maintenance & services
EcoFlex Hiab IQ Series Heavy cranes Spare parts
Eco Reachstacker HiPro cranes with variable pump system (over 30 tonnes) Upgrades & damage repairs
Electric Empty Container Handlers Loglift installed with support for load sensing hydraulic pump  
Electric Reachstackers MOFFETT eSeries  
Electric Straddle Carriers (manual/automated) Performance package sales (Ultima)  
Electric Terminal Tractors Refurbishment and remanufacturing  
Gearbox and engine refurbishments Sales of used and refurbished equipment  
Heavy crane automation Service Pro-care contracts  
Heavy electric forklift trucks Service repairs  
Hybrid Straddle Carriers (manual/automated) Short-term rentals  
Kalmar equipment upgrades Spare part sales (repair parts)  
Kalmar One Tail lifts with solar charger: ZEPRO / DEL / WALTCO  
Lead-acid batteries (sold separately)    
Light electric forklift trucks    
Medium electric forklift trucks    
On-call and contract maintenance    
PLUS Energy Saver, Bromma    
Sales and rental of used equipment    
SmartPort Process Automation    
Spare parts    
Spare parts, Bromma    
Speed Limiter System as a retrofit    
Start-stop systems    
Tyre Pressure Monitoring System as a retrofit    
Mitä mieltä olet sivustosta?