menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023, Kalmar esitetään lopetettuna toimintona ehdotetusta jakautumisesta johtuen

08.04.2024

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8. HUHTIKUUTA 2024 KLO 10.00

Cargotecin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023, Kalmar esitetään lopetettuna toimintona ehdotetusta jakautumisesta johtuen

1.2.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec Oyj:n (“Cargotec”) hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (“Jakautuminen”). Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Jakautuminen on ehdollinen Cargotecin 30.5.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Tietyt Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp Oy, Pivosto Oy ja Koneen säätiö, jotka omistavat yhteensä noin 41 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 75 prosenttia Cargotecin äänistä, ovat ilmaisseet tukensa ehdotetulle Jakautumiselle.

Ehdotetun Jakautumisen johdosta Cargotec esittää Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen ja julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023. Oikaistut taloudelliset tiedot muodostavat Cargotecin vertailutiedot, joissa Kalmar-liiketoiminta-alue on esitetty lopetettuina toimintoina.

IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Konsernitasetta ei ole oikaistu. Esitettyihin lopetettuihin toimintoihin on sisällytetty Kalmar-liiketoiminta-alueeseen suoraan liittyvä liikevaihto ja kulut sekä muut jatkuviin toimintoihin liittyvät tuotot ja kulut, joiden ei odoteta jatkuvan Jakautumisen jälkeen tai joilta olisi vältytty ilman Jakautumista. Tästä johtuen Cargotecin jatkuvina ja Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina esitetyt taloudelliset tiedot eivät kuvasta kummankaan liiketoiminnon aiempaa tai tulevaa kannattavuutta erillisinä itsenäisinä toimintoina ennen Jakautumista tai sen jälkeen.

Tässä tiedotteessa esitetyt oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotec Oyj

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi

Cargotecin avainluvut

 Oikaistu
MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Jatkuvat toiminnot     
Saadut tilaukset5885625226102 282
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset219190183194787
Tilauskanta kauden lopussa2 0781 9611 8941 7881 788
Liikevaihto5896485986842 519
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto200201197208806
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta34%31%33%30%32%
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto186217192202797
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta32%33%32%30%32%
Liikevoitto41,778,676,739,0236,0
Liikevoitto, %7,1%12,1%12,8%5,7%9,4%
Vertailukelpoinen liikevoitto49,780,660,945,5236,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %8,4%12,4%10,2%6,7%9,4%
Tulos ennen veroja35,474,073,936,2219,5
Kauden tulos23,754,762,221,7162,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,370,850,970,312,49


Lopetetut toiminnotQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Saadut tilaukset4714373924051 705
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset143136129137545
Tilauskanta kauden lopussa1 3891 2811 1721 0241 024
Liikevaihto4855525035092 049
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto146143137147574
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta30%26%27%29%28%
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto160181175202718
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta33%33%35%40%35%
Liikevoitto62,371,963,650,0247,8
Liikevoitto, %12,8%13,0%12,6%9,8%12,1%
Vertailukelpoinen liikevoitto62,777,770,665,7276,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %12,9%14,1%14,0%12,9%13,5%
Tulos ennen veroja60,367,160,445,7233,5
Kauden tulos48,952,944,839,6186,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,760,820,700,622,89


 Julkaistu
Cargotec yhteensäQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Saadut tilaukset1 0599999141 0153 987
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset3623263123311 331
Tilauskanta kauden lopussa3 4673 2423 0652 8122 812
Liikevaihto1 0741 2001 1021 1934 569
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto3463443343551 379
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta32%29%30%30%30%
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto3463973674041 515
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta32%33%33%34%33%
Liikevoitto104,0150,5140,389,0483,8
Liikevoitto, %9,7%12,5%12,7%7,5%10,6%
Vertailukelpoinen liikevoitto112,4158,3131,5111,2513,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, %10,5%13,2%11,9%9,3%11,2%
Tulos ennen veroja95,7141,0134,381,9453,0
Kauden tulos72,6107,7107,161,3348,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR1,131,671,660,925,38
      
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja26,541,2184,4292,1544,2
Korollinen nettovelka kauden lopussa393503406179179
Nettovelkaantumisaste, %26,4%31,9%24,2%10,2%10,2%
Korollinen nettovelka/EBITDA*1,05,14,45,70,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %7,5%4,3%3,7%4,8%19,9%
Henkilöstö kauden lopussa11 64011 74511 78611 39111 391
* Viimeisen 12 kuukauden EBITDA     

Konsernin tuloslaskelma (oikaistu)

MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Liikevaihto588,8648,2598,4684,02 519,4
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut−455,9−479,2−455,2−532,7−1 923,0
Bruttokate132,9169,1143,3151,3596,5
Bruttokate, %22,6%26,1%23,9%22,1%23,7%
Myynnin ja markkinoinnin kulut−30,8−31,8−30,5−34,9−128,0
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut−10,3−11,0−10,3−12,8−44,4
Hallinnon kulut−47,7−45,9−45,9−58,7−198,2
Uudelleenjärjestelykulut−3,3−1,7−2,0−6,4−13,4
Liiketoiminnan muut tuotot1,91,93,31,68,7
Liiketoiminnan muut kulut−1,0−1,917,8−2,212,7
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta00,0,00,91,12,1
Liikevoitto41,778,676,739,0236,0
Liikevoitto, %7,1%12,1%12,8%5,7%9,4%
Rahoitustuotot1,30,72,03,17,0
Rahoituskulut−7,5−5,3−4,8−5,9−23,5
Tulos ennen veroja35,474,073,936,2219,5
Tulos ennen veroja, %6,0%11,4%12,4%5,3%8,7%
Tuloverot−11,7−19,3−11,7−14,5−57,1
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot23,754,762,221,7162,4
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot %4,0%8,5%10,4%2,9%6,4%
Kauden tulos, lopetetut toiminnot48,952,944,839,6186,2
Kauden tulos72,6107,7107,161,3348,7
Kauden tulos, %12,3%16,6%17,9%9,0%13,8%
Kauden tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille72,7107,7107,259,2346,9
Määräysvallattomille omistajille−0,1−0,1−0,12,11,8
Yhteensä72,6107,7107,161,3348,7
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:     
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR     
Jatkuvat toiminnot0,370,850,970,312,49
Lopetetut toiminnot0,760,820,700,622,89
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR     
Jatkuvat toiminnot0,370,850,960,312,48
Lopetetut toiminnot0,760,820,690,622,88

Konsernin laaja tuloslaskelma (oikaistu)

MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kauden tulos72,6107,7107,161,3348,7
      
Muut laajan tuloksen erät     
Erät, joita ei voida siirtää tulosvaikutteisiksi:     
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) etuuspohjaisista järjestelyistä0,20,7−0,1−8,2−7,4
Verot eristä, joita ei voida siirtää tulosvaikutteisiksi0,0−0,10,01,71,5
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi:     
Voitot (+) / tappiot (-) rahavirran suojauksista9,2−12,3−9,532,519,9
Tulokseen siirretyt voitot (+) / tappiot (-) rahavirran suojauksista−6,82,02,1−16,4−19,2
Muuntoerot−30,1−14,018,03,6−22,5
Verot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi−1,01,91,6−3,0−0,5
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus verojen jälkeen0,70,00,00,00,7
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen−27,9−21,812,210,1−27,4
      
Kauden laaja tulos44,785,8119,271,5321,2
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille44,885,8119,469,4319,5
Määräysvallattomille omistajille−0,10,0−0,12,11,7
Yhteensä44,785,8119,271,5321,2
      
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden laaja tulos:     
Jatkuvat toiminnot−6,236,776,828,2135,6
Lopetetut toiminnot51,149,142,641,1183,9
Yhteensä44,885,8119,469,4319,5

Segmenttikohtaiset tiedot

Liikevaihto, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar4855525035092 050
Hiab4324854204501 787
MacGregor157164179234733
Sisäinen liikevaihto00000
Cargotec yhteensä, julkaistu1 0741 2001 1021 1934 569
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät4855525035092 049
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu5896485986842 519


 Julkaistu
Liikevaihto markkina-alueittain, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA5125324735422 059
Amerikat4124684264121 717
Aasian ja Tyynenmeren alue151199203240792
Cargotec yhteensä1 0741 2001 1021 1934 569


 Oikaistu
Liikevaihto markkina-alueittain, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA3153352733141 237
Amerikat176198194198766
Aasian ja Tyynenmeren alue97115132172516
Jatkuvat toiminnot yhteensä5896485986842 519


 Julkaistu
Liikevaihto markkina-alueittain, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA48%44%43%45%45%
Amerikat38%39%39%35%38%
Aasian ja Tyynenmeren alue14%17%18%20%17%
Cargotec yhteensä100%100%100%100%100%


 Oikaistu
Liikevaihto markkina-alueittain, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA54%52%46%46%49%
Amerikat30%30%32%29%30%
Aasian ja Tyynenmeren alue16%18%22%25%20%
Jatkuvat toiminnot yhteensä100%100%100%100%100%


 Julkaistu
Liikevoitto ja EBITDA, Cargotec yhteensä, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar62,878,464,158,9264,2
Hiab61,481,561,547,8252,1
MacGregor−7,48,224,36,731,8
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−12,8−17,6−9,6−24,3−64,4
Liikevoitto104,0150,5140,389,0483,8
Poistot ja arvonalentumiset*28,528,229,528,7114,9
EBITDA132,5178,7169,8117,7598,7
      
*Sisältää liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutukset:     
Kalmar−0,2−0,2−0,2−0,2−0,8
Hiab−0,8−0,8−0,8−0,8−3,1
MacGregor−1,8−1,7−1,7−1,7−6,9
Cargotec yhteensä−2,8−2,7−2,7−2,7−10,8


 Oikaistu
Liikevoitto ja EBITDA, Jatkuvat toiminnot, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Liikevoitto41,778,676,739,0236,0
Poistot ja arvonalentumiset14,414,115,513,857,7
EBITDA56,092,792,252,8293,7
      
Liikevoitto, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar12,9%14,2%12,7%11,6%12,9%
Hiab14,2%16,8%14,7%10,6%14,1%
MacGregor−4,7%5,0%13,6%2,8%4,3%
Cargotec yhteensä, julkaistu9,7%12,5%12,7%7,5%10,6%
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu7,1%12,1%12,8%5,7%9,4%


Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar     
Uudelleenjärjestelykulut−0,40,0−0,5−0,3−1,2
Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät--−6,6−7,4−14,0
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä−0,40,0−7,1−7,7−15,2
      
Hiab     
Uudelleenjärjestelykulut0,00,10,00,00,1
Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät0,0-0,00,00,0
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä0,00,10,00,00,1
      
MacGregor     
Uudelleenjärjestelykulut−3,3−1,8−2,0−6,4−13,5
Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät−4,7−0,317,8−0,112,7
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä−8,0−2,115,8−6,5−0,8
      
Konsernihallinto ja tukitoiminnot     
Uudelleenjärjestelykulut0,00,00,00,00,0
Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät0,0−5,80,1−7,9−13,6
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, yhteensä0,0−5,80,1−7,9−13,6
      
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät Cargotec yhteensä, julkaistu−8,4−7,88,8−22,1−29,6
      
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot yhteensä, MEUR     
Uudelleenjärjestelykulut−3,3−1,7−2,0−6,4−13,4
Muut vertailtavuuteen vaikuttavat erät−4,7−0,317,8−0,112,7
Vertailtavuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot yhteensä−8,0−2,015,8−6,5−0,7


Vertailukelpoinen liikevoitto, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar63,278,471,266,6279,4
Hiab61,481,461,547,8252,1
MacGregor0,710,38,513,132,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot−12,8−11,8−9,7−16,4−50,8
Cargotec yhteensä, julkaistu112,4158,3131,5111,2513,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu49,780,660,945,5236,7
      
Vertailukelpoinen liikevoitto, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar13,0%14,2%14,1%13,1%13,6%
Hiab14,2%16,8%14,7%10,6%14,1%
MacGregor0,4%6,3%4,8%5,6%4,5%
Cargotec yhteensä, julkaistu10,5%13,2%11,9%9,3%11,2%
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu8,4%12,4%10,2%6,7%9,4%


Saadut tilaukset, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar4714373924051 705
Hiab3803753114011 466
MacGregor208187211209816
Sisäiset tilaukset00000
Cargotec yhteensä, julkaistu1 0599999141 0153 987
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät4714373924051 705
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu5885625226102 282
      
Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA4564804314161 784
Amerikat3823282393571 307
Aasian ja Tyynenmeren alue220191244242896
Cargotec yhteensä, julkaistu1 0599999141 0153 987
      
Saadut tilaukset markkina-alueittain, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA242263237239981
Amerikat197179133187697
Aasian ja Tyynenmeren alue149120152184604
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu5885625226102 282


Saadut tilaukset markkina-alueittain, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA43%48%47%41%45%
Amerikat36%33%26%35%33%
Aasian ja Tyynenmeren alue21%19%27%24%22%
Cargotec yhteensä, julkaistu100%100%100%100%100%
      
Saadut tilaukset markkina-alueittain, %Q1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
EMEA41%47%45%39%43%
Amerikat34%32%26%31%31%
Aasian ja Tyynenmeren alue25%21%29%30%26%
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu100%100%100%100%100%


Tilauskanta, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar1 3901 2811 1721 0241 024
Hiab1 1211 007900799799
MacGregor956953993988988
Sisäinen tilauskanta11111
Cargotec yhteensä, julkaistu3 4673 2423 0652 8122 812
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät oikaisuerät1 3891 2811 1721 0241 024
Jatkuvat toiminnot yhteensä, oikaistu2 0781 9611 8941 7881 788


 Julkaistu
Henkilöstö kauden lopussaQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar5 0245 0875 1014 9074 907
Hiab3 8973 9613 9723 8773 877
MacGregor1 9751 9351 9451 8531 853
Konsernihallinto ja tukitoiminnot744762768754754
Cargotec yhteensä11 64011 74511 78611 39111 391


 Julkaistu
Henkilöstö keskimäärinQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Kalmar5 0255 0375 0635 0415 041
Hiab3 8773 9143 9293 9323 932
MacGregor1 9821 9651 9581 9381 938
Konsernihallinto ja tukitoiminnot746752757758758
Cargotec yhteensä11 63011 66711 70711 66911 669

Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset jatkuvista toiminnoista (oikaistu)

Investoinnit, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Omistetut käyttöomaisuuserät     
Aineettomat hyödykkeet0,31,30,50,52,6
Maa-alueet ja rakennukset0,40,11,10,92,6
Koneet ja kalusto5,05,24,55,320,1
Käyttöoikeusomaisuuserät     
Maa-alueet ja rakennukset3,14,22,65,315,3
Koneet ja kalusto3,43,73,74,014,8
Yhteensä12,214,612,416,155,3
      
Poistot ja arvonalentumiset, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Omistetut käyttöomaisuuserät     
Aineettomat hyödykkeet3,53,43,43,213,5
Maa-alueet ja rakennukset0,70,70,60,62,5
Koneet ja kalusto2,82,62,73,311,5
Käyttöoikeusomaisuuserät     
Maa-alueet ja rakennukset4,64,55,83,218,0
Koneet ja kalusto2,82,93,03,512,2
Yhteensä14,414,115,513,857,7
      

Lopetettujen toimintojen tuloslaskelma

MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Liikevaihto485,3551,6503,1509,42 049,4
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut−363,1−419,3−381,4−376,8−1 540,6
Bruttokate122,2132,4121,7132,5508,8
Bruttokate, %25,2%24,0%24,2%26,0%24,8%
Myynnin ja markkinoinnin kulut−19,9−21,8−19,8−24,0−85,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut−12,8−12,1−12,1−16,8−53,9
Hallinnon kulut−28,0−29,6−18,6−35,0−111,2
Uudelleenjärjestelykulut−0,40,0−0,5−0,3−1,2
Liiketoiminnan muut tuotot7,68,17,87,731,2
Liiketoiminnan muut kulut−8,0−7,2−16,7−17,4−49,4
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta1,72,11,93,39,0
Liikevoitto62,371,963,650,0247,8
Liikevoitto, %12,8%13,0%12,6%9,8%12,1%
Rahoitustuotot1,51,01,51,75,7
Rahoituskulut−3,6−5,9−4,7−5,9−20,0
Tulos ennen veroja60,367,160,445,7233,5
Tulos ennen veroja, %12,4%12,2%12,0%9,0%11,4%
Tuloverot−11,4−14,1−15,6−6,1−47,3
Kauden tulos, lopetetut toiminnot48,952,944,839,6186,2
Kauden tulos, %10,1%9,6%8,9%7,8%9,1%
      
Kauden tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille48,952,944,839,6186,2
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:     
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,760,820,700,622,89
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,760,820,690,622,88

Lopetetut toiminnot, muut tiedot

Investoinnit, MEURQ1/23Q2/23Q3/23Q4/232023
Omistetut käyttöomaisuuserät17,710,412,615,155,8
Käyttöoikeusomaisuuserät2,65,213,34,725,9
Yhteensä20,315,626,019,881,7
      
Poistot ja arvonalentumiset, MEUR     
Omistetut käyttöomaisuuserät10,510,29,910,541,1
Käyttöoikeusomaisuuserät3,64,04,14,316,1
Yhteensä14,114,214,114,957,2
      

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?