menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Strategia

Cargotecin strategia turvaa kannattavan kasvun jatkumisen keskittymällä asiakaslähtöisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon ja tuottavuuteen.

Cargotec on tarkentanut strategiaansa vuosille 2019-2021. Yhdessä liiketoiminta-alueidensa Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin kanssa Cargotec kulkee kohti päämääräänsä - älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajuutta.

Cargotecin strategia turvaa kannattavan kasvun jatkumisen keskittymällä asiakaslähtöisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon ja tuottavuuteen. Kalmarilla, Hiabilla ja MacGregorilla on yhteisten strategisten kulmakivien lisäksi omat painopistealueensa.

Strategiakauden 2015-2018 strategian kulmakivistä johtajuus on edelleen olennaisen tärkeä Cargotecille, mutta nyt se integroidaan osaksi Cargotecin jatkuvia prosesseja. Cargotecin 5. syyskuuta 2017 julkaisemat ulkoiset taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa kehittämällä tarjoomaamme ja työskentelytapojamme palvellaksemme heitä paremmin. Asiakaslähtöisyytemme vahvistaminen sekä asiakaslähtöisempien ajattelutapojen ja toimintojen kehittäminen vahvistavat asiakassuhteitamme ja parantavat tarjoomaamme. Asiakaslähtöisyys on avainasemassa, kun kehitämme tuotteitamme, ratkaisujamme ja palvelujamme.

Eteneminen huoltoliiketoiminnassa

Laajennamme tarjoomaamme älykkäillä ratkaisuilla, joilla voimme palvella asiakkaitamme koko heidän elinkaarensa ajan. Kehittynyt ja laajentunut huoltopalvelujen tarjonta palvelee asiakkaitamme ja luo arvoa koko elinkaaren ajan. Palvelut muuttuvat digitaalisemmiksi, mikä tarjoaa jatkuvan tulovirran. Digitalisaatio on merkittävä kannattavuuden ajuri, ja se tukee pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Digitalisaation nopeuttaminen

Kehitämme ja laajennamme digitaalisia ratkaisujamme tarjotaksemme hyvän asiakaskokemuksen ja entistä tehokkaampia liiketoimintaprosesseja. Digitalisaatio tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, hyviä asiakaskokemuksia ja tehokkaampia liiketoimintaprosesseja. Parempaa tiedonsiirtoa ja näkyvyyttä tarvitaan, kun liiketoimintapäätökset perustuvat yhä enemmän data-analytiikkaan. Kehitämme toimialan digitalisaatiota ja innovaatiokulttuuria. Tuomme tuotteisiimme, ratkaisuihimme ja teollisuuden ekosysteemeihin älykkyyttä, joka luo mahdollisuuksia uusille datapohjaisille liiketoimintamalleille.

Tuottavuus kasvun vauhdittajana

Keskitymme asiakkaillemme ja itsellemme arvoa ja hyötyä lisääviin toimiin. Tätä varten kehitämme liiketoimintaamme ja järjestelmiämme. Tuottavuus vapauttaa resursseja ja varoja tulevaisuuden kasvua varten. Se tarjoaa joustavuutta suhteessa kilpailijoihin ja auttaa valmistautumaan markkinoiden heilahteluihin.

Liiketoiminta-alueiden strategiat

Kalmar

Kalmar pyrkii palveluohjautuvaksi ratkaisutoimittajaksi takaamalla asiakkaillensa saatavuutta ja suorituskykyä. Markkinajohtajana Kalmar voi muuttaa toimialansa tulevaisuutta ja mullistaa lastin- ja materiaalinkäsittelyalaa. Kalmar pyrkii näihin tavoitteisiin edistämällä toimialan avoimuutta ja yhteistyötä sekä kehittämällä asiakkailleen innovatiivisia, digitaalisia ja ekotehokkaita ratkaisuja.

Liiketoimintansa kasvattamisessa Kalmar asettaa asiakkaansa liiketoiminnan keskiöön, kehittää digitaalisia palveluita sekä virtaviivaistaa toimintaansa hyödyntääkseen paremmin osaamistaan ja saadakseen enemmän irti resursseistaan. Kalmar edistää toimialan avoimuutta tarjoamalla skaalautuvia ja standardoituja automaatioratkaisuja. Se myös vahvistaa ohjelmistotarjontaansa ja laajentaa sitä uusille teollisuus- ja markkina-alueille, rakentaa markkinoiden parasta huoltotoimintaa ja tarjoaa toimintaohjattuja palveluita koko laivueelle. Erityislaatuisten ratkaisujensa tarjonnalla Kalmar erottuu kilpailijoistaan.

Lue lisää Kalmarin strategiasta täältä.

Hiab

Hiab on sitoutunut vahvistamaan markkina-asemaansa. Kasvustrategian keskiössä on asiakaslähtöisyys: asiakkaiden tarpeiden ja liiketoiminnan syvällinen tunteminen auttaa kehittämään tuotteita, palveluita ja älykkäitä ratkaisuja turvalliseen, tehokkaaseen ja tuottoisaan lastinkäsittelyyn.

Hiab jatkaa alan edelläkävijänä. Tässä se hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia tarjotakseen asiakkailleen tehokkuutta parantavia työkaluja, jotka auttavat hallitsemaan lastinkäsittelyn kasvavia haasteita. Tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani ja lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla ja segmenteissä.

Lue lisää Hiabin strategiasta täältä.

MacGregor

MacGregorin tavoitteena on olla älykkään merilastin- ja kuormankäsittelyn johtava toimija ja laivanrakentajien ensisijainen valinta heidän etsiessään kustannustehokkaimpia ratkaisuja. MacGregor haluaa saavuttaa varustamoiden ja operaattorien halutuimman kumppanin aseman tarjoamalla ratkaisuja, jotka luovat parhaan mahdollisen arvon koko niiden elinkaaren ajalle.

Saavuttaakseen tavoitteensa MacGregor vahvistaa asiakaslähtöisempää ajattelutapaa toiminnoissaan. Tähän se pyrkii lisäämällä digitaalisia älykkäitä palveluita ja ratkaisuja, vahvistamalla tuottavuutta ja tehokkuutta maksimoivia toimintatapoja sekä luomalla ensiluokkaisille tiimeilleen onnistumisen mahdollisuuksia ja jatkamalla tiimien sitouttamista.

Lue lisää MacGregorin strategiasta täältä.