menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit Kestävä kehitys

Turvallisissa käsissä

27.04.2023

Terve ja turvallinen työympäristö on työelämän perusoikeus, ja jokaisen tulee päästä turvallisesti kotiin joka päivä. Nolla tapaturmaa koko päivän, joka päivä on myös Cargotecin tavoite.

Valitettavasti loukkaantumisia kuitenkin tapahtuu, ja vammat sekä toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi näyttävät erilaisilta eri toimialoilla ja eri yrityksissä. Cargotecilla yksi yleisimmistä tapaturmista on käsivammat.

”Liiketoimintamme nojaa vahvasti laitteiden kokoonpanoon eli erilaisten komponenttien ja elementtien kokoamiseen. Mekaanikkomme tekevät paljon manuaalista kokoonpanoa, ja heidän kätensä ovat usein riskialttiilla alueilla, kuten komponentin ja työkalun välissä,” sanoo Karin Olofsson Ryman, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtaja Hiabilla (osa Cargotecia). "Näemme paljon "puristuskohtia", joissa sormet vahingoittuvat esimerkiksi vasaran iskusta tai jonkin toisen työkalun puristuksesta, tai niihin tulee leikkuuhaava jostakin terävästä.”

Koskaan ei voi kouluttaa liikaa

Käsivammat voivat tuntua pieneltä asialta, mutta joskus ne voivat olla merkittäviä ja pysyviä. Vaikka kehitämme jatkuvasti Cargotecin työympäristön turvallisuutta esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia työkaluja ja huomioimalla turvallisuuden jo tuotesuunnittelussa, tärkein keinomme on koulutus, koulutus, koulutus.

"Lähestymistapamme on ‘harjoittele, osallista, toista’,” sanoo Anne Sheridan, terveys- ja turvallisuuspäällikkö Hiabin Dundalkissa, Irlannissa. "Ei riitä, että ihminen koulutetaan kerran – koulutuksesta on tehtävä olennaista juuri hänelle, ja työntekijät on otettava mukaan määrittämään, mikä todella on olennaista. Sitten toistetaan. Olemme esimerkiksi toteuttaneet varsin onnistuneita käsiturvallisuuskampanjoita, ja aiomme tehdä uuden vuonna 2023.”

Turvallisuuskoulutuksen perimmäisenä tavoitteena on, että turvallisesta käytöksestä tulee jotain, mikä tehdään ajattelematta.

"Emme ole vielä aivan tässä pisteessä Dundalkissa", Anne sanoo. "Mutta nykyään ihmiset näkevät turvallisuuden asiana, jota he haluavat vaalia eivätkä asiana, jota he joutuvat tekemään. Se on hyvä edistysaskel, mutta meillä riittää vielä tehtävää. Haluaisin esimerkiksi nähdä ihmisten raportoivan enemmän läheltä piti -tilanteita. Oppiminen tapauksista, joissa vaikkapa komponentti putoaa ja juuri ohittaa kätesi, voi estää oikean onnettomuuden tulevaisuudessa - sinulle itsellesi tai ympärilläsi oleville ihmisille."

Turvallisuus, osallistaminen ja hyvä johtajuus kulkevat käsi kädessä

On oleellista, että ylin johto on sitoutunut työturvallisuuteen, ja näin on Cargotecillakin ollut jo pitkään. Toisaalta, mitä lähempänä esihenkilö on itse työn tekemistä, sitä voimakkaammaksi viesti muodostuu. Vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseksi on myös tärkeää, että linjapäälliköt, ylin johto ja kaikki sillä välillä toimivat turvallisen käyttäytymisen roolimalleina.

”Dundalkissa operatiivinen johtajamme osoittaa kiinnostusta ihmisten tekemiseen ja miten he sen tekevät esimerkiksi osallistumalla turvallisuuskävelyillemme”, Anne sanoo. ”Mutta linjapäällikkömme ovat niitä, jotka ovat ajan hermolla. Kannustamme heitä keskustelemaan ihmisten kanssa ja pohtimaan yhdessä, kuinka asiat voisi tehdä turvallisemmin. Kun ihmiset tuntevat tulleensa kuunnelluksi ja otetuksi mukaan päätöksentekoon, he ovat yleensä sitoutuneempia."

Cargotecilla olemme sitoutuneet integroimaan turvallisuuden kaikkeen toimintaamme. Esimerkiksi tutkimus ja kehitys -toimintomme huomioi ergonomian ja käsien turvallisuuden uusien laitteiden suunnittelussa: kuinka käyttäjät liikkuvat laitteissa ja miten varmistetaan, että koneet kootaan tehokkaasti, ergonomisesti ja turvallisesti.

"Se alkaa suunnittelusta – kuinka suunnitellaan laitteita, jotka luovat turvallisen työympäristön kokoonpanon työntekijöille ja käyttäjille, mutta myös konetta huoltaville mekaanikoille", Karin Olofsson Ryman sanoo. "Mutta se ei lopu tähän. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen on loppumaton työ, jossa jatkuva koulutus, viestintä ja raportointi ovat tärkeitä. Jokainen naarmu ja mustelma on liikaa, ja olemme kaikki vastuussa turvallisen työympäristön luomisesta itsellemme, kollegoillemme ja asiakkaillemme. ”

Mitä mieltä olet sivustosta?