menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q3/2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nettovelka, MEUR 406 378 414 682 774 625 472 503
Nettovelkaantumisaste, % 24,2 24,8 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1 36,0
Omavaraisuusaste, % 42,5 39,2 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1
Nettokäyttöpääoma, MEUR 505 286 184 103 158 271 115 57

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q3 2023 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 229, nettovelkaantumisaste 14 prosenttia.


Nettovelka 30.9.2023

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 177
Muut korolliset velat, MEUR 684
Rahavarat, MEUR -452
Muut korolliset saamiset, MEUR -4
Myytävänä olevat omaisuuserät  
Nettovelka, MEUR 406

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?