menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Strategia

Cargotecin strategian läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi.

Cargotecin strategian läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Yhdessä liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin kanssa Cargotecin visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Konkreettisena tavoitteena Cargotec aikoo vähentää arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Missä menestymme

Kasvu ydinliiketoiminnan ja siihen läheisesti liittyvien toimintojen alueella
Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin ydinliiketoimintamme alueella ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Keskitymme orgaaniseen kasvuun, mutta tutkimme aktiivisesti myös fuusioitumis- ja yrityskauppamahdollisuuksia.

Asiakkaiden ilmasto- ja kestävän kehityksen haasteiden ratkominen
Asiakkaamme paineet tarjota kestäviä ratkaisuja kasvavat. Vaatimuksia tälle tulee niin asiakkaidemme omilta asiakkailta kuin lainsäädännön puitteista. Haluamme tarjota älykkäitä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin ja ympäristön kannalta kestävästi.

Toimialan innovaatioihin ja muutokseen panostaminen
Jatkuvat panostukset innovaatiokehitykseen ovat edellytys pitkäkestoiselle menestykselle ja markkinajohtajan aseman säilyttämiselle. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, robotiikka ja automaatio, muuttavat täysin Cargotecin toimialoja. Näillä investoinneilla ja teknologioilla luodaan uusia, ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaillemme.

Elinkaaripalvelujen lisääminen
Huoltoliiketoiminta tarjoaa edelleen kasvumahdollisuuksia, sillä huoltoliiketoimintojen kattavuus on kohtuullisen matala erityisesti perinteisemmillä aloilla. Haemme kasvua niin huoltoliiketoiminnan tarjontaa laajentamalla kuin kokonaisvaltaisilla elinkaariratkaisuillakin.

Miten menestymme

Ihmiset ja johtaminen
Kehittämällä hyvää johtajuutta siivitämme ihmisiä huippusuorituksiin. Jatkamme pitkäjänteistä työtä organisaation ilmapiirin ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.

Asiakasyhteistyö
Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avaintekijä matkallamme kohti visiota tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Läheiset asiakassuhteet ja jouheva yhteistyö ovat kilpailuvaltteja, jotka erottavat meidät suhteessa muihin toimijoihin.

‘Mission Climate’ -ilmasto-ohjelma
Ilmasto on toinen läpimurtotavoitteistamme, jonka parissa tulemme tekemään merkittävästi työtä. Osana tätä olemme lanseeranneet ‘Mission Climate’ -ilmasto-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on toisaalta vähentää omaa hiilijalanjälkeämme sekä edistää innovaatioita kestävän kehityksen alueella.

Innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit
Tavoitteenamme on ratkaista alamme haasteita tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Innovaatio- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään muun muassa Digital Solutions Hub ja Emerging Business Accelerator -toimintojen puitteissa sekä tutkimus- ja tuotekehitystyössä.

Elinkaaripalvelut
Laajennamme palvelutarjontaamme perinteisestä ylläpito- ja varaosamyynnistä tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja tuotteidemme koko elinkaarelle. Asiakkaiden haasteita ratkovat digitaaliset  ratkaisut ovat edelleen merkittävä mahdollisuus. Innovatiivisten ratkaisujemme avulla pystymme palvelemaan yhä paremmin asiakkaitamme.

Toiminnan tehokkuus
Olemme sitoutuneet tuottavuutta parantaviin ohjelmiin, joilla parannetaan kannattavuuttamme. Vankka asema mahdollistaa myös investoinnit innovaatiotoimintaan. Yksi  merkittävä askel kohti tehokkuutta on Lean-työkalupakin käyttöönotto osana toimintaamme.

Mittaaminen

Menestyksemme mittareita ovat:

  • Asiakastyytyväisyys
  • Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentäminen
  • Ekoratkaisujen myynnin määrä
  • Johtajuuden kehittyminen
  • Taloudellinen tulos
Mitä mieltä olet sivustosta?