menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema, johtavia brändejä markkinoilla, joilla on pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia

Satamissa: Kalmar

Loppumarkkinat: ​Satamat, terminaalit, jakelukeskukset

Markkina-asema: 1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • ​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa
 • Konttiliikenteen kasvu, suuremmat laivat vaativat investointeja satamissa, satamien on tehostettava toimintaansa automatisoimalla, työturvallisuuden merkitys korostuu

Kilpailuedut:

 • ​​Tunnettu premium-tuotemerkki
 • Ohjelmistoalan markkinajohtaja
 • Tarjoaa täydellistä automaatioratkaisua (laitteet, ohjelmistot ja automaatio, huolto)
 • Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli


Teillä: Hiab

Loppumarkkinat:​ Rakennus-, jakelu-, metsätalous-, puolustus- sekä jätteenkäsittely- ja kierrätysala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • Rakennusalan kasvu väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä
 • Jakelutapojen ja -menetelmien muutos
 • Kasvava jalansija kehittyvissä maissa

Kilpailuedut:

 • Hiab on toinen kahdesta suuren luokan kansainvälisistä toimijoista
 • Monipuolinen tuotevalikoima
 • Kevyt taserakenne, tehokas kokoonpano


Merillä: MacGregor

Loppumarkkinat: Merikuljetusala ja offshore-ala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:
​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa, öljyn hinta

Kilpailuedut:
​Kevyt taserakenne, teknologiajohtaja, globaalisti lähellä asiakkaita (telakat ja varustamot), alan osaaminen

Visionamme on tulla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi

Kasvava huoltoliiketoiminta ja kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli lisäävät vakautta

Kevyt taserakenne sekä joustava kulurakenne

 • Kalmar ja Hiab: tehokas kokoonpano
 • MacGregor: tehokas projektinhallinta- ja tekninen osasto: > 90% tuotannosta ja 30% suunnittelusta ja teknisestä kapasiteetista on ulkoistettu
 • Ei omaa komponenttien valmistusta

Toimet huoltoliiketoiminnan ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon kasvattamiseksi:

 • Huoltoliiketoiminnan tarjooman parantaminen digitaalisilla ratkaisuilla
 • Perustuu Naviksen asemaan alan johtavana toimijana
 • Varaosamyynnin kasvattaminen
 • Solmittujen huoltopalvelusopimuksien asteen kasvattaminen

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15 mukaisesti, ja 2013-2017 luvut on laskettu käyttäen maaliskuussa 2018 julkaistuja uusia määritelmiä laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnoille.

Tulevaisuuden automaation ja ohjelmistoalan kasvun kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Digitalisoituminen tukee huoltopalveluita ja ohjelmistoalan kasvua ja päinvastoin

Toimialan trendit tukevat kasvua satamien automatisoituessa:

 • Maailmassa on noin 1200 satamaa, joista vain 40 on kokonaan tai osittain automatisoitu
 • Laivat ovat yhä isompia ja piikkikapasiteetit kasvaneet
 • Työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota
 • Asiakkaat haluavat vähemmän energiaa kuluttavia ja nollapäästöisiä satamia
 • Koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman puute ja korkea hinta pakottavat terminaaleja automatisoitumaan

Merkittävät mahdollisuudet satamaohjelmistossa:

 • Konttien arvoketju on erittäin tehoton: tehottomuuden kokonaisarvoksi arvioidaan noin 17 mrd. euroa
 • Satamat tekevät yli 50 % ohjelmistoistaan itse, ennen pitkää sisäiset ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä
 • Navis on satamien toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtaja

Asiakkaat harkitsevat automaatioratkaisujaan huolellisesti:

 • Laivayhtiöiden konsolidoituminen
 • Olemassa olevan laitteiston hyödyntäminen
 • Konttiliikenteen volyymit
 • Automaatioratkaisujen tehokkuus

Etenemässä kohti kannattavuuden parantamista ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista

Kasvu

Tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin

 • Megatrendit ja vahva markkina-asema tukevat orgaanista kasvua
 • Yritysostopotentiaalia

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta

40% konsernin liikevaihdosta huollosta ja ohjelmistoista, vähintään 1,5 mrd euroa 3-5 vuoden aikana*

Tase ja osinko

Nettovelkaantumisasteen tavoite alle 50% ja kasvava osinko 30-50 % osakekohtaisesta tuloksesta. Osingonmaksu kahdesti vuodessa

Kannattavuus

10 %:n liikevoittotavoite ja 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 3-5 vuoden kuluessa*

*Tavoite julkaistu syyskuussa 2017

Liikevaihdon ja liikevoiton* kehitys

* Ilman uudelleenjärjestelykuluja

Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15 mukaisesti.

Kustannussäästötoimet:

30 miljoonaa euroa vuonna 2020 (epäsuorat hankinnat ja uusi Business Services -toiminto)

Tuotteiden uudistaminen ja projektinhallinnan kehittäminen

Cargotec vahvistaa MacGregoria ostamalla TTS Groupilta marine- ja offshore -liiketoiminnot (8.2.2018)

Cargoteciin kuuluva MacGregor on ostanut TTS Groupin pääliiketoiminnot. Kauppa tiedotettiin 8.2.2018. TTS Group tarjoaa lastinkäsittelylaitteita ja huoltopalveluja kauppa- ja offshore-aluksiin maailmanlaajuisesti. Kiinan kilpailuviranomaiselta (SAMR) saadun hyväksynnän jälkeen (tiedotelinkki alempana) MacGregorilla oli kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät kaupan loppuunsaattamista varten. Kauppa saatettiin loppuun 31.7.2019.

 • Tiedote 8.2.2018Cargotec vahvistaa MacGregoria ostamalla TTS Groupilta marine- ja offshoreliiketoiminnot
 • Tiedote 6.11.2018: Cargotec sai hyväksynnän Saksan kilpailuviranomaiselta TTS:n marine- ja offshore -liiketoimintojen kaupalle (englanniksi)
 • Tiedote 27.12.2018: MacGregor sai Etelä-Korean kilpailuviranomaiselta hyväksynnän TTS Groupin marine- ja offshore-liiketoimintojen ostolle
 • Tiedote 15.7.2019: Cargotecin MacGregor on saanut hyväksynnän Kiinan kilpailuviranomaiselta TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoimintojen ostolle: synergia-arvio päivitetty
 • Tiedote 31.7.2019: Cargotecin MacGregor saattaa päätökseen TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoimintojen oston
 • Esitys kaupasta (8.2.2018, englanniksi)

Yritysostostrategiassaan Cargotec keskittyy liiketoimintaa täydentäviin yritysostoihin. Kalmarissa painopisteet ovat jalansijan kasvattamisessa uusilla markkinoilla sekä ohjelmistoliiketoiminnan tarjooman lisäämisessä. Hiab keskittyy kasvattamaan maantieteellistä läsnäoloaan sekä tuotteidensa tarjoomaa, kun taas MacGregor hakee kasvua taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevista yhtiöistä sekä ohjelmistojen ja älykkään teknologian tuottajista.

2011-2018

Yhtiön nimi Tiedotettu Saatettu päätökseen Kauppahinta Liiketoiminta-alue Liikevaihto Työntekijöitä

2018

Effer 31.7.2018  6.11.2018 50 miljoonaa euroa Hiab Noin 71 miljoonaa euroa vuonna 2017 400
Kalmar Rough Terrain Centerin (KRTC) myynti 3.7.2018 3.7.2018  Ei julkistettu Kalmar Ei julkistettu -
Siwertell AB 
Aikaisemmin Kalmarin omistuksessa olleen Siwertell AB:n tulee jatkossa omistamaan JCE Invest AB:n kanssa perustettu yhteisyritys Bruks Siwertell Group.
 9.5.2018 9.5.2018  Ei julkistettu  Kalmar  582 miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK)  114
TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoiminnot
Esitys kaupasta (eng)
8.2.2018  31.7.2019  87 miljoonaa euroa MacGregor 161 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2017 Koko TTS: 930
2017      
Inver Port Services 21.12.2017 29.12.2017 Ei julkistettu Kalmar 5M€ 2017 23
Rapp Marine Group 21.12.2017 5.2.2018 EV 16M€ MacGregor 40M€ 2017 120
Argos 1.8.2017 4.10.2017  Ei julkistettu  Hiab  Alle 10M€  2016 60 
2016      
INTERSCHALT 20.1.2016 2.3.2016 Ei julkistettu Kalmar ja MacGregor 42M€ 2014 Yli 200 
Flintstone (51% osuus) 29.9.2016 22.9.2016 Ei julkistettu  MacGregor  Ei julkistettu 10 
2014    
Deep Water Solutions  27.2.2014 27.2.2014  Ei julkistettu  MacGregor Ei julkistettu
2013
Pusnes   30.10.2013 180M€  MacGregor 130M€ 2012 370 
Hatlapa Group 16.7.2013 160M€  MacGregor 120M€ 2013 (arvio) 585 
Mareiport 7.5.2013  Ei julkistettu  Kalmar 20M€ 2012  250
2012     
Automaatiotekno-logiaa ja -osaamista Ascianolta 29.6.2012 1.7.2012  Ei julkistettu  Kalmar  Ei julkistettu 23 
2011    
Komponenttien valmistaja Virossa (myynti)
30.11.2011  Ei julkistettu  - Ei julkistettu 370 
Navis 31.1.2011   140M€  Kalmar ~55M€ 2011 (arvio) Yli 300 

2008-2010

Yhtiön nimi Tiedotettu Saatettu päätökseen Kauppahinta Liiketoiminta-alue Liikevaihto Työntekijöitä
2010      
Enemmistöosuus Kalmar (Malaysia) Sdn.Bhd.:sta 15.12.2010 Tammikuun alussa 2011 Ei julkistettu  Kalmar Noin 12 M€ vuodessa  125
Hallberg-Ivarsson Hydraulik & Påbyggnad 15.11.2010 1.1.2011 Ei julkistettu Hiab   - 2-3 osa-aikaista
Waltco Hydraulics (myynti) 7.1.2010 Ei julkistettu  -
2009       
Myynti- ja huoltoyhtiö Marokossa 11.12.2009 Ei julkistettu  - 44 
Tanskalainen myynti- ja huoltoyhtiö 19.8.2009 Ei julkistettu  -
2008      
80% osuus CVS Technoports S.r.l.:sta ja CVS Service S.r.l.:sta 3.11.2008 Ei julkistettu  8M€ 2007 65 
Equipos y Servicios para Terminales y Puertos SRL 11.8.2008 Ei julkistettu  Kalmar   1M€ 2007 17 
Zepro Tailgate (1987) Ltd 17.6.2008 Ei julkistettu   -
Platform Crane Services International Inc  10.4.2008  Ei julkistettu MacGregor   16 M$ 2007 105 
South African Bowman Cranes Ltd 1.4.2008  Heinäkuu 2008 Ei julkistettu Hiab   -
DEL Equipment (UK) Limited and Ultron Lift Corp. 27.2.2008 Maaliskuu 2008  Ei julkistettu Hiab   23M€ 2007 164 
O’Leary’s Material Handling Services 20.2.2008  Ei julkistettu Hiab  2,6 M€ 2007 24 

2007

Yhtiön nimi Tiedotettu Saatettu päätökseen Kauppahinta Liiketoiminta-alue Liikevaihto Työntekijöitä
 Advanced Cargo Transhipment B.V. (ACT) 28.8.2007  Elokuu 2007  Ei julkistettu Kalmar  -  -
Bay Equipment Repairs Inc.  13.8.2007 Heinäkuu 2007 Ei julkistettu Hiab   1 M€ 2006 13 
Balti ES  30.5.2007 Kesäkuu 2007 Ei julkistettu  -  14 M€ 2006 600 
Vestnorsk Hydraulikkservice AS (VNH)  14.5.2007 Kesäkuu 2007 Ei julkistettu  MacGregor 21 
Kalmar Asia Pacific Ltd  23.4.2007  - Ei julkistettu  - -
Plimsoll Corporation Pte Ltd  28.3.2007 Huhtikuu 2007 Ei julkistettu  MacGregor 43 M€ 2006 500 
Hydramarine AS  15.3.2007 Huhtikuu 2007 Ei julkistettu  MacGregor 63 M€ 2006 150 
Vietnam Shipbuilding Industry Group  6.3.2007  - Ei julkistettu  MacGregor -
Indital Construction Machinery Ltd. (Indital)  14.4.2007 Huhtikuu 2007 Ei julkistettu Kaikki liiketoiminta-alueet 8 M€ 100 
Port Equipment Service, Inc.  2.2.2007 Maaliskuu 2007 Ei julkistettu  Kalmar 4 M€ 2006 56 
BG Crane Pty. Ltd.  30.1.2007 Maaliskuu 2007 Ei julkistettu  Hiab -
Truck och Maskin i Örnsköldsvik AB  29.1.2007 Maaliskuu 2007  Ei julkistettu  Kalmar  13 M€ 2006
Berger  17.1.2007 Toukokuu 2007 Ei julkistettu  Hiab 15 M€ 85 
Tagros d.o.o.  15.1.2007 Allekirjoittamisen jälkeen Ei julkistettu  Kalmar 2 M€ 2006 35 

2005-2006

Yhtiön nimi Tiedotettu Saatettu päätökseen Kauppahinta Liiketoiminta-alue Liikevaihto Työntekijöitä
2006 
Kalmar España S.A. 18.12.2006 Huhtikuu 2007  Ei julkistettu Kalmar  11 M€ 2005  6
Catracom 16.9.2006 Marraskuu 2006  Ei julkistettu  Kalmar 70 M€ 2005 100 
African National Engineering 1.9.2006 Allekirjoittamisen jälkeen Ei julkistettu  Kalmar
Grampian Hydraulics 11.8.2006 Allekirjoittamisen jälkeen Ei julkistettu  MacGregor  Noin 4 M€ 2006 30 
BMH Marine AB 12.6.2006 Heinäkuu 2006 Noin 32 M€  MacGregor  70 M€ 2006 (arvio) 140 
East Coast Cranes ja Electrical Contracting Inc. 16.3.2006 Allekirjoittamisen jälkeen Ei julkistettu  Kalmar  25 miljoonaa USA:n dollaria 2005
AMA 26.1.2006 Huhtikuu 2006 Ei julkistettu  Hiab  4 M€ 2005 55 
2005 
Consolis (42% osuuden myynti) 21.9.2005 Lokakuu 2005  80 M€  -  646 MEUR  5100
All Set Marine Lashing 8.7.2005 Marraskuu 2005  Ei julkistettu  MacGregor  15 M€ 2004
Saadut tilaukset

Tämä sivu sisältää pörssi- ja lehdistötiedotteina julkaistut tilaukset, poislukien pienemmät tilausjulkistukset. Ensimmäisen sarakkeen linkit vievät kunkin tilauksen julkaisutiedotteeseen.

 
Viimeisimmät tiedotteet löytyvät täältä.

2019

Tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä

Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa/asiakas Arvo
16. lokakuuta (Q3/19) Kalmar 25 hybridikuljetuslukkia Yhdysvallat/Port of Virginia 23 miljoonaa USD
30. syyskuuta (Q3/19) Kalmar Ohjelmistojen huolto- ja tukisopimus Singapore/PSA Singapore Ei julkistettu
30. syyskuuta (Q2/19) Kalmar Suoriteperusteinen palvelusopimus Suomi/Metsä Fibre Ei julkistettu
27. syyskuuta (Q3/19)  Kalmar Kaksi satamanosturia (STS) ja kolme mobiilipukkinosturia (RTG) Meksiko/Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM) Ei julkistettu
19. syyskuuta (Q3/19) MacGregor Ramppeja, autokansi ja nostolavalaitteita Eurooppa, Aasia/laivastoasiakas, ro-ro-asiakas Yli 20 miljoonaa euroa
29. elokuuta (Q2/19) Kalmar 15 mobiilipukkinosturia. Sopimukseen kuuluu 24 kuukauden huoltotuki paikan päällä Intia/Nhava Sheva International Container Terminal Ei julkistettu 
20. elokuuta (Q3/19) Kalmar Neljän ZPMC:n satamanosturin suorituskyvyn parantaminen Marokko/EUROGATE Tangier Ei julkistettu
13. elokuuta (Q3/19) Kalmar Huolto- ja korjauspalveluita asiakkaan Las Palmasin konttiterminaaliin Espanja/Operaciones Portuarias Canarias S.A (OPCSA) Ei julkistettu
18. heinäkuuta (Q3/19) Hiab Ajoneuvotrukkeja viisivuotisella huoltosopimuksella Yhdysvallat/ei julkistettu 29 miljoonaa euroa

 

 Tilaukset toisella vuosineljänneksellä

Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa/asiakas Arvo
18. heinäkuuta (Q3/19) Hiab Ajoneuvotrukkeja viisivuotisella huoltosopimuksella Yhdysvallat/ei julkistettu 31 miljoonaa euroa
27. kesäkuuta (Q2/19) Kalmar Kalmar jatkaa ruotsalaisen sahan sisäisen logistiikan palveluntarjoajana Ruotsi/ei julkistettu Ei julkistettu
26. kesäkuuta (Q2/19) MacGregor Kuuden MSC:n omistaman ja operoiman 16 000 TEU:n konttilaivan toiminnan tehostaminen MSC ja Guangzhou Wenchong -telakka Ei julkistettu
27. toukokuuta (Q2/19) MacGregor Satamalaitteita ja matkustajalauttakonversio Pohjoismaa/ei julkistettu 10 miljoonaa euroa
13. toukokuuta (Q2/19) Kalmar Kaksi automatisoitua mobiilipukkinosturia Irlanti/Dublinin Ferryport Terminals Ei julkistettu
30. huhtikuuta (Q2/19) Kalmar 32 diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia Italia/Medcenter Container Terminal (MCT) Ei julkistettu

 

 Tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa/asiakas Arvo
29. huhtikuuta (Q1 19) Kalmar Kokonaispalvelusopimus, joka kattaa laitteet, kuljettajat, huolto- ja korjauspalvelut sekä Kalmar Insight -toimintojen suorituskyvyn seurantaohjelmiston Ruotsi/Holmen Groupiin kuuluva Iggesund Paperboard AB Ei julkistettu
3. huhtikuuta (Q1/19) Kalmar 12 konttilukkia Australia/Patrick Terminals Ei julkistettu
28. maaliskuuta (Q1/19) MacGregor Satama-, risteilijä- ja PCTC-laitteita koskevia tilauksia  Eurooppa, Japani Noin 19 miljoonaa euroa
26. maaliskuuta (Q1/19) MacGregor Kiinnitysratkaisuja Kiina/China National Offshore Oil Corporationilta Ei julkistettu
8. maaliskuuta (Q1/19) MacGregor Satama-, risteilijä- ja ro-ro/matkustajalaivalaitteita (RoPax) Eurooppa, Kiina Noin 22 miljoonaa euroa
6. maaliskuuta (Q1/19) Kalmar 63 hybridikonttilukkia   Ranska, Belgia, Englanti/DP World Ei julkistettu
11. helmikuuta (Q1/19) Kalmar Kuusi päästötöntä Kalmar Zero Emission RTG -mobiilipukkinosturia Yhdysvallat/South Florida Container Terminal, LLC Ei julkistettu

2018

Q4/2018:n aikana tiedotetut tilaukset

Päivämäärä(neljännes,  mille kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa/Asiakas Tilauksen arvo
13. kesäkuuta 2019 (Q4/18) MacGregor Automaattinen kiinnitysratkaisu autonomiseen ja päästöttömään konttilaivaan Norja/Kongsberg Maritime Ei julkistettu
17. tammikuuta (Q4/18) Kalmar AutoRTG-järjestelmä, joka kattaa kahdeksan automaattista mobiilipukkinosturia (automated rubber-tyred gantry cranes, AutoRTGs), Kalmarin TLS-laitehallintajärjestelmä (Terminal Logistic System) sekä uuden sukupolven etähallintapöytä Pohjois-Irlanti/Belfast Container Terminal (BCT) Ei julkistettu
15. tammikuuta (Q4/18) Kalmar Neljä hybridimobiilipukkinosturia Argentiina/Exolgan S.A. Ei julkistettu
9. tammikuuta (Q4/18) MacGregor Kansilaitteita USA/Yhdysvaltain laivasto Ei julkistettu
3. tammikuuta (Q4/18) Kalmar Neljä SmartPower-mobiilipukkinosturia ja niihin liittyvä prosessiautomaatioteknologia USA/Norfolk Southern Ei julkistettu
21. joulukuuta 2018 (Q4/18) MacGregor Risteilijöihin tulevia laitteita Kolme eurooppalaista telakkaa Noin MEUR 22
19. joulukuuta 2018 (Q4/18) Kalmar Kuusi Gloria-konttikurottajaa Chile/Sitrans, osa Ultramar Groupia Ei julkistettu
18. joulukuuta 2018 (Q4/18) MacGregor Lastiluukkuja Etelä-Korea/Hyundai Mipo Dockyard (HMD) Ei julkistettu
17. joulukuuta 2018 (Q4/18) Kalmar 41 Kalmar TL2 terminaalitraktoria SPT Services Sdn Bhd/Malesia Ei julkistettu

Q3/2018:n aikana tiedotetut tilaukset

Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa /Asiakas Tilauksen arvo
26.9. (Q3/18) Kalmar 12 hybridikonttilukkia. Sopimukseen kuuluvat myös huolto ja koneenkäyttäjien koulutus sekä kuuden kuukauden huoltotuki paikan päällä DP World Southampton Ei julkistettu
26.9. (Q3/18) MacGregor Lastiluukut kahdeksaan 1800:n TEU-kontin laivaan Hyundai Mipo Dockyard (HMD), Etelä-Koreassa Ei julkistettu
7.9. Kalmar, Navis Verkkopohjainen Bluetracker-laivastonhallintaratkaisu Hampurista käsin toimiva Zeaborn Ship Management -laivanvarustamo Ei julkistettu
6.9. (Q3/18) Kalmar Kaksi satamanosturia (ship-to-shore crane, STS) ja niihin liittyvät varaosat  Curaçao Port Services B.V.  Ei julkistettu
13.8. (Q3/18) Kalmar Kolme sähköistä kiskoilla kulkevaa pukkinosturia (RMG) räätälöityinä asiakkaan tarpeisiin Deepwater Container Terminal (DCT) Gdansk Ei julkistettu
9.8. (Q3/18) Kalmar 10 konttilukkia Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Ei julkistettu

Q2/2018:n aikana tiedotetut tilaukset

Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa /Asiakas Tilauksen arvo
19.6. (Q2/18) Kalmar Kaksi kiskoilla kulkevaa pukkinosturia (RMG) etäohjauksella ja laajalla räätälöinnillä Rotterdam Short Sea Terminals (RST) Ei julkistettu
8.6. (Q2/18) Kalmar, Navis Sopimus huippuluokan automaatioratkaisun toimittamisesta -  kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automaattinen ratkaisu intermodaaliterminaaliin. Tilaus pitää sisällään OneTerminal-ratkaisun, joka koostuu Kalmarin automaattisesta lastinkäsittelyratkaisusta, automaattisista konttinostureista ja automaattisista kuljetuslukeista sekä Navis N4 -toiminnanohjausjärjestelmästä (Terminal Operating System, TOS) Quben Moorebank Logistics Park (MLP) Lounais-Sydneyssä Noin 80 miljoonaa euroa
4.6. (Q2/18)  Kalmar  Terminaalin satamanosturin (STS) kattava parannustyö The Bristol Port Company  Ei julkistettu
24.5. (Q2/18) Kalmar Yaralle Norjan Porsgrunnissa sijaitsevaan laitokseen ainutlaatuinen, täysin digitaalinen lastinkäsittelyratkaisu, joka käsittää täysin automaattiset laitteet, ohjelmiston ja palvelut.  Yara, Norja Ei julkistettu
4.4. (Q4/17 ja Q1/18) MacGregor Kontinlastausjärjestelmän päivittäminen ja optimointi neljällä Hapag-Lloyd C-tason (Samsung 9,300 TEU-sarjan) konttilaivalla Hapag-Lloyd Ei julkistettu

Q1/2018:n aikana tiedotetut tilaukset

Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu) Liiketoiminta-alue Kuvaus Maa/Asiakas Tilauksen arvo
27.3. (Q1/18) Kalmar Yhteensä viisi sähköllä toimivaa RTG- eli mobiilipukkinosturia laajalla kustomoinnilla. Tilaus sisältää myös varaosapaketit laitteille Puola Ei julkistettu
15.3. Kalmar, Navis Sopimus Cosco Shipping Ports (CSP) Ltd.n kanssa N4-terminaalioperaattorijärjestelmän (TOS) käyttöönotosta - Ei julkistettu
14.3. (Q4/17) Kalmar Kalmar Care -huoltosopimus, joka kattaa Helsingin sataman 16 Kalmar-konttilukin kunnossapidon ja huollon Suomi Ei julkistettu
13.2. (Q3/17) Kalmar Täysi huoltopalveluiden ulkoistussopimus Yilport Holdingin kolmessa konttiterminaalissa Kalmar Care -sopimuksen alla Ruotsi Ei julkistettu

2017

 

​Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu)Liiketoiminta-alue​​​KuvausMaa​Tilauksen arvo
18.12. (Q4/17) Kalmar Neljä automaattista konttilukkia ja emulaatiojärjestelmä Saksa Ei julkistettu
11.12. (Q4/17)  Kalmar 12 klassista konttilukkia  Venäjä  Ei julkistettu
4.12. (Q3&Q4/17) MacGregor Konttien kuljetuskyvyn optimointia koskevia tilauksia MSC:ltä kuuden eri laivasarjan 31 laivaan Rahtiyhtiö Välimereltä Ei julkistettu
23.11. (Q3&Q4/17)  Kalmar Kaksi kiskoilla kulkevaa pukkinosturia (RMG) intermodaalisiin operaatioihin Espanja  Ei julkistettu
22.11. (Q4/17) MacGregor Kiinnitys- ja nostojärjestelmien toimittaminen, suunnittelu ja projektinhallinta Bangladeshilainen yritys Ei julkistettu
13.11. (Q4/17) Kalmar  Kymmenen kontinkäsittelijää vaativaan maastoon (RTCH)  Pohjois-Amerikka  Noin 10 miljoonaa euroa
8.11. (Q4/17) Kalmar Xvela-ahtausyhteistyösovellus   Ei julkistettu
2.11.2017 (Q4/17) Kalmar Siwertell ST 490-M laivapurkain Norja Ei julkistettu
4.10. (Q3/17)  Kalmar Neljä SmartPower RTG-mobiilipukkinosturia Thaimaa Ei julkistettu

12.9. (Q3/17)

MacGregor Kolme kelluvaa satamaramppia Ranska Noin 25 milj. euroa

7.9. (Q3/17)

MacGregor Lastiluukkuja ja nostureita viiteen irtolastialukseen Kiina Ei julkistettu
23.8. (Q1/17) Kalmar 38 kontinkäsittelijää (eng) Australia Ei julkistettu
​20.7. 
(Q2/17)
​MacGregor Kelluvan​maakaasuterminaalin kiinnitys- ja nostojärjestelmien suunnittelu ja projektinhallinta, sekä alukseen liittyvien kiinnityslaitteiden toimitus ​   ​Ei julkistettu
​5.7. 
(Q2/17)
​MacGregor Oseanografisia vinssejä ja kansikäsittelylaitteita tutkimuslaivalle (eng) ​Saksa ​Ei julkistettu
​3.7.
(Q2/17)
​Hiab 600 HIAB kuormausnosturia (eng) ​Intia ​Ei julkistettu
22.6. 
(Q2/17)​

​Kalmar

​Kuusi Kalmarin RTG-mobiilipukkinosturia ​USA ​Ei julkistettu
13.6.
(Q2/17)​
​Kalmar 16 hybridilukkia ​USA ​Noin 13 miljoonaa euroa
20.4. (Q1/17) ​Kalmar ​Kaksi Kalmar-satamanosturia (eng) Alankomaat ​​Ei julkistettu
​29.3.
(Q1/17)
​Hiab ​69 MULTILIFT XR21Z -koukkulaitetta sekä 7 HIAB X188 -kuormausnosturia ​Suomi ​Noin 2,5 miljoonaa euroa
13.3.
(Q1/17)​
​Kalmar ​​11 diesel-ESC-konttilukkia (eng) ​​Ei julkistettu
17.2.
(Q4/16)​
​Kalmar ​30 automatisoitavissa olevaa hybridikuljetuslukkia ja niihin liittyvät palvelut Marokko​ ​​Ei julkistettu
9.2.
(Q1/17)​
​Kalmar ​​708 terminaalitraktoria ​Amerikka ​​70 miljoonaa euroa
20.1.
(Q4/16)​
​Kalmar 13 kontinkäsittelijää (eng) ​Arabiemiraatit ​​​Ei julkistettu

2016

 

​Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu)​​Liiketoiminta-alueKuvausMaa​Tilauksen arvo
​22.12. (Q4/16) ​Kalmar ​7 mobiilipukkinosturia (eng) ​Algeria ​Noin 10 miljoonaa
​15.12. (Q3/16) ​Kalmar ​​93 terminaalitraktoria (eng) ​Malesia ​5 miljoonaa
​14.12. (Q3/16) ​MacGregor ​​39 lautan huoltosopimus (eng) ​Ruotsi ​​Ei julkistettu
​14.11. (Q3/16) ​Kalmar ​​23 diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia ​Etelä-Afrikka ​Ei julkistettu
​13.10. (Q3/16) ​MacGregor ​​Kansilaitteita (eng) ​Kiina ​​Ei julkistettu
11.10. (Q3/16) Kalmar Kuusi T2 terminaalitraktoria ja yksi Kalmar DCF80-45E7 tyhjien konttien käsittelylaite (eng) Lähi-Itä Ei julkistettu
​5.10. (Q3/16) ​Kalmar ​34 Gloria-konttikurottajaa ​Eurooppa
​Ei julkistettu
19.9. (Q3/16) ​MacGregor Kansinostureita ja –laitteita yhteensä neljään alukseen (eng) Lähi-Itä Ei julkistettu
13.9 ​Kalmar ​12 tyhjien konttien käsittelijää (eng) USA
Ei julkistettu
7.9. (Q2/16) Kalmar ​Tiellä liikuteltava purkukone (eng) Turkki Ei julkistettu
​25.8. (Q1/16) ​Kalmar ​25 haarukkatrukkia (eng) ​Algeria
​Ei julkistettu
​18.8. ​Kalmar ​Neljä diesel-sähköistä konttilukkia, kymmenen raskasta RoRo-käsittelyyn tarkoitettua terminaalitraktoria, neljä kevyen kapasiteettiluokan haarukkatrukkia ja kaksi raskasta haarukkatrukkia ​Suomi ​Ei julkistettu
​11.8. (Q2/16) ​Kalmar ​Seitsemän päältätäyttäjää ja kahdeksan kontinkurottajaa ​Amerikka
​Ei julkistettu
​11.7. (Q2/16) MacGregor ​Lastiluukkujen suunnittelu, pääkomponenttien toimitus ja teräsrakenteen valmistus viiteen 14,000 TEU:n konttialukseen ​Japani ​Ei julkistettu
​28.6. (Q4/16) ​Kalmar ​Kahdeksan diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia ​Uusi-Seelanti
​Ei julkistettu
​21.6. ​Kalmar ​18 täysin sähköistä ja automaattista kuljetusvaunua ​Singapore
​Ei julkistettu
6.6. ​MacGregor ​Sopimus, että MacGregor pidentää toimituksiaan Hatlapa –kansilaitteista. MacGregor toimittaa yhteentoista alukseen suunnittelun sekä pääkomponentit yhteensä kahteentoista sähköisesti toimivaan Hatlapa –vinssin. (eng) Aasia Ei julkistettu
​2.6. (Q4/15 ja Q1/16) ​Kalmar ​10 diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia (eng) ​Australia
​Ei julkistettu
18.5. Kalmar ​​​Pitkäaikainen palvelusopimus Kalmar Optimal Care (eng) Norja Ei julkistettu
​17.5. (Q1/16) ​Kalmar ​Kolmen ZPMC STS-nosturin korottaminen (eng) ​Belgia
​Ei julkistettu
​9.5. (Q1/16)   Hiilen purku- ja kuljetuslaitteistoa. ST 790 -aluspurkaja sekä kaksi alushihnakuljetinta. Tilaus sisältää myös rakennuksen valvonta- ja käyttöönottovaiheet sekä tarvittavat varaosat kahden vuoden operaatioon (eng) Indonesia Ei julkistettu
4.5. ​Kalmar ​Seitsemän STS-nosturin korottaminen ja ulottuvuuden laajentaminen ​Malesia ​Yli 20 miljoonaa
​4.5. (Q1/16) ​Kalmar ​Yhdeksän Diesel-sähköistä sähkölukkia (eng) ​Saksa
Ei julkistettu
​27.4. (Q1/16) ​MacGregor ​​Kattava RoRo-varustepaketti neljälle autonkuljetusautolle ​Japani
​Ei julkistettu
​25.4. (Q1/16) ​MacGregor ​​Gravity-itsepurkainjärjestelmä kahteen 29 800 dwt irtalastialukseen (eng) ​Kiina
​Ei julkistettu
​25.4. (Q1/16) ​Hiab ​250 Hiab-kuormausnosturia ​Intia
​Ei julkistettu
​21.4. (Q1/16) ​Kalmar ​Nine Diesel-electric straddle carriers (eng) ​Saksa
​Ei julkistettu
​12.4. (Q1/16) ​MacGregor Sähkötoimiset laitaportit ja taajuusmuuttajaohjatut sähköiset Hatlapa-vinssit neljään seuraavan sukupolven risteilyalukseen ähkötoimiset laitaportit ja taajuusmuuttajaohjatut sähköiset Hatlapa-vinssit neljään seuraavan sukupolven risteilyalukseen ​Saksa ja Suomi Ei julkistettu
​6.4. (Q1/16) MacGregor ​Irralliset kontinkiinnityslaitteet kahteentoista 19,200 TEU:n konttialukseen ​Eurooppa
​Ei julkistettu
​1.4. (Q1/16) ​MacGregor ​​Kiinnityslaitteita täydentämään optimoitua käsittelyratkaisua viidelle konttialukselle Etelä-​ Korea
​Ei julkistettu
​30.3.  MacGregor Kumpaankin alukseen kolme K3030-4 mekaanista kouranosturia, joiden nostokapasiteetti on 30 tonnia ja joilla on 30 metrin kurottuma, suunnittelu ja pääkomponentit monesta taittuvasta osasta koostuville lastiluukuille (6+6 panelia), sähkötoimiset Hatlapa-kansilaitteet ja Porsgrunn-ohjauslaitteet (eng) ​Suomi
​Ei julkistettu
​22.3. (Q2/15) ​Kalmar ​37 Kalmar kurottajaa ja 8 tyhjien konttien käsittelijää (eng) ​Etelä- Afrikka
​Ei julkistettu
​14.3. (Q4/15) ​Kalmar ​​Neljä E-one2 RTG-nosturia (eng) ​Egypti
​Ei julkistettu
​9.3.  ​MacGregor Lastinkäsittely- järjestelmän modernisoinnin kahteen 14 000 TEU-konttialukseen sisältäen muutokset kiinnitysjärjestelmään, kiinnityssiltojen parannukset sekä Lashmate-ohjelmiston toimittamisen (eng) ​Kiina
​Ei julkistettu
​7.3. Siwertell ST640-M ruuvityyppinen purkaja ​Eurooppa and Kiina ​Ei julkistettu
​7.3. Siwertell ​19 hybridikuljetuslukkia Italia ​Ei julkistettu
​17.2. ​MacGregor ​​Pusnes keulanlastaus- ja purkujärjestelmät (eng) ​Kiina
Ei julkistettu
​5.2.  ​Siwertell ​Kaksi tielläliikkuvaa purkijaa sementin purkukäyttöön (eng) ​Libya ja Vietnam
Ei julkistettu
​4.2. (Q3/15) ​Kalmar ​27 konttilukkia ​USA
​Ei julkistettu
​11 .2. (Q3/15) ​Kalmar ​​60 Kalmar Ottawa T2 off-highway -terminaalitraktoria (eng) ​USA
Ei julkistettu

  

2015

​​Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu)​Liiketoiminta-alue​​​Kuvaus​​​​Maa​​Tilauksen arvo
17.12.​ ​Kalmar ​15 täysin sähköistä RTG-mobiilipukkinosturia ​Kreikka ​​Noin 20 miljoonaa euroa
1.12.​ (Q3/15) ​Hiab ​​30 HIAB-nosturia ​Australia ​​Ei julkistettu
27.11. ​MacGregor ​​Viisi Pusnes-ankkurointijärjestelmää viiteen kelluvaan turbiiniin. ​Iso-Britannia ​Ei julkistettu
​25.11. ​Kalmar ​​Seitsemän RTG-mobiilipukkinosturia sekä Kalmar palvelutukisopimus (eng) ​Marokko ​Ei julkistettu
​25.11.  ​MacGregor ​​Pusnes-kansilaitteistoja viteen eri laivatyyppiin: 12 VLCC-alukseen, neljään Suezmax-tankkeriin, neljään LPS-kuljetusalukseen, kahteen pitkän matkan 75 000 dwt:n tankkeriin ja yhteen LNG- ja FSRU- alukseen. MacGregor on vastuussa jokaisen kansilaitteistopaketin suunnittelusta, projektinjohdosta ja pääkomponenttien tuottamisesta (eng) ​Etelä-Korea ​Ei julkistettu
​24.11.  ​MacGregor ​MacGregor toimittaa kahteen 8000-kaistametrin suuruiseen ro-ro-alukseen perärampit, sisärampit, laipio-ovet sekä nostettavat sähkökäyttöiset autokannet neljälle tasolle. ​Etelä-Korea Ei julkistettu
​16.11. (Q3/15) ​Hiab ​90 HIAB-kuormausnosturia ja niiden asentaminen ​Australia ​​2 million
​12.11. (Q3/15) ​Kalmar ​12 laitetta: neljä Kalmar DCE330-RoRo –trukkia, neljä Kalmar DCG160-12 trukkia ja neljä TR618i terminaalitraktoria ​Australia ​​Ei julkistettu
11.10. (Q1/15) ​Kalmar ​Kuusi mobiilitukkinosturia (RTG) (eng) ​Mexiko ​Ei julkistettu
​6.11. ​Siwertell ​Liikuteltava Siwertell 10 000 S laivanpurkija (eng) ​Vladivostok, Venäjä ​Ei julkistettu
​2.11. (Q3/15) ​Siwertell ​​ST 940 DOB-mallinen laivan purkukone (eng) ​Taiwan ​Ei julkistettu
​8.10. (Q3/15) ​​Kalmar ​​23 RTG-mobiilipukkinosturia ja 79 terminaalitraktoria ​Kolumbia ​45 miljoonaa euroa
​8,10, (Q3/15) ​MacGregor ​​Ankkurin käsittelyyn ja hinaukseen vinssipaketteja viiteen 48 metrin AHTS-alukseen. Tilaus sisältää keskipaineisen 150-tonnin kapasiteetin ankkurivinssin, hinausvinssin, vintturi- ja hydraliinivoimalaitoksen jokaiseen 48 m AHTS-alukseen, sekä 100 tonnin kapasiteetin ankkurivinssin, hinausvinssin, vintturin ja hydraulisen voimalaitoksen 40 metriseen AHTS-alukseen. (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu
7.10. (Q3/15) ​Hiab 60 MOFFETT-ajoneuvotrukkia ​Yhdysvallat ​3 miljoonaa dollaria
​7.10. (Q3/15) ​MacGregor ​​Lastiluukkujen suunnittelu, pääkomponenttien toimitus ja teräsrakenteen valmistus kuuteen 14,000 TEU:n konttialukseen ​Japani Ei julkistettu
​6.10. (Q3/15) ​MacGregor ​Kansilaitteistopaketti, joka sisältää 200 tonnin köysihinaajan / 300 tonnin ankkurihinausvinssin, hydraulisen kelalaitteen sekä Triplex-hainleuat sekä ohjaussauvat. (eng)   Ei julkistettu
​5.10. (Q3/15) Kalmar ​​​Kahdeksan STS-satamanosturin korottaminen ja niiden ulottuvuuden laajentaminen ​​Espanja Ei julkistettu
​29.9. ​Kalmar ​Jatkotilaus kahdeksan automaattisen konttinosturin ja niihin liittyvän automaation toimittamisesta ​Australia Ei julkistettu
​22.9. ​MacGregor ​Optimoituja lastinkäsittelyjärjestelmiä viiteen 10,500 TEU:n konttialukseen Saksa ​21 miljoonaa dollaria
​26.8. ​Hiab ​​Yli 1200 kuormausnosturia Intia ​Ei julkistettu

18.8. (Q4/14
ja Q3/15)

​Kalmar ​Kaksi Kalmar DCT80-45E7 tyhjien konttien käsittelijää, kuusi DRT 450 kurottajaa ja seitsemän TT 612d terminaalitraktoria kymmenellä terminaalirungolla (eng) ​Kazakhstan ​Ei julkistettu
​17.8. MacGregor ​Kattavia RoRo-tarvikepaketteja viiteen post-Panamax 7,800 CEU:n auto/trukkialukseen (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu
​13.8. (Q2/15) ​Kalmar 14 Kalmar E-One2 -mobiilipukkinosturia ja kuusi Kalmar-haarukkatrukkia ​Kolumbia ​ Yli 25 miljoonaa euroa
​14.7. (Q2/15) ​​Kalmar ​​Seitsemän Kalmar Gloria -kurottajaa intermodaalikuljetusten käsittelyyn, kolme Kalmar TT 618i-terminaalitraktoria ja yksi Kalmar DCG 160-12 haarukkatrukki. Kaikkiin laitteisiin tulee all-inclusive Kalmar Care huoltosopimus ja huoltotuki Kalmar Itävallan hoitamana (eng) Itävalta Ei julkistettu
​9.7. ​​Kalmar ​Automaattinen konttilukkiratkaisu Australia ​Ei julkistettu
​8.7.(Q2/15) ​​Kalmar ​Kahden STS-satamanosturin mekaaninen ja sähköinen jälkikäteisasennus ​Egypti ​Noin 3.5 miljoonaa euroa
​8.7. ​MacGregor ​Suunnittelu ja avainkomponentit kansiluukuille: elektroninen kansilaitteisto, ohjauspyörä, ilmakompressori ​Kiina ​Ei julkistettu
​7.7.  MacGregor ​Neljä 20015-6045 LBC-nosturia (eng) ​Singapore Ei julkistettu
​16.6. ​MacGregor ​​Sähkökäyttöiset kansilaitteet sekä ankkurointi- ja kiinnitysvinssit kymmeneen kuljetusalukseen ​Etelä-Korea ​Ei julkistettu
​11.6. ​Kalmar ​​Kahdeksan sähköistä mobiilipukkinosturia) ​​Kreikka ​Ei julkistettu
​11.6. ​Kalmar ​​​Seitsemän RC-kaukovalvontapöytää 11 RTG-nosturin käyttämiseen (eng) ​Portugali ​Ei julkistettu
​9.6. ​Kalmar Kaksi automaattista konttinosturia (eng) ​USA ​Ei julkistettu
​22.5. ​Kalmar ​Kaksi uutta automaattista konttinosturia (eng) ​Australia Ei julkistettu
​21.5. (Q1/15) ​Kalmar Kolmen STS-satamanosturin korottaminen ​Belgia Ei julkistettu
​20.5. ​Kalmar ​18 maastoajoon tarkoitettua konttikurottajaa ​USA ​Noin 16 miljoonaa euroa (USD 18 million)
​19.5. ​Kalmar ​Raiteilla kulkevan Siwartell ST 790-D -tyyppinen purkaja (eng) ​Filippiinit ​Ei julkistettu
​4.5. Kalmar Seitsemän STS-satamanosturin päivitys ​Malesia ​20 miljoonaa euroa
​23.4. (Q1/15) ​Kalmar ​​11 kurottajaa ja 16 haarukkatrukkia (eng) ​Algeria ​Ei julkistettu
​22.4. (Q1/15) ​Kalmar ​Seitsemän Kalmar DCE330-RoRo-yksikköä ​Italia Ei julkistettu
​21.4. (Q1/15) ​Kalmar ​Kaksi merenalaista kuormankäsittelyyn tarkoitettua nivelpuominosturia ​Singapore ​Ei julkistettu
​21.4. ​Siwertell ​​​Tielläliikkuva purkaja (eng) ​Kuwait ​Ei julkistettu
​21.4. (Q1/15) ​Kalmar ​58 Kalmar Ottawa -terminaalitraktoria, viisi kurottajaa ja neljä RTG-mobiilipukkinosturia (eng) ​Filippiinit ​Ei julkistettu
​20.4. (Q1/15) ​MacGregor ​​Triplex kansilaiteistoa ja -nostureita neljään kustomoituun Havyards 843 -AHTS-alukseen (eng) ​Brasilia ​Ei julkistettu
​17.4. (Q1/15) ​MacGregor Pusnes -keulanlastausjärjestelmät kolmelle vastavalmistuneelle tankkerille ​Etelä-Korea ​Ei julkistettu
​16.4. ​Hiab ​60 jäykkäpuomista nosturia (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu
​31.3. ​Hiab ​​MOFFETT-ajoneuvotrukkeja ​USA ​Noin 10 miljoonaa
​30.3. ​Siwertell ​Tielläliikuteltavia purkajia (eng) Saudi Arabia Ei julkistettu
​24.3. ​Siwertell ​​Siwertell ruuvityyppinen purkaja Korea Ei julkistettu
​23.3. ​MacGregor Kaksi kokonaista kansilaitteistoa kahteen 78 metrin alukseen (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu
​16.3. ​​MacGregor ​​Nosturi ja näköäalakori (eng) ​Yhdysvallat Ei julkistettu
​9.3. ​​MacGregor ​​RoRo-lastinkäsittelylaitteiston kokonaistoimitus (eng) ​Suomi Ei julkistettu
​9.3. ​Kalmar ​​Jatkotilaus 20 automaattisen konttinosturin toimittamisesta ​Iso-Britannia Ei julkistettu
​5.3. ​​MacGregor ​Kahdeksan MacGregor kuivan bulkkisementin käsittelyjärjestelmää (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu
​4.2. ​Kalmar ​512 Kalmar Ottawa T2-terminaalitraktoria (eng) ​USA ​Ei julkistettu
​29.1. (Q4/14) ​Hiab ​​Viisi mallia kokoontaittuvia kuormausnostureita vaihdellen monikäyttöisistä neljän tonnin nostureista 14 tonnin nostureihin. Nosturit sisältävät palvelu -ja huoltosopimuspaketit. (eng) ​Iso-Britannia ​Ei julkistettu
​28.1. (Q4/14) ​Siwertell ​Tielläliikkuva purkaja (eng) ​Turkki ​Ei julkistettu
​20.1. (Q4/14) ​Kalmar ​Integroidun automaatiojärjestelmän toimittaminen, sisältää automaattisten konttikenttänosturien (ASC) ja automatisoitujen kuljetuslukkien ohjausjärjestelmien ja terminaalin logistiikkajärjestelmien (TLS) toimittamisen sekä toiminnan-ohjausjärjestelmän (TOS) integroinnin ​Australia Noin 15 miljoonaa euroa
​19.1. (Q4/14) ​​MacGregor ​Lastien ja matkustajien laivaanpääsylaitteistot kahteen ristelyalukseen (eng) Ranska ​Ei julkistettu
​16.1. (Q4/14) ​​MacGregor ​​Kansilaitteistopaketit kahteen 78 metrin alukseen (eng) ​Kiina ​Ei julkistettu

Liikevaihto


MEUR 3 304

Liikevoitto*

MEUR 243,8 - 7,4 % liikevaihdosta

Saadut tilaukset

MEUR 3 756

Henkilöstö


11 987

Liikevaihto ja liikevoitto*

*Ilman uudelleenjärjestelykuluja

Liikevaihdon jakauma

Osinko

*Vuoden 2017 luvut on päivitetty IFRS 15 mukaisiksi
** Hallituksen ehdotus

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Bruttokate

Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan* liikevaihto

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot

Liiketoiminnan rahavirta (MEUR)

Nettovelka ja nettovelkaantumisaste

Vuoden 2017 luvut on päivitetty IFRS 15 mukaisiksi ja laskettu käyttäen maaliskuussa 2018 julkaistuja uusia määritelmiä laite-, huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnoille.

Liiketoimintaympäristö

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntä perustuu maailmankauppaan sekä maa- ja merikuljetusten lastinkäsittelytarpeisiin. Cargotecin kannalta merkittävimpiä markkina-ajureita ovat:
 • maailmankaupan kehitys ja globaali bruttokansantuote
 • maailmanlaajuiset merikuljetukset ja laivanrakennus
 • maailmanlaajuiset öljynetsintä- ja tuotantomenot
 • konttiliikenne ja investoinnit satamissa ja terminaaleissa, ja
 • rakennusteollisuuden aktiivisuus ja uusien kuorma-autojen rekisteröinti Euroopassa.


Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

*luvut oikaistu IFRS 15 mukaisesti.

 

 

Kontinkäsittelyvolyymi

Lähde: figures 2014, 2019-2021 Drewry: Container forecaster Q3 2017
2015-2018 Drewry: Container forecaster Q4 2017
2012-2013 Drewry Global Container Terminal Operators Annual Report 2013

Rakennusteollisuuden aktiivisuus 
Lähde: Oxford Economics: Industry output forecast  9/2018

Laivanrakennus

Pitkäaikaiset sopimukset
2015-2024

Liikkuvat offshore-yksiköt

Asiakkaat ja kilpailijat

Cargotec hakee liiketoiminnan kasvua panostamalla asiakkaisiin. Tarjoamme tuotteiden lisäksi asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja huoltopalveluja. Asiakkaitamme ovat sekä toimialojensa johtavat globaalit yritykset että paikalliset toimijat.


Tärkeimmät asiakkaat liiketoiminta-alueittain

Kalmar

Kalmar image

Satamat
Terminaalioperaattorit
Jakelukeskukset

Hiab

Hiab image

Kuljetusyhtiöt
Kuorma-auton omistajat
Vuokrausyritykset
Kuorma-autovalmistajat
Kunnat ja valtiot
Puolustusvoimat

MacGregor

MacGregor image

Varustamot
Laivayhtiöt
Suunnittelutoimistot
Satamat ja laivastot
Laivanrakennusteollisuus

Olemme johtava toimija kaikilla liiketoiminta-aloillamme. Alhaalla on listattu Cargotecin tärkeimmät kilpailijat.

Tärkeimmät kilpailijat globaalisti

ZPMC
Konecranes
Liebherr
Hyster-Yale
SANY

Palfinger

Rolls-Royce
NOV
Kongsberg

Muut kilpailijat ABB
Terberg Benschop
Künz
Mitsui E&S
REV Group: Capacity
RAM Spreaders

Fassi
HMF
Hyva
Terberg Kinglifter

Navalimpianti Group
Mitsubishi Heavy Industries
Huisman
German Lashing
SMS
SEC Bremen
IHI Corporation
Liebherr
Palfinger

  Kalmar Hiab MacGregor

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähde: Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019. Teksti päivitetään neljännesvuosittain.

Maailmantalouden ja tavaravirtojen kehityksellä on suora vaikutus Cargotecin toimintaympäristöön ja asiakkaiden investointihalukkuuteen. Globaalin talouskasvun hidastuminen voisi alentaa konttiliikenteen kasvuvauhtia. Projektien toteutukseen liittyy aikataulu-, kustannus- ja toimitustakuuriskejä. Lisäksi toimitusketjussa olevat mahdolliset pullonkaulat saattavat viivästyttää toimituksia ja vaikuttaa liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti. Myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät haasteet voivat vaikuttaa operatiiviseen suorituskykyyn negatiivisesti. Poliittinen epävarmuus ja kauppasota voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Cargotecin ratkaisujen kysyntään. Hiabin kysyntään vaikuttaa rakentamismarkkinan kehitys. Hiabin tilauksista merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen markkinoilta. Olemassa olevan tilauskannan kassavirtojen suojaamisesta huolimatta Yhdysvaltain dollarin heikentyminen pidemmällä aikavälillä voi heikentää Hiabin tulosta. Rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen heikentäisi asiakkaiden maksuvalmiutta ja investointeja.

MacGregorin markkinatilanteen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. Kauppalaivamarkkinoilla vallitsevan ylitarjonnan tasapainottumisen arvioidaan vievän aikaa, sillä kapasiteetti kasvaa edelleen samaan aikaan, kun kysynnän ennakoidaan vahvistuvan hyvin maltillisesti. Laivojen päästöihin liittyvä sääntelyn tiukentuminen voi lyhyellä aikavälillä rajoittaa uusia investointeja. Öljyn hintakehitykseen liittyvä epävarmuus on johtanut öljyteollisuuden investointien voimakkaaseen vähentymiseen ja aiheuttanut ylitarjontaa offshore-markkinoilla. Molempien markkinoiden samanaikainen heikkous vaikuttaa kielteisesti niin telakoiden, laivanomistajien kuin operaattoreiden taloudelliseen tilanteeseen. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkaat voivat myös pyrkiä siirtämään tai peruuttamaan tilauksiaan. Joissakin tapauksissa asiakkaiden taloudellinen tilanne voi heikentyä merkittävästi tai jopa johtaa asiakkaan maksukyvyttömyyteen.

Cargotec on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä ja vaateissa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien tulkinta voi heikentää lopputulosten ennustettavuutta.

Cargotecin tekemiin yrityskauppoihin liittyy riskejä esimerkiksi paikallisten markkinoiden tuntemukseen, viranomaisprosesseihin, asiakkaisiin, yrityskulttuuriin, integraatioon sekä avainhenkilöihin liittyen.

Cargotecin toimialoihin ja maantieteelliseen laajuuteen liittyy myös eettiseen toimintaan kohdistuvia riskejä. Cargotec on lisännyt panostuksia liiketoiminnan eettisyyden varmistamiseen, ja osana tätä työtä sisäisiä prosesseja kehitetään edelleen.

Riskejä on kuvattu myös Cargotecin internetsivuilla www.cargotec.fi, osiossa Sijoittajat > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Ulkopuoliset tietolähteet

Seuraavat ulkopuoliset organisaatiot tuottavat hyödyllistä tietoa sekä Cargotecin että liiketoiminta-alueiden markkinoista. Pääset käsiksi näihin materiaaleihin alla olevien, kunkin organisaation nettisivuille ohjaavien linkkien kautta.

Drewry - Tietoa ja analyysejä laivaliikenneteollisuudesta, muun muassa laskelmia tulevista maailmanlaajuisen konttiliikenteen volyymeistä.

Oxford Economics - Ennustamisen ja kvantitatiivisen analyysin johtava toimija globaalisti. Esimerkiksi analyyseja rakennusteollisuuden aktiivisuudesta eri maantieteellisillä alueilla. 

Clarksons -  Maailman johtava integroitujen laivaliikennepalveluiden tuottaja. Clarkson tuottaa ennusteita esimerkiksi kauppalaiva- ja offshorelaivojen yksikkömääristä.

IHS Markit - Hyödyllisiä analyysejä meritoimialasta ja maailmankaupasta sekä autoteollisuudesta.

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneissa keskitytään digitalisaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuutta parantaviin hankkeisiin.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot vuonna 2018 olivat 89,0 (92,5) miljoonaa euroa eli 2,7 (2,8) prosenttia liikevaihdosta. Taseeseen aktivoitiin 0,5 (0,5) miljoonaa euroa.

 

R&D liiketoiminta-alueittain vuonna 2018

 

Kalmar

Tuotelanseeraukset

 • Ensimmäinen Kalmar Key -automaatioalustan sovellusavain. Kalmar Key on satamateollisuuden ainoa avoimia rajapintoja hyödyntävä automaatioalusta
 • Ensimmäinen ratkaisu Kalmarin uuteen ekotehokkaaseen tuotevalikoimaan. Kalmar Eco -konttikurottaja vähentää merkittävästi laitteen polttoaineenkulutusta ja -kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä
 • Sähkökäyttöinen Kalmar Ottawa -terminaalitraktori, jonka täysin sähkökäyttöinen voimansiirto ei tuota päästöjä käyttökohteessa
 • Pikalatausteknologiaa hyödyntävä automaattinen kuljetusvaunu Kalmar FastCharge AGV (Automated Guided Vehicle, AGV). Laitteen ekotehokas sähköinen voimajärjestelmä hyödyntää viimeisintä litiumioniakkuteknologiaa
 • Uusimman sukupolven kontti- ja kuljetuslukit, jotka tarjoavat parempaa toimintavarmuutta, tehokkuutta, ajomukavuutta ja turvallisuutta muun muassa sähköjärjestelmiin ja ajovaloihin tehdyin parannuksin

Muut toimet

 • Uusi innovaatiokeskus Ljungbyssä Etelä-Ruotsissa, joka keskittyy pienempien lastinkäsittelylaitteiden ja niiden huoltopalveluiden digitalisointiin ja tuotekehitykseen
 • Kalmar sitoutuu vähentämään lastinkäsittelystä syntyviä päästöjä edistämällä ekotehokkaita teknologioita. Sitoumuksen mukaisesti vuoteen 2021 mennessä Kalmarin koko tuotevalikoimasta on tarjolla sähkökäyttöiset versiot

Hiab

Tuotelanseeraukset

 • JONSEREDin kierrätysnostureiden valikoimaa laajennettiin uudistamalla neljää mallia ja tuomalla markkinoille kaksi uutta mallia: 1250RZ ja 1500RZ
 • Hiab toi HiConnect™ -tarjontansa kaupallisille markkinoille. HiConnectin avulla yritykset saavat reaaliaikaista tietoa ajoneuvokantansa ja kuormankäsittelylaitteidensa käytöstä ja käyttöasteesta
 • Hiab toi markkinoille uudistetun HIAB-kuormausnostureiden sarjan 4–11 tonnimetrin kapasiteettiluokkaan
 • Hiab esitteli uuden MOFFETT M5 NX -ajoneuvotrukin. Uusi malli on suunniteltu erityisesti keskiraskaisiin ja raskaisiin kuormaustehtäviin
 • Uusi MULTILIFT COMMANDER -kontinkäsittelylaite tuotiin markkinoille. Sen avulla voidaan käsitellä kontteja turvallisesti ja tehokkaasti siellä, missä ei ole laitteita konttien lastaamiseen kuorma-auton kyytiin tai kyydistä

Muut toimet

 • Helmikuussa Hiab avasi Vision Lab -yksikön Hudiksvallissa, Ruotsissa sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen yhteyteen
 • Hiabin tuotelinjoille myönnettiin heinäkuussa uudet, entistä tiukemmat laadunvarmistus-, kestävyys- ja turvallisuus-ISO-sertifikaatit, jotka korvasivat aikaisemmat Hiab-laajuiset ISO-sertifioinnit
 • Hiabin varaosia myyvä verkkokauppa laajeni ja toimii nyt 46 maassa
 • Hiab avasi Alankomaiden Meppelissä uuden asennus- ja osaamiskeskuksen
 • Hiab lanseerasi MULTILIFT-koukkulaitteet Yhdysvaltojen markkinoille

MacGregor

 • Suomi–Singapore Maritime innovation camp -tapahtumassa syyskuussa Singaporessa etsittiin keinoja parantaa ahtaajien työskentelyolosuhteita. MacGregor oli toinen tapahtuman yrityskumppaneista PSA Corporationin lisäksi

 • MacGregor esitteli uuden irto- ja kappaletavaran Breakbulk Optimiser -lastausratkaisun, jonka avulla operaattorit voivat nopeasti optimoida ja suunnitella monen erityyppisen irtolastin lastausjärjestelyn
 • MacGregor on kehittänyt uuden järjestelmän tehostamaan ro-ro-alusten tehokkuutta sekä satamassa että matkan aikana
 • MacGregorin ja China State Shipbuilding -konsernin (CSSC) Nanjing Luzhou Machine Co., Ltd.:n (LMC) ensimmäinen yhteisyritys avattiin Kiinassa
 • MacGregor ja SeaFocus ilmoittivat yhteistyösopimuksesta, joka tukee yrityksiä uusien yhteistyömallien luomisessa kauppamerenkulun hyödyksi ja toimialan innovaatioiden edistämiseksi

 Analyytikot

Alla listatut analyytikot seuraavat käsityksemme mukaan säännöllisesti Cargotec Oyj:tä. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Listassa luetellut analyytikot seuraavat Cargotecia omasta aloitteestaan. Cargotec ei vastaa heidän kannanotoistaan. 

Konsensusennuste löytyy täältä.

​Yritys Analyytikko​ ​Puhelinnumero
​ABG Sundal Collier Karl Bokvist +46 8 566 286 33
Carnegie ​Tom Skogman +358 9 6187 1234
Credit Suisse Leo Carrington +44 20 7883 4532
Kepler ​Cheuvreux ​Johan Eliason ​+46 8 723 5177
​Danske Markets ​Antti Suttelin ​+358 10 2364 708
​DNB ​Tomi Railo +44 20 7621 6085
​Handelsbanken Timo Heinonen +358 10 444 2483
​Inderes ​Erkki Vesola ​+358 50 549 5512
​Nordea Bank ​Manu Rimpelä +358 9 530 05172
OP Financial Group Kim Gorschelnik +358 10 252 4351
SEB ​Antti Kansanen +358 9 616 28724
UBS Magnus Kruber +46 8 453 7311

Kestävä kehitys kilpailuetunamme

Kestävän kehityksen edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus, sillä on selvää, että toimiala on tehoton. Pelkästään tyhjien konttien kuljettaminen aiheuttaa vuodessa 19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun taas jotkut laskelmat näyttävät tehottomuuksien aiheuttavan 17 miljardin euron kulut toimialalle. Näemme kasvavan tehokkuuden vaatimuksen suurena liiketoimintapotentiaalina, mikä samalla tarkoittaa päästöjen laskemista. Liiketoimintamme kasvu tulee jatkossa kasvavasta kysynnästä toiminnallisessa tehokkuudessa, elinikäisten ratkaisujen nopeasta lisääntymisestä sekä kasvavista konttimääristä.

Toisaalta meidän täytyy pitää huolta myös läpinäkyvästä ja reilusta hallinnosta, tehokkaasta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hallinnasta, tiukasta puuttumisesta sääntöjen vastaiseen toimintaan, sekä selkeästä hankintaprosessien johtamisesta. Näemme nämä seikat tärkeinä menestyksen saavuttamiseksi ja elinehtona toimimiseksi markkinoilla, jossa vastuullisuudella on kasvava merkitys.

Kasvavaa tehokkuutta asiakkaille ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmällä

Cargotecissa halu lisätä konttivirtojen vastuullisuutta ei ole tyhjää puhetta. Olemme nimittäin luoneet tuoteryhmän ratkaisuista, jotka parantavat asiakkaiden toimintaan, päästöihin ja resursseihin liittyvää tehokkuutta. Ympäristöteollisuudessa tuotteemme ja ratkaisumme parantavat koko teollisuuden tehokkuutta. Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä digitalisaatioon takaavat lisääntyvän kasvun ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmässä.

Tuotteidemme käyttö on järkevää, sillä ratkaisumme auttavat asiakkaita

 • vähentämään polttoaineen kulutusta,
 • pienentämään päästöjä,
 • parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa sekä
 • vähentämään tarpeettomia konttien liikkeitä lastinkäsittelyssä ja minimoimaan ympäristövaikutuksia suhteessa siirrettyjen konttien määrään.

Cargotecin ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän osuus kokonaisliikevaihdosta oli 21 prosenttia vuonna 2018 (2017: 18).

 • Näkyvyys tunnistaa resurssien ja polttoaineen käytön tehottomuudet
 • Ohjelmisto- ja suunnittelujärjestelmä

 • Tuotteita toiminnan tukemiseksi mm. uusiutuvaan energiaan, päästöjen hallintaan, puhtaampiin teknologioihin ja tuotteisiin sekä resurssienhallintaan liittyvillä toimialoilla

 • Teknologiaa polttoaineiden käytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi
 • Tuotteita ominaisuuksilla, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja mahdollistavat, että laivoissa olevat sähkötoimiset laitteet eivät tarvitse hydrauliikkaöljyä

 • Tuotteiden elinkaaren pidentämisen mahdollistavat huoltopalvelut ja tuotemuunnokset
 • Jälkiasennukset ja tuotemuunnokset

Työturvallisuus, toimitusketjun hallinta ja korkeat eettiset standardit

Kolme tärkeintä aluetta, joihin aiomme keskittyä toiminnassamme vuonna 2018 ovat työturvallisuus, toimitusketjun hallinta sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön käytön lisääminen. Näiden lisäksi jatkamme laaja-alaista työtä korruption kitkemiseksi, työntekijöiden sitouttamiseksi sekä ekotehokkaiden tuotteiden kehittämiseksi.

Seuraamme jatkuvasti suoriutumistamme ja asetamme vastuullisuustavoitteita, jotta varmistamme jatkuvan kehittymisen. Voit lukea lisätietoa vastuullisuustavoitteista osiosta Kestävän kehityksen toimintamme ja -tavoitteemme.

IIFR 2018 FIN

Vuoden 2019 näkymät, 18.7.2019

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 näkymät, 18.7.2019

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoitonparanevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 näkymät, 25.4.2019

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 näkymät, 8.2.2019

Cargotec arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Uusi vaihtoehtoinen tunnusluku – Vertailukelpoinen liikevoitto

Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. 1.1.2019 alkaen Cargotec korvaa taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun “liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja” tunnusluvulla “vertailukelpoinen liikevoitto”. Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 on 242,1 (2017: 258,6) miljoonaa euroa.

Vuosi 2018

Vuoden 2018 näkymät, 14.12.2018

Cargotec alentaa tulosohjeistusta vuoden 2018 liikevoitolle ilman uudelleenjärjestelykustannuksia ja arvioi, että liikevoitto vuonna 2018 ilman uudelleenjärjestelykustannuksia on 235-245 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2018 näkymät, 26.10.2018

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15-oikaistu).

Vuoden 2018 näkymät, 19.7.2018

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15-oikaistu).

Vuoden 2018 näkymät, 24.4.2018

Cargotec toistaa 8.2.2018 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15-oikaistu).

Vuoden 2018 näkymät, 28.3.2018

Cargotec vahvistaa 8.2.2018 julkistetut näkymät vuodelle 2018: liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (258,6 miljoonaa euroa, IFRS 15 -oikaistu).

Vuoden 2018 näkymät, 8.2.2018

Cargotecin vuoden 2018 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2017 (263,2 miljoonaa euroa).

Vuoden 2017 näkymät, 27.10.2017

Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2017 näkymät, 20.7.2017

Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2017 näkymät, 26.4.2017

Cargotec toistaa 8.2.2017 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Vuoden 2017 näkymät, 8.2.2017

Cargotecin vuoden 2017 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2016 (250,2 miljoonaa euroa).

Vuosi 2016

Vuoden 2016 näkymät, 25.10.2016

Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).

 

Vuoden 2016 näkymät, 20.7.2016

Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).

 

Vuoden 2016 näkymät, 29.4.2016

Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).

 

Vuoden 2016 näkymät, 10.2.2016

Cargotecin vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2015 liikevaihdon (3 729 miljoonaa euroa) tasolla tai jäävän hieman sen alle. Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan paranevan vuodesta 2015 (230,7 miljoonaa euroa).

Vuoden 2015 näkymät, 21.10.2015

Cargotecin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2015 paranevan vuodesta 2014.

 

Vuoden 2015 näkymät, 21.7.2015

Cargotecin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2015 paranevan vuodesta 2014.

 

Vuoden 2015 näkymät, 28.4.2015

Cargotecin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2015 paranevan vuodesta 2014.

 

Vuoden 2015 Näkymät, 10.2.2015

Cargotecin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 (3 358 MEUR) ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2015 paranevan vuodesta 2014 (149,3 MEUR).

Näkymät Q3 2014, 23.10.2014

Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.

 

Näkymät Q2 2014, 18.7.2014

Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.

 

Näkymät Q1 2014, 29.4.2014

Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013.

 

Näkymät Q4 2013, 4.2.2014

Cargotecin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2013 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2014 paranevan vuodesta 2013. Aker Solutionsin mooring and loading systems -yksikön osto saatiin päätökseen 30.1.2014. Sen konsolidointi ei vaikuta Cargotec-konsernin edellä esitettyihin 2014 näkymiin.

Näkymät Q3 2013, 24.10.2013 (julkaistu 15.10.2013)

Cargotecin vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan jäävän vuodesta 2012.

 

Näkymät 15.10.2013

Cargotec alentaa heinäkuussa antamaansa arviota konsernin vuoden 2013 näkymistä. MacGregorin vuoden 2013 toisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liikevoitto ovat arvioitua alhaisemmat kaupallisiin laivoihin kohdistuvien toimitusten siirtymien takia. Tästä huolimatta kaupallisten laivojen markkina on jatkanut paranemista ja offshore-markkina säilynyt aktiivisena. Kalmarin yleinen kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä myönteistä, mutta eräissä satamanosturiprojekteissa kustannusylitykset jatkuivat.
Cargotecin vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan jäävän vuodesta 2012. Aiemmin arvioitiin liikevaihdon jäävän hieman vuodesta 2012 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan vuoden 2012 tasolla tai hieman sen alapuolella.

 

Näkymät Q2 2013, 18.7.2013

MacGregorin eräät toimitukset siirtyvät ja asiakkaat lykkäävät huoltotoimenpiteitä. MacGregorin vuoden 2013 liikevoittomarginaalin arvioidaan jäävän hieman alle 10 prosentin vuoden 2013 liikevaihdon jäädessä aiemmin arvioidusta noin 850 miljoonasta eurosta lähemmäksi 800 miljoonaa euroa. Cargotecin liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman vuodesta 2012. Liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla tai hieman sen alapuolella. Näkymät ovat ilman heinäkuussa tiedotettua Hatlapa-yritysostoa.

 

Näkymät Q1 2013, 26.4.2013

Cargotecin liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman vuodesta 2012 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan vuoden 2012 tasolla. Toteutettujen tehostamistoimenpiteiden myönteinen vaikutus painottuu vuoden toiselle vuosipuoliskolle.

 

Näkymät Q4 2012, 12.2.2013

Cargotecin liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman vuodesta 2012 ja liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykuluja olevan vuoden 2012 tasolla. Toteutettujen tehostamistoimenpiteiden myönteinen vaikutus painottuu vuoden toiselle vuosipuoliskolle.

Näkymät Q3 2012, 25.10.2012 (julkaistu 15.10.2012)

Cargotecin vuoden 2012 liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan noin 5 prosenttia ilman kertaluonteisia kuluja. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2011.

 

Näkymät 15.10.2012

Cargotec alentaa heinäkuussa antamaansa arviota konsernin vuoden 2012 liikevoittomarginaalista. Terminals -liiketoiminta-alueella suurten projektien kannattavuus jäi kustannusylitysten takia kolmannella vuosineljänneksellä ennakoidusta, ja tästä syystä myös vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän alle aiempien arvioiden. Cargotecin tulosennusteeseen vaikuttaa myös se, että Marine-liiketoiminta-alueen toimituksia siirtyy vuoden vaihteen yli.
Cargotecin vuoden 2012 liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan noin 5 prosenttia ilman kertaluonteisia kuluja. Liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan vuodesta 2011.

 

Näkymät Q2 2012, 19.7.2012

Cargotecin vuoden 2012 liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan noin 6 prosenttia. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2011.

 

Näkymät 12.6.2012

Cargotec alentaa huhtikuussa antamaansa arviota konsernin vuoden 2012 tuloksesta, koska Terminals-segmentin tulos jää aiemmin arvioidusta. Cargotecin vuoden 2012 liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan noin 6 prosenttia. Liikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan vuodesta 2011. Aiemmin ennakoitiin, että liikevaihto kasvaa ja liikevoittomarginaali paranee edellisvuoden 6,6 prosentin tasolta. Terminals- ja Load Handling -segmenttien liikevoittomarginaalien arvioidaan edelleen paranevan edellisvuodesta, mutta Terminalsin marginaali paranee selvästi ennakoitua vähemmän.

 

Näkymät Q1 2012, 26.4.2012

Marine-segmentin kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla, vaikka koko vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisvuodesta. Terminals- ja Load Handling -segmenttien liikevaihdon arvioidaan kasvavan tilauskannan ansiosta. Terminals-segmentin tilauskanta tukee arviota, että segmentin kannattavuus paranee selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tasosta.
Cargotec arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan ja liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2011.

 

Näkymät Q4 2011, 7.2.2012

Cargotec arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan ja liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2011.

Näkymät Q3 2011, 27.10.2011

Cargotec pitää vuoden 2011 näkymät ennallaan:
Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20 prosenttia tammi - syyskuun hyvän tilauskertymän ansiosta. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 7 prosenttia.

 

Näkymät Q2 2011, 21.7.2011

Cargotec pitää vuoden 2011 näkymät ennallaan:
Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20 prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä sekä Industrial & Terminal että Marine -segmenteissä yhdessä parantuneen markkinatilanteen kanssa tukevat aiempaa positiivisempaa kasvuodotusta. Liikevaihdon kasvu ja yhtiössä viime vuosina toteutettu mittava tehostamisohjelma tukevat tuloskehitystä, mutta markkinoilla on samanaikaisesti kustannuspaineita. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 7 prosenttia.

 

Näkymät Q1 2011, 28.4.2011

Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20 prosenttia. Ensimmäisen vuosineljänneksen hyvä tilauskertymä sekä Industrial & Terminal että Marine -segmenteissä yhdessä parantuneen markkinatilanteen kanssa tukee aiempaa positiivisempaa kasvuodotusta. Liikevaihdon kasvu ja yhtiössä viime vuosina toteutettu mittava tehostamisohjelma tukevat tuloskehitystä, mutta markkinoilla on samanaikaisesti kustannuspaineita. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 7 prosenttia.
Helmikuussa Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioitiin kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoittomarginaalin vuonna 2011 jatkavan paranemista.

 

Näkymät Q4 2010, 3.2.2011

Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia perustuen ennakoituun vahvaan kasvuun sekä Industrial & Terminal että Marine -segmenteissä. Industrial & Terminalin liikevaihdon arvioidaan kasvavan elpyneen markkinatilanteen ja tilauskertymän myötä, kun taas alkuvuoden vahvan tilauskannan arvioidaan kasvattavan Marinen liikevaihtoa. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan jatkavan paranemista kasvun ja yhtiössä viime vuosina toteutetun mittavan tehostamisohjelman johdosta.

Näkymät Q3 2010, 27.10.2010

18.10.2010 julkaistut näkymät ennallaan: Cargotec arvioi edelleen vuoden 2010 liikevaihdon olevan 2009 tasolla sekä Industrial & Terminal että Marine -segmentin osalta. Vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan 120-130 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.
Industrialin kasvua tukee markkinaympäristön elpyminen ja sen myötä toteutunut tilausten kasvu. Terminalin liikevaihto jää edellisvuodesta markkinoiden hitaamman elpymisen takia, koska loppuvuoden tilaukset eivät ehdi vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon toimitusaikojen takia. Marinen liikevaihto saavuttaa vuoden 2009 tason tammi–syyskuun hyvän kehityksen, vahvan tilauskannan ja saatujen uusien, vielä kuluvana vuonna toimitettavien tilausten ansiosta.

 

Näkymät 18.10.2010

Cargotecin kolmannen vuosineljänneksen ja erityisesti syyskuun toteuman johdosta yhtiön näkyvyys loppuvuoden toimitusten ajoitukseen ja kannattavuuteen on parantunut. Tämän perusteella yhtiö tarkentaa ylöspäin liikevoittoennustettaan. Vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan 120–130 miljoonaa euroa. Aikaisemmin yhtiö arvioi liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa. Sekä aiempi että nyt tarkennettu liikevoittoennuste sisältävät kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.
Cargotec toistaa heinäkuussa julkistetun liikevaihtoennusteensa, jonka mukaan vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla sekä Industrial & Terminalin että Marine -raportointisegmentin osalta.

 

Näkymät Q2 2010, 21.7.2010

Cargotec arvioi edelleen konsernin vuoden 2010 liikevaihdon olevan 2009 tasolla sekä Industrial & Terminal että Marine -segmentin osalta ja konsernin liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa. Industrialin kasvua tukee markkinaympäristön elpyminen ja sen myötä toteutunut tilausten kasvu. Terminalin liikevaihto jää edellisvuodesta markkinoiden hitaamman elpymisen takia, koska loppuvuoden tilaukset eivät ehdi juurikaan vaikuttaa kuluvan vuoden liikevaihtoon toimitusaikojen takia. Marinen liikevaihto saavuttaa vuoden 2009 tason alkuvuoden hyvän kehityksen, vahvan tilauskannan ja saatujen uusien, vielä kuluvana vuonna toimitettavien tilausten ansiosta.

 

Näkymät Q1 2010, 29.4.2010

Industrial-liiketoiminnan tilauksissa on nähtävissä varovaisia elpymisen merkkejä, kun taas Terminal-liiketoiminnan epävarmuus jatkuu. Vahvan tilauskannan ansiosta Marine-liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2010. Cargotecin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan 2009 tasolla, ja liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa.

 

Näkymät Q4 2009, 3.2.2010

Industrial-liiketoiminnan tilauksissa on nähtävissä varovaisia elpymisen merkkejä, kun taas satamissa terminaalioperaattori-liiketoiminnan epävarmuus jatkuu. Vahvan tilauskannan ansiosta laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2010. Cargotecin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan 2009 tasolla, ja liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa. Alkuvuodelle arvioidaan kirjattavan vielä muutama miljoona euroa uudelleenjärjestelykuluja käynnissä olevien uudelleenjärjestelytoimien seurauksena.

​Näkymät Q3 2009, 22.10.2009

Cargotecin tuotteiden ja palvelujen kysynnän odotetaan heikon markkinatilanteen takia jatkuvan selvästi viime vuotta alhaisempana. Laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan kasvusta huolimatta Cargotecin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 25 prosenttia viime vuodesta.
Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan noin 70 miljoonaa euroa tuottavuutta parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista tammi-syyskuussa toteutui 37 miljoonaa euroa. Cargotec arvioi vuoden 2009 liiketuloksen uudelleenjärjestelykulujen jälkeen olevan negatiivinen.

 

Näkymät Q2 2009, 20.7.2009

Cargotecin tuotteiden kysynnän odotetaan heikon markkinatilanteen takia jatkuvan selvästi viime vuotta alhaisempana. Huoltoliiketoiminnan kysynnän aleneminen on lievempää.
Laivojen lastinkäsittely -liiketoiminnan kasvusta huolimatta Cargotecin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 25 prosenttia viime vuodesta.
Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan noin 50 miljoonaa euroa tuottavuutta parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutui 22 miljoonaa euroa.
Cargotec arvioi vuoden 2009 liikevoiton uudelleenjärjestelykulujen jälkeen olevan lievästi positiivinen. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan kuitenkin jatkuvan selvästi positiivisena vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla.

 

Näkymät Q1 2009, 28.4.2009

Taloustilanne ja investointiaktiviteetti jatkuvat epävarmoina, mikä vaikeuttaa Cargotecin tuotteiden kysynnän ennakointia. Haastavuutta lisäävät mahdolliset tilausten lykkääntymiset ja peruutukset. MacGREGORin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2009. Hiabin ja Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2008 tasosta. Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan yhteensä noin 40 miljoonaa euroa kilpailukykyä parantavia uudelleenjärjestelykuluja, joista ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattiin 9 miljoonan euroa.

 

Näkymät Q4 2008, 2.2.2009

Cargotecin tuotteiden kysyntää on vaikea ennakoida nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Haastavuutta lisäävät mahdolliset tilausten peruutukset ja siirtymät. Edellytyksiä liikevaihdon kasvulle on huoltoliiketoiminnassa ja MacGREGORissa. Hiabin ja Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2008 päätettiin merkittävistä, kustannuksiltaan 35 miljoonan euron uudelleenjärjestelytoimista uuden tuotantorakenteen luomiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Cargotecissa. Painopiste on toimien nopeassa läpiviennissä. Noin 16 miljoonaa euroa näistä kustannuksista toteutuu vuonna 2009.

Cargotecin hallitus vahvisti 5.9.2017 taloudelliset tavoitteet Cargotecille. Tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu nopeampaa kuin markkinoiden kasvu (ennallaan)
 • Cargotecin liikevoittomarginaali 10 prosenttia 3–5 vuoden kuluessa
 • 40 prosenttia liikevaihdosta huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnasta, vähintään 1,5 miljardia euroa 3–5 vuoden kuluessa
 • Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa
 • 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle (ROCE) 3–5 vuoden kuluessa
 • Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 % (ennallaan)

Taloudelliset tavoitteet kuvastavat Cargotecin parantunutta kannattavuutta ja lisääntynyttä vakautta. Asiakaslähtöisyys, huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja tuottavuus ovat Cargotecin strategian kulmakiviä, joilla pyrimme älykkään lastinkäsittelyn globaaliksi markkinajohtajaksi.

Kehittyminen kohti taloudellisia tavoitteita

Liikevoittomarginaali

ROCE (return on capital employed), vuositasolla, * ilman uudelleenjärjestelykuluja

Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15 mukaisesti

Osinko

*Vuoden 2017 luvut on päivitetty IFRS 15 mukaisiksi
** Hallituksen ehdotus

Nettovelkaantumisaste

*Vuoden 2017 luvut on päivitetty IFRS 15 mukaisiksi

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen tammi-syyskuu 2019 -osavuosikatsauksessa: Liikevoiton kasvu jatkui Kalmarissa ja Hiabissa

Olen tyytyväinen Kalmarissa ja Hiabissa hyvänä jatkuneeseen kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 24 prosenttia ja Hiabin 41 prosenttia. Myös alkuvuonna hyvin edistyneet toimenpiteemme Hiabin toimitusketjun haasteiden
ratkaisemiseksi etenivät.

MacGregorin markkinatilanne jatkui edelleen haastavana, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli negatiivinen. Jatkamme MacGregorin toiminnan sopeuttamista myös vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Hiabin saadut tilaukset kasvoivat neljä prosenttia ja MacGregorin tilaukset 10 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Kalmarin tilaukset laskivat 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus satamien automaatioratkaisuja kohtaan vahvistui, mutta päätöksenteko on varovaista, ja investoinnit kohdistuvat enimmäkseen jo toiminnassa olevien satamien vaiheittaisiin uudistamisiin.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehitys eteni suunnitelmiemme mukaisesti. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat neljä prosenttia, ja sen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan kokonaisliikevaihto viimeisiltä 12 kuukaudelta oli noin 1,2 miljardia euroa, eli etenemme kohti strategista 1,5 miljardin euron tavoitettamme.

Kolmannella vuosineljänneksellä saatoimme päätökseen TTS Group ASA:n marine- ja offshore-liiketoimintojen oston. Ostetut liiketoiminnot on konsolidoitu MacGregorin tulokseen 1.8.2019 alkaen, ja yhtiöiden integraatioprosessi on käynnissä. Yritysoston tuomat skaalaedut mahdollistavat MacGregorin toiminnan tuottavuuden parantamisen ja globaalin aseman vahvistamisen. Kahden alallaan johtavan yhtiön yhdistyminen tarjoaa meille erinomaiset edellytykset palvella asiakkaitamme entistä paremmin, vahvistaa kilpailukykyämme sekä jatkaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä osiossa on kysymyksiä Cargotecista sijoituskohteena. Kysymykset on jaoteltu kategorioihin, jotka löytyvät navigaatiosta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi täältä, voit kääntyä Cargotecin sijoittajapalveluiden puoleen


Yleistietoa Cargotecista


1. Mitkä ovat Cargotecin taloudelliset tavoitteet?

Cargotecin hallitus on vahvistanut taloudelliset tavoitteet Cargotecille. Tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu nopeampaa kuin markkinoiden kasvu (ennallaan)
 • Cargotecin liikevoittomarginaali 10 prosenttia 3–5 vuoden kuluessa
 • 40 prosenttia liikevaihdosta huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnasta, vähintään 1,5 miljardia euroa 3–5 vuoden kuluessa
 • Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa
 • 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle (ROCE) 3–5 vuoden kuluessa
 • Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 % (ennallaan)

Lue lisää Cargotecin taloudellisista tavoitteista sekä kehityksestä tavoitteiden saavuttamiseksi täältä


2. Mitkä ovat Cargotecin liiketoiminta-alueet?

Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmarin tarjonta kattaa alaa muokkaavat, kestävät kontinkäsittelylaitteet ja terminaaliautomaatioratkaisut, ohjelmistot ja palvelut; Hiab on kuormankäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja, ja MacGregor tarjoaa maailmanluokan ratkaisut ja palvelut laivojen lastinkäsittelyyn ja offshore-kuormankäsittelyyn.


3. Mitkä ovat Cargotecin tärkeimmät asiakassegmentit?

Liiketoiminta-alueet palvelevat eri asiakassegmenttien tarpeita. Tärkeimmät asiakkaat liiketoiminta-alueittain on listattuna täällä. 


4. Missä kaikkialla maailmassa Cargotecilla on toimintaa?

Cargotec toimii yli 100 maassa. Vuonna 2018 49 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueelta, 31 prosenttia Amerikoista ja 24 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta.


5. Milloin Cargotec perustettiin?

Cargotec yhtiönä syntyi vuonna 2005, kun Kone Oyj jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi, Cargoteciksi ja uudeksi KONEeksi. Cargotecin historia voidaan kuitenkin jäljittää sataa vuotta aikaisemmaksi, kun Kalmar - yksi Cargotecin kolmesta liiketoiminta-alueesta - aloitti toimintansa.

Lue lisää Cargotecin historiasta. 


6. Kuinka monta ihmistä työskentelee Cargotecissa?

Cargotecissa työskenteli 11 987 työntekijää vuonna 2018.

7. Kuinka suuri osa Cargotecin liikevaihdosta ohjataan tutkimukseen ja tuotekehitykseen?

Vuonna 2018 tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 89,0 miljoonaa, vastaten 2,7 prosenttia liikevaihdosta.

Osakkeet

Cargotecin osakkeet


1. Missä Cargotecin osake on noteerattu?

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

2. Kuinka monta osakesarjaa Cargotecilla on?

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joista B-osake on julkisesti noteerattu.

3. Kuinka monta osaketta on yhteensä?

B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

4. Ketkä ovat Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat?

Lista Cargotecin suurimmista osakkeenomistajista päivitetään kuukausittain ja se on nähtävillä Osakkeenomistajat-osiossa.

Cargotecin suurimmista osakkeenomistajista Wipunen varainhallinta Oy on Ilkka Herlinin, Mariatorp Oy Niklas Herlinin kuolinpesän ja Pivosto Oy Ilona Herlinin määräysvallassa. Nämä kolme omistajaa pitävät hallussaan noin 37 prosenttia Cargotecin kaikista osakkeista ja 69 prosenttia äänistä.

5. Mikä on tämänhetkinen osakekurssi?

Tietoa nykyisestä ja menneistä hinnoista löytyy osakemonitorista Osake-osion alta

6. Mikä on Cargotecin osinkopolitiikka?

Cargotecin tavoite osingolle: kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa

Lisätietoa osingosta ja osinkopolitiikasta löytyy Osake-osion alta

7. Mikä on Cargotecin osingonmaksupäivä?

Koskien vuotta 2019, hallitus ehdottaa 19.3.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019.

Taloudellinen informaatio

Taloudellinen informaatio

1. Milloin Cargotec julkistaa tuloksensa?

Julkistamispäivämäärä vaihtelee vuodesta toiseen. Julkistamispäivä vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteelle oli 8. helmikuuta 2019. IR-kalenterista löytyvät viime vuosien julkaisupäivät.

2. Kuinka ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto lasketaan?

Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot.

3. Mitkä ovat tilinpäätöksen laatimisperusteet?

Cargotec Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

4. Mitä valuuttaa Cargotec käyttää raportoinnissa?

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, mikä on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

5. Ketkä ovat Cargotecin tilintarkastajat?

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta määräsi 27.12. KHT Markku Katajiston yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018. Tilintarkastajan muutos astui voimaan välittömästi.

Markku Katajisto korvasi Tomi Hyryläisen yhtiön tilintarkastajana, koska Tomi Hyryläinen ilmoitti 20.12.2018 eroavansa tästä tehtävästä.

Muutoksen jälkeen Cargotecin lakisääteiset tilintarkastajat ovat tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Katajisto.

6. Miksi Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja?

Cargotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.

Lue lisää vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja tärkeimpien tunnuslukujen laskentakaavoista täältä

7. Mitä uudelleenjärjestelykulut sisältävät?

Uudelleenjärjestelykulut sisältävät uudelleenjärjestelyvaraukset, omaisuuden arvonalentumiset ja myynnit, tyhjien toimitilojen kustannukset sekä muut toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannukset, kun kyseessä on merkittävä Cargotecin tai sen liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma.

Hallinnointi

Hallinnointi

1. Ketkä ovat Cargotecin hallituksen jäsenet?

Vuoden 2018 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen Kimmo Alkio, Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

2. Ketkä kuuluvat Cargotecin johtoryhmään?

Lista ja tietoa Cargotecin johtoryhmän jäsenistä löytyy Hallinnointi-osiosta

3. Mitkä ovat hallitusten jäsenten vuosipalkkiot?

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi seuraavat:

 • puheenjohtaja: 85 000 euroa
 • varapuheenjohtaja: 60 000 euroa
 • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 60 000 euroa
 • muut hallituksen jäsenet: 45 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.

4. Miten Cargotecin johtoryhmä palkitaan?

Cargotecin palkitsemisen periaatteet ovat nähtävillä hallinnointiosiossa.

Cargotec

AMER Amerikkojen alue
APAC Aasian ja Tyynenmeren alue
Brownfield terminal Jo olemassa oleva terminaali
Construction output Rakentamisen volyymi, tärkeä markkina-ajuri Hiabille
Container throughput Konttiliikenne, kuinka monta konttia käsitellään tietyn ajanjakson aikana. Standardimittayksikkö merisatamien tehokkuudelle. Konttiliikennettä mitataan TEU:lla, eli tavallista konttia vastaavalla mittayksiköllä. Konttiliikenne on tärkeä markkina-ajuri Kalmarille.
EMEA Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka
Greenfield terminal Täysin uusi terminaali, joka on rakennettu tyhjälle maalle
Rainbow-Cargotec Industries (RCI) Yhteisyritys Cargotecin kiinalaisen kumppanin, Jiangsu Rainbow Heavy Industries (RHI) kanssa
RCI Rainbow-Cargotec Industries, yhteisyritys Cargotecin kiinalaisen kumppanin, Jiangsu Rainbow Heavy Industries (RHI) kanssa
SAF Puoliautomaattinen taittotoiminto, jota käytetään joissakin Hiabin tuotteissa
Software sales Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto. Raportoinnissa sisältää Navis-liiketoimintayksikön ja automaatioohjelmistojen liikevaihdon
TEU Konttiliikenteen perusmittayksikkö TEU (twenty foot equivalent unit eli tavallinen kontti). Yksi TEU vastaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeaa konttia
TLS Terminaalien laitehallintajärjestelmä
TOS Terminaalien toiminnanohjausjärjestelmä

Kalmar

ASC crane Automaattinen konttinosturi (kuva)
Forklift truck Haarukkatrukki erilaisten kuormien nosteluun (lisätietoa)
Intermodal handling Intermodaalikuljetusten käsittely, sisältää kaksi tai useampaa liikennöintitapaa
Loaded container handler Täysien konttien käsittelylaite
Logstacker Puukurottaja esim. tukkien käsittelyyn (kuva)
Masted container handler Mastollinen kontinkäsittelijä sekä tyhjien että täysien konttien käsittelyyn (kuva)
OneTerminal Kalmarin OneTerminal on integroitu, yhden tiimin toimittaman automaatioratkaisu, joka tuo yhteen Kalmarin ja Navisin ohjelmistojärjestelmät, laitteet ja palvelut (lisätietoa)
Port 2060 Kalmarin vuonna 2011 lanseerattu aloite lisäämään keskustelua satamoiden tulevaisuudesta. Lue blogia täältä
Reachstacker Kurottajat ovat laitteita kontinkäsittelyyn, teollisuuden kuormankäsittelyyn sekä intermodaalikuljetusten käsittelyyn (lisätietoa)
RMG crane Kiskoilla kulkeva pukkinosturi (lisätietoa)
Rough terrain handler Kontinkäsittelylaitteet vaativaan maastoon (lisätietoa)
RTG crane Mobiilipukkinosturi (lisätietoa)
Shuttle carrier Kuljetuslukki konttien nostamiseen, kantamiseen ja pinoamiseen esimerkiksi siirrettäessä konttia laivasta terminaaliin (lisätietoa)
Straddle carrier Konttilukki lastin siirtämiseen laivasta laituriin (lisätietoa)
STS crane Satamanosturi (lisätietoa)
Terminal tractor Terminaalitraktorit on suunniteltu satamien ja konttiterminaalien, jakelu- ja logistiikkakeskuksien sekä teollisuuslaitoksien tehokasta käyttöä varten (lisätietoa)

Hiab 

HiConnectTM  Hiab-laitteiden tuottavuutta parantava palveluratkaisu, jonka verkkonäkymistä saa reaaliaikaisia tietoja ratkaisuun liittettyjen laitteiden käyttöasteesta, kunnosta ja toiminnasta (lisätietoa)
HiVisionTM Hiabin 3D-teknologiaan perustuva HiVision ohjausjärjestelmä puunkuormaukseen. HiVision mahdollistaa työskentelemisen rekan ohjaushuoneesta käsin (lisätietoa)
Loader crane Kuormausnosturi (lisätietoa)
Truck mounted forklift Ajoneuvotrukki kuorman purkamiseen ja lastaamiseen ilman toisen henkilön apua. Ajoneuvotrukki kulkee kuorma-auton tai perävaunun takaosassa. Hiab  ajoneuvotrukit kulkevat MOFFETT-tuotenimellä (lisätietoa

MacGregor 

Offshore Teollinen aktiviteetti merellä, esimerkiksi öljynporaaminen tai kaasun pumppaaminen
RoRo vessel Roll-on/roll-off-alus, jossa kuormaus tapahtuu rullaten, ei nosturia käyttäen
RoPax vessel Roll/roll-off-alus kulkuneuvojen ja ja matkustajien kuljettamiseen