menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Huhtikuussa 2023 Cargotecin hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Helmikuussa 2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja.

Liiketoimintaympäristö

Toimintaympäristö (Cargotecin tilinpäätöstiedotteesta 1.2.2024):

Cargotecin liiketoimintaympäristö on monimutkainen. Tämä johtuu korkeista koroista ja inflaatiosta, mahdollisista toimitusketjuhäiriöistä, geopoliittisten jännitteiden kasvusta sekä verkkaista kasvua ennustavista markkina-arvioista. Useiden asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme liiketoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Cargotecin ydinliiketoimintojen Hiabin ja Kalmarin kysyntään vaikuttaa maailman bruttokansantuotteen kehitys. Maailmanpankin (World Bank) tammikuussa 2024 julkaiseman suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalous kasvoi 2,6 prosenttia vuonna 2023, ja sen ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia vuonna 2024. Ns. kehittyneiden talouksien ryhmässä (advanced economies, sisältää useita keskeisiä Cargotecin markkina-alueita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa) Maailmanpankin kasvuarvio on 1,5 prosenttia vuodelle 2023 ja 1,2 prosenttia vuodelle 2024. Raportin mukaan tiukka rahapolitiikka ja rahoitustilanne sekä heikon maailmankaupan ja investointien vaikutukset ovat vaikuttaneet globaalin kasvun hidastumiseen. Epävarmuutta lisäävät myös Lähi-idän viimeaikaisen konfliktin mahdollinen laajeneminen ja siihen liittyvät hyödykemarkkinoiden häiriöt, velkakehitys ja kohonneet lainakustannukset, sitkeänä jatkuva inflaatio sekä ilmastokatastrofit.1

MacGregorin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntään vaikuttavien kauppalaivojen tilausten määrä oli vuoden 2023 lopussa 1 6322 (2022: 1 2863). Offshore-sektorilla uusien alusten tilausmäärä oli 1222 (1373). Vuonna 2024 kauppalaivojen tilausmäärän odotetaan olevan 1 577, ja ennuste uusien offshore-alusten tilausmääräksi on 2044.

1) World Bank: Global Economic Prospects report, tammikuu 2024

2) Clarksons Research, tammikuu 2024

3) Clarksons Research, tammikuu 2023, poislukien myöhäiset tilaukset

4) Clarksons Research, syyskuu 2023

Mitä mieltä olet sivustosta?