menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Strategia

Cargotecin strategia turvaa kannattavan kasvun jatkumisen keskittymällä huoltoliiketoiminnan, digitalisaation ja johtajuuden edelleenkehittämiseen.

Korkeatasoinen ja kattava huoltoliiketoiminta, johtava asema digitalisaatiossa ja hyvä johtajuus ovat Cargotecin strategian kulmakiviä, joilla pyrimme älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Strategian kulmakivet ovat perustana tavoitteellemme luoda turvallisempia ja vastuullisempia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. Liiketoiminta-alueillamme Kalmarilla, Hiabilla ja MacGregorilla on yhteisten strategisten kulmakivien lisäksi omat painopistealueensa.

 

Korkeatasoinen ja kattava huoltoliiketoiminta

Huolto- ja varaosapalvelut tarjoavat Cargotecin liiketoiminta-alueille merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Päämääränä on saavuttaa alan paras operatiivinen ja taloudellinen taso, mukaan lukien korkealuokkaiset turvallisuusstandardit ja toiminnan ympäristövaikutusten systemaattinen arviointi.

Johtava asema digitalisaatiossa

 

Digitalisaatio mahdollistaa uusien liiketoimintakonseptien ja -mallien käyttöönoton. Se luo lisäarvoa Cargotecin tuotteisiin, tehostaa huoltoliiketoimintaa ja vauhdittaa sekä sisäisten että ulkoisten prosessien kehittämistä. Digitalisaatio mahdollistaa myös tarkan monitoroinnin ja ratkaisujen optimaalisen suorituskyvyn, joiden avulla voidaan minimoida ympäristövaikutuksia.

 

Hyvä johtajuus

 

Johtamistaidot parantavat suorituskykyä Cargotecissa, auttavat löytämään ja sitouttamaan parhaat osaajat ja mahdollistavat strategian nopean toteutuksen sekä tavoitteiden saavuttamisen. Laadukas johtajuus tukee hyviä toimintatapoja ja sitoutumista vastuullisuuteen.

Kalmar

Kalmarin strategia keskittyy kannattavaan kasvuun, jossa tavoitteena on olla alan johtava automaatio- ja kontinkäsittelyratkaisujen toimittaja. Tavoitteen saavuttamiseksi Kalmar pyrkii johtoasemaan automaatiossa ja kasvuun ohjelmistoratkaisuissa. Kalmar aikoo myös pitää johtoasemansa kontinkäsittelylaitteissa ja menestyä varaosatoimittajana.

Tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat digitalisaatio, erinomainen operatiivinen osaaminen ja henkilöstö: strategian toteutumisen perustana on Kalmarin henkilöstön voittaja-asenne ja luottamukseen perustuva kulttuuri.

Lue lisää Kalmarin strategiasta täältä.

Hiab

Hiabin tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa. Kasvustrategiansa toteuttamiseksi se pyrkii lähemmäksi asiakkaita ja myyntiverkostoa. Asiakasymmärryksen hankkiminen ja syvällisempi käsitys asiakkaiden toiminnasta auttaa kehittämään tuotteita ja ratkaisuja, joita asiakkaat todella tarvitsevat liiketoiminnassaan toimiakseen tehokkaasti ja turvallisesti.

Toinen avainalue on johdon ja henkilöstön kouluttaminen tukemaan strategian toteutusta. Hiab pyrkii optimoimaan toimintatapaansa laadun ja tehokkuuden lisäämiseksi. Tähän pyritään tehostamalla tiimityöskentelyä, nopeuttamalla uusien työkalujen käyttöä sekä keskittymällä laadunparannushankkeisiin. Hiab haluaa myös vaikuttaa alan tulevaisuuteen innovoimalla uusia liiketoimintamalleja ja laajentamalla tarjoomaansa uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja älykkäisiin huoltopalveluihin.

Lue lisää Hiabin strategiasta täältä.

MacGregor

MacGregor muokkaa offshore- ja merikuljetusalaa tarjoamalla maailman johtavia teknisiä ratkaisuja ja huoltopalveluja vahvan ja kattavan tuotevalikoimansa avulla. Strategiakauden aikana MacGregor pyrkii muuttumaan johtavasta laitetoimittajasta korkeampaa lisäarvoa tarjoavaksi palvelu- ja ratkaisuasiantuntijaksi saavuttaakseen entistäkin vahvemman aseman offshore- ja merikuljetusalalla. Digitalisaatio, innovatiivinen tuotevalikoima ja erilaisiin alustyyppeihin perustuvien ratkaisujen kehittäminen erottavat MacGregorin muista ja vahvistavat entisestään sen asemaa alan johtajana.

MacGregor kehittää toimintojaan taatakseen kannattavuuden koko syklin ajan. Tämä saavutetaan keskittymällä nykyistäkin enemmän kilpailukykyyn ja tehokkuuteen. MacGregor panostaa Aasiaan vahvistaakseen asemaansa suurimmassa markkinassaan. Kattavan huoltopalveluosaamisen ansiosta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa varmoina siitä, että heidän hankkimansa laitteet ovat tuottavia koko niiden elinkaaren ajan.

Lue lisää MacGregorin strategiasta täältä.