menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

Q1/21 2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014
Nettovelka​, MEUR 773 682 774 625 472​​ 503 622 719​
​Nettovelkaantumisaste, % 60,0 52,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​
​Omavaraisuusaste, % 34,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 170 103 158 271 115​ 57 ​151 186

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q2 2021 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 599, nettovelkaantumisaste 47 %.


Nettovelka 30.6.2021

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 169
Muut korolliset velat, MEUR 1 013
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 397
Muut korolliset saamiset, MEUR 15
Myytävänä olevat omaisuuserät 3
Nettovelka, MEUR 773

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?