menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014 2013​
Nettovelka​, MEUR 682 774 625 472​​ 503 622 719​ 578​
​Nettovelkaantumisaste, % 52,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​ 46,7​
​Omavaraisuusaste, % 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​ 39,5​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 103 158 271 115​ 57 ​151 186 229​

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4 2020 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 682, nettovelkaantumisaste 52 %.


Nettovelka 31.12.2020

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 166
Muut korolliset velat, MEUR 1 017
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 485
Muut korolliset saamiset, MEUR 23
Myytävänä olevat omaisuuserät 7
Nettovelka, MEUR 682

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?