menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Strategia

Cargotecin visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Vaikutamme toimitusketjujen toimintaan kaikkialla maailmassa tehostamalla niitä ja tarjoamalla ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Kestävien tavaravirtojen markkinajohtaja

Tavoitellessamme kannattavaa kasvua vastuullisuudesta pyrimme muuttamaan  logistiikka-alaa ja samalla hyödyntämään tästä syntyvät liiketoimintamahdollisuudet. Ratkaisumme ja toimintamme auttavat asiakkaitamme edistämään siirtymää kiertotaloutta tukevaan 1,5 asteen maailmaan.

Missä menestymme

Kasvu ydinliiketoiminnan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen alueella
Aiomme jatkaa kannattavaa kasvua ydinliiketoimintamme alueella ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Painotamme orgaanista kasvua, mutta tutkimme aktiivisesti myös yrityskauppamahdollisuuksia.

Asiakkaiden ilmasto- ja vastuullisuushaasteiden ratkominen
Asiakkaidemme paineet tarjota vastuullisia ratkaisuja kasvavat. Vaatimuksia tähän liittyen tulee sekä heidän omilta asiakkailtaan että lainsäädännöstä. Haluamme tarjota älykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään omaa ympäristörasitustaan ja ratkomaan vastuullisuushaasteitaan.

Toimialan innovaatioihin ja muutokseen panostaminen
Jatkuvat panostukset innovaatiokehitykseen ovat pitkäkestoisen menestyksen edellytys. Uudet teknologiat, kuten sähköistyminen, tekoäly, robotiikka ja automaatio, muuttavat Cargotecin toimialaa. Investoinnit alan kehittämiseen ja muutokseen auttavat meitä  luomaan uusia ekoratkaisuja asiakkaillemme.

Elinkaaripalvelujen lisääminen
Huoltoliiketoiminta tarjoaa kasvumahdollisuuksia, sillä varaosien markkinaosuus on kohtuullisen matala monilla perinteisillä huoltotoiminnan alueilla. Haemme kasvua laajentamalla palvelu- ja elinkaariratkaisutarjontaamme. Huoltotoiminnan aktiivinen esiintuonti sekä  tuotteiden elinkaaren pidentäminen ovat myös kiertotalouden keskeisiä elementtejä.

Miten menestymme

Ihmiset ja johtaminen
Hyvä johtajuus ja osallistaminen (inkluusio) edistävät innovaatiota ja kasvua, kun ihmiset kokevat osaamisensa ja kykyjensä esille tuomisen turvalliseksi. Jatkamme työtämme organisaation ilmapiirin parantamiseksi entisestään.

Asiakasyhteistyö
Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avaintekijä matkallamme kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Läheiset asiakassuhteet ja jouheva yhteistyö ovat keskeisiä elementtejä, joiden avulla erottaudumme alan muiden toimijoiden joukosta.

Kattava näkökulma ilmastonmuutokseen
Mission Climate* -ohjelman luomalle perustalle olemme rakentaneet kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävään kehitykseen, jossa pyrimme integroimaan ilmastotoimia koko arvoketjuumme. Tämä edistää päästöjen vähentämistä Cargotecin ja sen  liiketoiminta-alueiden toiminnassa ja tukee kestävien innovaatioiden ja kyvykkyyksien kehittämistä.

Innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit
Tavoitteemme on ratkaista alamme haasteita älykkäillä ratkaisuilla. Kehitämme innovaatioja liiketoimintaratkaisuja tunnistamalla uusia asiakastarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntämällä digitaalisia kyvykkyyksiämme.

Elinkaariratkaisut
Laajennamme palvelutarjontaamme perinteisestä huoltotoiminnasta ja varaosamyynnistä älykkäiden ratkaisujen tarjoamiseen tuotteidemme koko elinkaaren ajalle. Asiakkaiden haasteita ratkovien ennakoivien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on meille edelleen merkittävä mahdollisuus. Innovatiivisilla ratkaisuillamme voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin ja auttaa heitä saavuttamaan kiertotalouteen liittyviä tavoitteitaan.

Toiminnan tehokkuus
Haluamme jatkuvasti kehittää suorituskykyämme ja tuottavuuttamme. Näin varmistamme toimintamme hyvän kannattavuuden, mikä mahdollistaa investoinnit uusiin innovaatioihin. On tärkeää antaa koko organisaatiolle mahdollisuus parantaa ja tehostaa toimintaa  kestävällä tavalla.

*) Mission Climate -ohjelma oli käynnissä vuosina 2021–2022. Ohjelmalla Cargotec edisti ilmastotavoitteidensa saavuttamista koko arvoketjussa.

Mittaaminen

Menestyksemme mittareita ovat:

  • asiakastyytyväisyys
  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon osuus
  • johtajuusindeksi
  • taloudellinen tulos.
Mitä mieltä olet sivustosta?