menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Jakautumis- ja listalleottoesite

TÄRKEÄÄ TIETOA

Seuraavien sivujen sisältämät tiedot (a) annetaan yksinomaan tiedonantotarkoituksessa; ja (b) ne eivät ole eivätkä muodosta osaa mistään tarjouksesta myydä tai tarjouspyynnöstä ostaa arvopapereita missään maassa, jossa kyseinen tarjous tai myynti olisi lainvastainen eikä seuraavien sivujen tietoja ole tarkoitettu jaeltavaksi mihinkään valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista.

Seuraavilla sivuilla mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei kyseisiä arvopapereita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, tai ellei niitä ole vapautettu Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai ellei niitä tarjota tai myydä transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Cargotec Oyj:n osakkeita (”Cargotec”) tai Kalmar Oyj:n (”Kalmar”, yhtiö, joka perustetaan ehdotetun Cargotecin jakautumisen yhteydessä (”Jakautuminen”)) osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt Jakautumista tai seuraavilla sivuilla olevien tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. Cargotec tai Kalmar eivät aio rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavien sivujen tiedot sisältävät Yhdysvaltain arvopaperilain kohdan 27A ja Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) kohdan 21E tarkoittamia tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, mukaan lukien suunniteltuun Jakautumiseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä riskejä. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat tämänhetkisiä, perusteltavissa olevia tietoja, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Ellei laissa toisin edellytetä, Cargotec tai Kalmar eivät ole velvollisia päivittämään tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskevaan lausumaan tämän päivämäärän jälkeen ilmenneiden uusien tietojen tai tapahtumien perusteella tai muusta syystä, tai ottamaan niissä huomioon odottamattomia tapahtumia. Seuraavilla sivuilla vierailevien tahojen ei tule tukeutua liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Pääsy seuraavilla sivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai säännökset, joiden nojalla seuraaville sivuille siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu tai tulla hakemaan. Cargotec ja Kalmar eivät ole vastuussa, mikäli joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella seuraavien sivujen materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä sivulta.

Painamalla alla olevaa ”VAHVISTAN”-painiketta, vahvistatte, että olette lukenut ja ymmärtänyt tämän ilmoituksen.

Mitä mieltä olet sivustosta?