menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q2/22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettovelka, MEUR 605 414 682 774 625 472 503 622
Nettovelkaantumisaste, % 39,0 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1 36,0 46,4
Omavaraisuusaste, % 39,4 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8
Nettokäyttöpääoma, MEUR 338 184 103 158 271 115 57 151

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q2 2022 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 434, nettovelkaantumisaste 28 %.


Nettovelka 30.6.2022

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 171
Muut korolliset velat, MEUR 761
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR -313
Muut korolliset saamiset, MEUR -14
Myytävänä olevat omaisuuserät -
Nettovelka, MEUR 605

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?