menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023: Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui

26.10.2023

CARGOTEC OYJ, TAMMI–SYYSKUUN 2023 OSAVUOSIKATSAUS, 26.10.2023 KLO 9.00

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023: Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui

 • Saadut tilaukset 914 (1 147) miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä, asiakkaiden päätöksenteon viivästyminen vaikutti tilauksiin
 • Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 48 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä
 • 50 miljoonan euron kustannussäästöjen saavuttamiseen tähtääviä toimia suunnitellaan
 • Suunniteltu Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen etenee suunnitelman mukaisesti, Pekka Ala-Pietilä ei enää käytettävissä itsenäisen Kalmarin hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi henkilökohtaisiin syihin vedoten

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti: Kannattavuus edelleen korkealla tasolla

 • Saadut tilaukset laskivat 20 prosenttia ja olivat 914 (1 147) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 065 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 1 102 (1 041) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 334 (323) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 367 (325) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 33 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 140 (50) miljoonaa euroa eli 12,7 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 9 (-39) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 48 prosenttia ja oli 131 (89) miljoonaa euroa eli 11,9 (8,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 184 (116) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 107 (29) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,66 (0,45) euroa.

Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti: Ennätyksellinen kannattavuus ja rahavirta

 • Saadut tilaukset laskivat 19 prosenttia ja olivat 2 972 (3 672) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 3 065 (31.12.2022: 3 541) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja oli 3 375 (2 850) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 1 024 (910) miljoonaa euroa.
 • Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 30 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 1 111 (896) miljoonaa euroa).
 • Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 33 (31) prosenttia konsernin liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 395 (135) miljoonaa euroa eli 11,7 (4,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -7 (-97) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 74 prosenttia ja oli 402 (232) miljoonaa euroa eli 11,9 (8,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 252 (84) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 287 (91) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,46 (1,41) euroa.


Vuoden 2023 näkymät ennallaan

Cargotec arvioi sen ydinliiketoimintojen1 vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2022 (3842 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan positiivinen (-472 miljoonaa euroa).3


Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/23 Q3/22 Muutos Q1–Q3/23 Q1–Q3/22 Muutos 2022
Saadut tilaukset 914 1 147 -20 % 2 972 3 672 -19 % 4 862
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 312 325 -4 % 1 000 941 6 % 1 286
Tilauskanta kauden lopussa 3 065 3 732 -18 % 3 065 3 732 -18 % 3 541
Liikevaihto 1 102 1 041 6 % 3 375 2 850 18 % 4 089
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 334 323 3 % 1 024 910 13 % 1 264
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 30 % 31 %   30 % 32 %   31 %
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 367 325 13 % 1 111 896 24 % 1 288
Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 33 % 31 %   33  % 31 %   31 %
Liikevoitto 140,3 50,0 > 100 % 394,8 134,9 > 100 % 106,1
Liikevoitto, % 12,7 % 4,8 %   11,7 % 4,7 %   2,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 131,5 89,1 48 % 402,2 231,6 74 % 316,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 11,9 % 8,6 %   11,9 % 8,1 %   7,7 %
Tulos ennen veroja 134,3 43,2 > 100 % 371,1 119,6 > 100 % 79,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 184,4 116,1 59 % 252,1 84,0 > 100 % 231,2
Kauden tulos 107,1 28,9 > 100 % 287,3 90,8 > 100 % 23,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,66 0,45 > 100 % 4,46 1,41 > 100 % 0,37
Korollinen nettovelka kauden lopussa 406 481 -16 % 406 481 -16 % 378
Nettovelkaantumisaste, % 24,2 % 30,3 %   24,2 % 30,3 %   24,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA* 0,7 1,8   0,7 1,8   1,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 14,8 % 5,8 %   14,8 % 5,8 %   4,6 %
Henkilöstö kauden lopussa 11 786 11 525 2 % 11 786 11 525 2 % 11 526

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö on uudistettu, ja tuoteryhmän vuoden 2022 liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Cargotec on tarkistanut vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon. Alun perin raportoitu 362 miljoonaa euroa on tarkistettu 397 miljoonaksi euroksi, mikä muodosti 33 prosenttia Cargotecin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta.


Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Vahva suorittaminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä yhä kompleksisemmassa toimintaympäristössä

Laajassa kuvassa kolmas vuosineljännes oli jatkoa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Geopoliittinen epävarmuus, korkeat korot ja matala kuluttajaluottamus on monimutkaistanut toimintaympäristöämme. Olemme huomanneet asiakkaiden lykkäävän erityisesti suurempia investointipäätöksiään. Saadut tilauksemme laskivat 914 miljoonaan euroon eli 20 prosenttia vertailukauteen nähden. Kahden viime vuoden aikana tilauskertymä oli poikkeuksellisen korkea, ja jatkoimme kerääntyneen tilauskannan toimituksia. Operatiivinen toimintakykymme oli hyvällä tasolla, ja liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 1 102 miljoonaan euroon. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon kasvu jatkui nopeampana ja oli 13 prosenttia, muodostaen 33 prosenttia vuosineljänneksen koko liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvun sekä inflaatiopaineiden ja kustannusten onnistuneen hallinnan ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 48 prosenttia 131 miljoonaan euroon.

Kalmarissa kysyntä vaihteli tuotealueittain ja saadut tilaukset laskivat 17 prosenttia. Pienissä ja keskikokoisissa terminaaleissa sekä teollisuussektorilla käytettävien pienempien lastinkäsittelylaitteiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla, kun taas varastojen purkaminen vaikutti jakeluasiakkaisiin liittyviin tuotekategorioihimme. Suurempien laitteiden osalta asiakkaiden päätöksenteko jatkui hitaana. Kalmarin liikevaihto laski 4 prosenttia 503 miljoonaan euroon. Hyvä liikevaihtojakauma, inflaatiopaineiden menestyksekäs hallinta ja alasajettavan raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienemmät tappiot kuitenkin enemmän kuin kompensoivat liikevaihdon laskua, ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia 71 miljoonaan euroon.

Hiabissa korkean inflaation ja korkotason sekä kuorma-autojen alustojen pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi pitkittynyt asiakkaiden päätöstenteko vaikutti edelleen saatuihin tilauksiin. Hiabin tilauskanta pysyi edelleen hyvällä tasolla. Hiabin liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vertailukaudesta 420 miljoonaan euroon, kasvattaen sen vertailukelpoista liikevoittoa 24 prosenttia 62 miljoonaan euroon.

MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoiminnoissa kysyntä oli hyvällä tasolla. Huolimatta saatujen tilausten 16 prosentin laskusta vahvaan vertailukauteen nähden MacGregorin tilauskanta kasvoi 993 miljoonaan euroon. Vahva tilauskanta alkaa vähitellen vaikuttaa positiivisesti liikevaihtoon, joka kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 31 prosenttia 179 miljoonaan euroon. MacGregorin suunnanmuutos etenee, kolmannella vuosineljänneksellä sen vertailukelpoinen liikevoitto oli jälleen positiivinen ja kannattavuus parani, erityisesti kauppalaiva- ja huoltoliiketoiminnoissa. Aiemmin sitouduttuihin offshore-projekteihin liittyvät haasteet kuitenkin jatkuvat. Keskitymme edelleen MacGregoria koskevan ratkaisun löytämiseen vuoden 2024 aikana.

Ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaisesti. Kerromme lisää suunnitellun eriyttämisen etenemisestä aikaisintaan vuoden 2023 tulosjulkistuksen yhteydessä.

Keskitymme täysillä liiketoimintaamme. Kahden viime vuoden keskeinen tavoitteemme on ollut toimittaa viime vuonna ennätystasolle kohonneen tilauskantamme tilauksia. Olemme jatkuvasti kehittäneet kannattavuuttamme sekä investoineet tuotekehitykseen, ekoratkaisujen tuoteryhmään ja huoltoliiketoiminnan kasvuun. Olemme myös päivittäneet toimintasuunnitelmiamme ja valmiuksiamme erityyppisiin markkinatilanteisiin.

Viimeisimpien vuosineljännesten aikana saadut tilauksemme ovat palanneet takaisin koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle ja tilauskantamme on laskenut 500 miljoonaa euroa. Tästä johtuen suunnittelemme uusien kustannussäästötoimenpiteiden aloittamista Cargotec-konsernissa, Kalmarissa ja Hiabissa, joilla vuositasolla saavuttaisimme 50 miljoonan euron säästöt kiinteissä kustannuksissa vuonna 2024. Puolet säästöistä tulisi enintään 350 tehtävän vähentämisestä maailmanlaajuisesti. Suunnitellut toimenpiteet  edistävät kasvumatkaamme, joka perustuu asiakkaidemme kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen innovatiivisilla ja laadukkailla ratkaisuillamme. Näiden toimenpiteiden myötä meistä tulee entistä vahvempia ja vakaampia.

Markkinaepävarmuudesta huolimatta uskon vakaasti tulevaan kehitykseemme. Olemme edistyneet merkittävästi useilla alueilla, ja kustannussäästöillä sekä jatkuvalla kehittämisellä ja investoinneilla aiomme turvata kannattavuutemme ja pitää ydinliiketoimintojemme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin yli 10 prosentissa haastavissakin markkinaolosuhteissa. Vuoden 2023 näkymämme on ennallaan. Arvioimme, että ydinliiketoimintojemme vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2022 (384 miljoonaa euroa) ja MacGregorin vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevoitto olisi positiivinen (-47 miljoonaa euroa).


Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/23 Q3/22 Muutos Q1–Q3/23 Q1–Q3/22 Muutos 2022
Kalmar 392 470 -17 % 1 300 1 537 -15 % 2 081
Hiab 311 425 -27 % 1 065 1 430 -25 % 1 807
MacGregor 211 252 -16 % 606 706 -14 % 976
Sisäiset tilaukset 0 0   0 0   0
Yhteensä 914 1 147 -20  % 2 972 3 672 -19  % 4 862

Tilauskanta

MEUR 30.9.2023 31.12.2022 Muutos
Kalmar 1 172 1 428 -18 %
Hiab 900 1 185 -24 %
MacGregor 993 927 7 %
Sisäinen tilauskanta 1 1  
Yhteensä 3 065 3 541 -13 %

Liikevaihto

MEUR Q3/23 Q3/22 Muutos Q1–Q3/23 Q1–Q3/22 Muutos 2022
Kalmar 503 526 -4 % 1 540 1 325 16 % 1 943
Hiab 420 378 11 % 1 336 1 122 19 % 1 578
MacGregor 179 137 31 % 499 403 24 % 569
Sisäinen liikevaihto 0 0   0 -1   -1
Yhteensä 1 102 1 041 6 % 3 375 2 850 18 % 4 089

Liikevoitto

MEUR Q3/23 Q3/22 Muutos Q1–Q3/23 Q1–Q3/22 Muutos 2022
Kalmar 64,1 39,2 63 % 205,3 75,1 > 100 % 142,1
Hiab 61,5 49,6 24 % 204,4 155,7 31 % 217,1
MacGregor 24,3 -25,8 > 100 % 25,2 -46,5 > 100 % -190,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,6 -13,1 27 % -40,1 -49,4 19 % -62,9
Yhteensä 140,3 50,0 > 100 % 394,8 134,9 > 100 % 106,1

Vertailukelpoinen liikevoitto*

MEUR Q3/23 Q3/22 Muutos Q1–Q3/23 Q1–Q3/22 Muutos 2022
Kalmar 71,2 50,5 41 % 212,8 119,9 77 % 189,2
Hiab 61,5 49,6 24 % 204,3 159,4 28 % 220,9
MacGregor 8,5 -0,2 > 100 % 19,5 -13,2 > 100 % -47,5
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,7 -10,8 10 % -34,4 -34,5 0 % -46,3
Yhteensä 131,5 89,1 48 % 402,2 231,6 74 % 316,4

*Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.


Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Cargotecin toimitusjohtaja, Kalmarin väliaikainen johtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka ja Hiabin johtaja Scott Phillips. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009462. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-q3. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.


Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 800 henkilöä. www.cargotec.fi

1 Ydinliiketoiminnat = Cargotec pois lukien MacGregor, Kalmarin raskaat nosturit ja vertailukaudella myyty Navis-liiketoiminta.

2 Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023. Vertailuluvut on laskettu uuden määritelmän mukaisesti. Lisätietoja määritelmästä on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

3 Vuoden 2023 näkymät eivät sisällä lopetettavan Kalmarin raskaiden nostureiden liiketoiminnan vertailukelpoista liikevoittoa.


Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?