menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Huhtikuussa 2023 Cargotecin hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Helmikuussa 2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja.

Liiketoimintaympäristö

Toimintaympäristö (Cargotecin osavuosikatsaus 1–3/2024 30.4.2024):

Cargotecin liiketoimintojen Hiabin, Kalmarin ja MacGregorin toimintaympäristö on monimutkainen. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) huhtikuussa 2024 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,2 prosenttia vuonna 2024 ja 3,2 prosenttia vuonna 2025. Ns. kehittyneiden talouksien ryhmässä (advanced economies, sisältää useita Hiabin ja Kalmarin keskeisiä markkina-alueita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa) IMF:n kasvuarvio on 1,7 prosenttia vuodelle 2024 ja 1,8 prosenttia vuodelle 2025. Raportin mukaan maailmantalouden kasvun historiallisesti alhainen taso johtuu sekä lyhyen aikavälin tekijöistä (edelleen korkeat lainakustannukset, taloudellisten tukitoimien vähentyminen) että pidemmän aikavälin vaikutuksista (COVID-19-pandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, heikko tuottavuuden kasvu, lisääntyvä geotaloudellinen hajautuminen).1

Kalmarin ratkaisujen kysyntään vaikuttaa myös satamissa käsiteltävien konttien määrä, minkä arvioidaan nousseen 5,9 prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2024.2

Kauppalaivojen ja offshore-ratkaisujen uusien tilausten määrä telakoilla vaikuttaa MacGregorin ratkaisujen kysyntään. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa uusien laivojen tilausmäärä oli 353 (Q1 2023: 241). Vuoden 2024 uusien alusten tilausmäärän arvioidaan olevan 1 879 (2023: 1 943). Kauppalaivasegmentissä uusrakentamisen kysyntä on painottumassa tankkereihin ja kaasunkuljetusaluksiin, kun taas konttilaivojen sekä autojenkuljetusalusten kysyntä on hidastumassa. Offshore-markkinassa tuulienergia on edelleen keskeinen kysyntäajuri. Ympäristösääntely ja alusten ikääntyminen lisäävät huollon ja modernisointien kysyntää.3

1) International Monetary Fund: World Economic Outlook, huhtikuu 2024

2) Drewry Container Forecaster, maaliskuu 2024

3) Clarkson Research, huhtikuu 2024

Mitä mieltä olet sivustosta?