menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

IR blogi

IR-blogi: Usein kysyttyjä kysymyksiä Cargotecin Q1/2024-tuloksesta

30.04.2024

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2024? Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee? Mitkä olivat Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin vertailukelpoiset liikevoitot? Tästä blogista löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien Cargotecin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen raporttia.

Mitkä ovat näkymänne vuodelle 2024?
Vuoden 2024 näkymät ovat ennallaan: Cargotec arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia, Kalmarin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 11 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

Selittäisittekö termit “Jatkuvat toiminnot” ja “Lopetetut toiminnot”, joita käytätte Q1-raportissa
Ehdotetun jakautumisen johdosta Cargotec esittää taloudellisessa raportoinnissaan Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Segmenttiraportointi ei muutu. Lisätietoa on esitetty 8.4.2024 julkaistussa tiedotteessa sekä Q1 2024 -raportin liitetiedossa 17, Lopetetut toiminnot.

Hiabin saadut tilaukset pysyivät noin vertailukauden tasolla eli 386 miljoonassa eurossa. Mistä tämä johtui?
Hiabissa kysyntä oli vakaata jo kuudennella vuosineljänneksellä peräkkäin. Korkea korkotaso viivästytti edelleen päätöksentekoa.

Millainen oli Hiabin tilauskanta?
Hiabin tilauskanta laski 4 prosenttia vuoden 2023 lopusta, ja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa se oli 770 (31.12.2023: 799) miljoonaa euroa.

Miksi Hiabin liikevaihto laski 4 prosenttia vertailukauteen nähden 415 miljoonaan euroon?
Liikevaihdon lasku heijastaa alhaisempaa tilauskantaa.

Miksi Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 69 (61) miljoonaan euroon?
Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan ja tiukan kulukontrollin seurauksena.

MIksi Kalmarin saadut tilaukset laskivat 15 prosenttia 402 miljoonaan euroon?
Kysyntä oli vakaata kolmannella vuosineljänneksellä peräkkäin. Teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa terminaaleissa käytettävien pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Suurempien tilausten osalta viivästynyt päätöksenteko jatkuu.

Millainen oli Kalmarin tilauskanta?
Kalmarin tilauskanta laski 5 prosenttia vuoden 2023 lopusta, ja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa se oli 971 (31.12.2023:1 024) miljoonaa euroa.

Miksi Kalmarin liikevaihto laski 10 prosenttia vertailukaudesta 439 miljoonaan euroon?
Kalmarin liikevaihdon lasku johtui vähäisemmistä tilauksista vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Miksi Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti nousi 13,5 (13,0) prosenttiin?
Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto oli 59 (63) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kasvoi liikevaihdon laskua kompensoivien kiinteiden kustannusten säästötoimenpiteiden ansiosta.

Miksi MacGregorin saadut tilaukset nousivat 29 prosenttia 267 miljoonaan euroon?Kauppalaivasegmentissä markkinan kehitys jatkui vahvana. Vuosineljänneksellä MacGregor myös sai huomattavan suuren 50 miljoonan euron tilauksen.

Millainen oli MacGregorin tilauskanta?
MacGregorin tilauskanta kasvoi 4 prosenttia vuoden 2023 lopusta, ja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa se oli 1 028 (31.12.2023: 988) miljoonaa euroa.

Miksi MacGregorin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti nousi 1 miljoonasta eurosta 12 miljoonaan euroon?
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi kauppalaivaliiketoiminnan korkeamman liikevaihdon seurauksena.

Kuinka suuri oli valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutus saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon?
Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset jatkuvissa toiminnoissa kasvoivat orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 13 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksilla oli 1 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus jatkuvien toimintojen saatuihin tilauksiin. Rakenteellisilla muutoksilla oli -1 prosenttiyksikön vaikutus jatkuvien toimintojen saatuihin tilauksiin. Liikevaihto kasvoi jatkuvissa toiminnoissa orgaanisesti kiinteillä valuuttakursseilla 7 prosenttia. Valuuttakurssien muutoksilla oli 1 prosenttiyksikön vaikutus ja rakenteellisilla muutoksilla -1 prosenttiyksikön vaikutus jatkuvien toimintojen liikevaihtoon.

Raportoimme valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset taloudellisissa raporteissamme.

Miltä markkinaympäristö näyttää?
Cargotecin liiketoimintojen Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin toimintaympäristö on monimutkainen. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kuinka suuri oli rahavirtanne vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä?
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli tammi–maaliskuussa 174 (26) miljoonaa euroa sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi kaikkien liiketoiminta-alueiden hyvän kannattavuuden sekä pienentyneen Kalmarin ja MacGregorin nettokäyttöpääoman seurauksena.

Miten Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen etenee?
Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Tiedotimme 1.2.2024, että Cargotecin hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Tietyt Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia Cargotecin äänistä, ovat ilmaisseet tukensa ehdotetulle jakautumiselle.

Cargotec suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen toukokuussa 2024 ennen jakautumisesta päättävää varsinaista yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja jakautumisesta ja Kalmarista. Jakautumissuunnitelma on Cargotecin 1.2.2024 julkistaman pörssitiedotteen liitteenä.

Kuinka paljon olette kirjanneet eriyttämiseen liittyviä kuluja tähän mennessä? Mikä on arvionne vuoden 2024 kuluista?
Suunniteltuun Kalmarin ja Hiabin eriyttämiseen liittyvät kulut olivat vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16 (0) miljoonaa euroa. Kuluista 8 miljoonaa euroa kirjattiin Kalmariin ja 7 miljoonaa euroa konsernihallintoon ja tukitoimintoihin. Kulut on kirjattu lopetettuihin toimintoihin. Vuodelle 2024 arvioidut kulut liittyen Kalmarin ja Hiabin suunniteltuun eriyttämiseen ovat noin 65 miljoonaa euroa. Arvio kuluista voi muuttua. Vuonna 2023 suunniteltuun Kalmarin ja Hiabin eriyttämiseen liittyvät kulut olivat 28 miljoonaa euroa.

Mitä mieltä olet sivustosta?