menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Miksi Cargotec mittaa hiilikädenjälkeään?

15.02.2021

Vaikutusta ilmastonmuutokseen voidaan mitata erilaisilla malleilla, kuten planeetan rajoilla, hiilibudjetilla ja hiilijalanjäljellä. Nämä viitekehykset ovat hyödyllisiä, mutta eräs niitä uudempi väline, hiilikädenjälki, täyttää joitakin niiden jättämistä aukoista.

”Vähennetään hiilipäästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä.” Cargotecin ilmastotavoite kuulostaa mitattavissa olevalta, mutta miten sen toteutumista voidaan todellisuudessa mitata?

Olemme kuvanneet arvoketjun, käyttövaiheen ja oman toiminnan päästöjen käsitteet yksityiskohtaisesti, mutta pelkkä yrityksen hiilijalanjälki ei kuvaa sen koko ilmastovaikutusta. Siksi Cargotecin vastuullisuustiimi tutkii myös yhtiön mahdollisia myönteisiä ympäristövaikutuksia pelkkien negatiivisten vaikutusten vähentämisen sijasta sen hiilikädenjälkeä.

Vähähiiliset tuotteet pienentävät Cargotecin hiilijalanjälkeä

Hiilijalanjäljestä eli yrityksen kielteisistä ympäristövaikutuksista huolehtiminen alkaa jo olla arkipäivää. Hiilijalanjälkeään mittaavat yhtiöt pyrkivät pienentämään sitä mahdollisimman paljon.

Hiilikädenjäljellä sen sijaan tarkoitetaan yrityksen positiivisia ympäristövaikutuksia eli vältettyjä päästöjä. Ajatus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan oman jalanjäljen pienentäminen ei muodostakädenjälkeä. Yrityksen hiilikädenjälki muodostuu siitä, kuinka paljon se pienentää asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

”Yli puolet Cargotecin kokonaishiilijalanjäljestä muodostuu sen tuotteiden käyttövaiheessa”, Cargotecin vastuullisuuspäällikkö Noora Jukkola kertoo. ”Siksi olemme keskittyneet vähähiilisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotta voimme pienentää hiilijalanjälkeämme koko arvoketjussamme ja lopulta toteuttaa ilmastotavoitteemme.”

”Hiilikädenjäljen idea on mitata sitä positiivista vaikutusta, joka tuotteillamme ja palveluillamme voi olla asiakkaidemme toimintaan”, sanoo Cargotecin vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto. ”Otamme siis huomioon tuotteen koko elinkaaren ja vertaamme sitä vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Jos meidän ratkaisumme tuottaa pienemmän hiilijalanjäljen, erotus on Cargotecin hiilikädenjälki.”

Absoluuttinen vähentäminen lisää Cargotecin positiivista vaikutusta

Hiilikädenjäljen mittaaminen on jatkoa työlle, jota Cargotec on tehnyt ilmastotavoitteidensa tieteelliseksi validoimiseksi. Osana globaalia siirtymää kohti vähähiilistä taloutta yhä useammat yritykset vahvistuttavat tavoitteensa Science Based Targets -aloitteella (SBTi), joka hyväksyi myös Cargotecin ilmastotavoitteen elokuussa 2020.

Yksi SBT:n hyväksymistä menetelmistä on absoluuttinen vähentäminen (absolute contraction), jonka Cargotec on päättänyt ottaa käyttöön. ”Olemme asettanut tieteeseen perustuvia tavoitteita, jotka tuovat päästövähennystavoitteemme linjaan hiilibudjetin kanssa. Käytämme absoluuttista vähennystä, mikä tarkoittaa, että kaikki yritykset vähentävät päästöjään lineaarisesti, jolloin absoluuttisten päästöjen vuosittainen prosentuaalinen vähennys pysyy samana”, Jukkola sanoo.

Cargotec valitsi tämän lähestymistavan, koska se tuottaa suurimman positiivisen ympäristövaikutuksen.

”Intensiteettiin perustuva lähestymistapa oli yksi vaihtoehdoista, jonka olisimme voineet valita. Se sopisi hyvin esimerkiksi teräksenvalmistuksen kaltaisille aloille, joilla yritykset käyttävät hyvin samanlaisia prosesseja. Cargotecin tuotteet eivät ole niin standardoituja, joten saamme absoluuttiseen vähentämisen menetelmällä aikaan suuremman vaikutuksen”, Koivisto toteaa.

Yksi intensiteettiin perustuvan menetelmän rajoitteista on absoluuttisten päästöjen seurannan puute. Vaikka yrityksen päästöintensiteetti laskisi, sen absoluuttiset päästöt voivat silti lisääntyä, jos sen myynti samaan aikaan kasvaa.

Absoluuttisen vähentämisen menetelmä mahdollistaa suuremman positiivisen ympäristövaikutuksen ja estää myynnin kasvua rajoittamasta vastuullisuuteen liittyvää päätöksentekoa.

”Intensiteettiin perustuva menetelmä ei ole välttämättä riittävä planeetan rajojen tai hiilibudjetin näkökulmasta. Mutta absoluuttiset vähennykset ovat absoluuttisia. Se on vaikeampi toteuttaa, mutta viime kädessä parempi planeetan kannalta. Meidän on tehtävä vähähiilisestä yhteiskunnasta mahdollinen, mutta yrityksen on silti oltava kannattava. Pelkkä myynnin vähentäminen ei ratkaise mitään”, Koivisto sanoo.  

Positiivisiin vaikutuksiin keskittyminen on tehokkaampaa

Sen lisäksi, että päästöjen vähentäminen ei itsessään riitä, negatiiviseen mittariin keskittyminen voi itse asiassa olla haitallista. Hiilikädenjäljen keskeinen etu on, että se ei ole rajoitus. Kun hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään mahdollisimman paljon, hiilikädenjäljestä yritetään tehdä mahdollisimman suuri.

”Jos katsotaan pelkkää hiilijalanjälkeä, siitä tulee rajoittava tekijä siinä missä planeetan rajat ja hiilibudjettikin. Jos haluamme kasvaa, meidän on löydettävä siihen päästöttömiä tapoja, ja kädenjälki on motivoivampi, koska se keskittyy positiivisiin vaikutuksiin negatiivisten sijasta”, Koivisto selittää.

Seuraava askel kohti Cargotecin ilmastotavoitetta

Cargotec on matkalla kohti ilmastotavoitteitaan. Päästäkseen perille yrityksen on jatkossakin asetettava vastuullisuus päätöksentekonsa ytimeen, jotta se voi kehittää innovatiivisia vähähiilisiä tuotteita ja palveluita. Cargotec ei voi olla vastuullinen ellei se ole  myös kannattava.

Hiilikädenjälki on seuraava askel tällä matkalla.

”Yksin se ei meiltä onnistu. Meidän on saatava myös asiakkaamme mukaan ilmastotyöhön. Jotta se onnistuisi, meidän on näytettävä heille, miksi on esimerkiksi järkevää ostaa vähähiilisiä tuotteita dieselkäyttöisten tuotteiden sijaan ja saatava myös toimittajamme huolehtimaan hiilijalanjäljestään. Heidän tarvitsee asettaa omat tavoitteensa ja keinonsa jalanjälkensä pienentämiselle”, Jukkola sanoo.

”Me otamme toimittajiemme ja asiakkaidemme päästöt puheeksi. Pelkkä mahdollistaminen ja vaihtoehtojen tarjoaminen eivät yksin riitä – matka kannattavaksi, vastuulliseksi 1,5 asteen organisaatioksi vaatii kovaa työtä”, Koivisto summaa.

Mitä mieltä olet sivustosta?