menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm Cargotecin tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksessa: Ennätyskorkea taloudellinen tulos, Kalmarin ja Hiabin mahdollinen eriyttäminen etenee suunnitellusti (20.7.2023)

Tapahtumarikas toinen vuosineljännes oli minulle ensimmäinen Cargotecin toimitusjohtajana. Taloudellisesti toinen vuosineljännes oli kaksijakoinen. Saadut tilaukset palasivat koronapandemiaa edeltävälle tasolle laskien ennätysmäisen ja kertaluonteisia suuria tilauksia sisältäneen vertailukauden tasosta. Tilauskantamme on kuitenkin selvästi historiallisen keskiarvon yläpuolella. Liikevaihtomme kasvoi 25 prosenttia, ja kasvaneiden toimitusmäärien sekä inflaatiopaineiden ja kulujen menestyksekkään hallinnan vauhdittamana saavutimme vertailukelpoisen liikevoittomme osalta jälleen uuden ennätystason 158 miljoonaa euroa eli 13,2 prosenttia liikevaihdosta. Strategisesti tärkeät huoltoliiketoiminta ja ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto jatkoivat kasvuaan.

Kalmarissa asiakkaiden hankintapäätöksissä ilmeni hitautta, ja saadut tilaukset palasivat koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Suurempia projekteja koskevien päätösten teko hidastui huoltoliiketoiminnan saatujen tilausten pysyessä vertailukauden tasolla. Kalmarin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 552 miljoonaan euroon toimittaessamme tilauksia vahvasta tilauskannastamme. Tehostunut toimitusketjun hallinta tuki liikevaihdon kasvua, vaikka komponenttien saatavuus vaihteli edelleen. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan varaosien markkinaosuuden kasvun vauhdittamana. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani ennätystasolle 14,2 prosenttiin korkeamman liikevaihdon, vuosineljänneksen alussa puolivalmiina olleiden tuotteiden toimitusten, inflaatiopaineiden ja komponenttien saatavuuden menestyksekkään hallinnan sekä raskaiden nostureiden liiketoiminnan pienempien tappioiden seurauksena.

Hiabissa taustalla vaikuttavat kysyntäajurit pysyivät hyvällä tasolla, mutta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta, jolloin hintojen nousua edeltäneet ennakko-ostot kasvattivat tuotteiden kysyntää. Myös inflaatio, korkea korkotaso ja kuorma-autojen pitkät toimitusajat vaikuttivat saatuihin tilauksiin. Hiabin tilauskanta on vahvalla tasolla, ja liiketoiminnan vankan suorituskyvyn ansiosta Hiabin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 485 miljoonaan euroon. Korkean liikevaihdon sekä inflaatiopaineiden tehokkaan hallinnan ja kulukontrollin seurauksena Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia 81 miljoonaan euroon.

MacGregorin saadut tilaukset laskivat korkeasta vertailukauden tasosta, mutta tilauskanta kasvoi 28 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi 164 miljoonaan euroon, ja huolto- sekä kauppalaivaliiketoiminnan vetämänä MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto 10 miljoonaa euroa oli sen korkein yli seitsemään vuoteen. MacGregorin offshore-liiketoiminnan uudelleenjärjestely etenee, mutta aiemmin hankitut offshore-projektit tuottavat edelleen haasteita.

27. huhtikuuta julkistimme suunnitelmamme tutkia ja aloittaa prosessin ydinliiketoimintojemme Kalmarin ja Hiabin mahdolliseksi eriyttämiseksi kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi. Mahdollisen osittaisjakautumisen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana, ja Kalmarin erillinen listautuminen Nasdaq Helsinkiin tapahtuisi, jos se toteutetaan, vuonna 2024.

Sisäinen ja ulkoinen palaute kertovat, että uutinen mahdollisesta osittaisjakautumisesta on otettu hyvin vastaan. Suunnittelu on edennyt aiemmin ilmoitetun aikataulun ja tavoitteiden mukaisesti, ja olen iloinen voidessani kertoa, että yksi avaintehtävistä on täytetty, kun Sakari Ahdekivi on nimitetty Kalmarin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Eriytymisen suunnittelu jatkuu koko vuoden 2023.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahva suorituksemme jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Ydinliiketoimintojemme vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi puolivuosikaudella 57 prosenttia 263 miljoonaan euroon eli 13,6 prosenttiin liikevaihdosta. MacGregorin suunnanmuutos etenee, ja liiketoiminta-alue on matkalla kohti positiivista vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2023. Tilauskantamme pysyy historiallisen keskiarvon yläpuolella kattaen pitkälti toisen vuosipuoliskon laiteliikevaihdon. Vahvalla tilauskannalla ja mahdollisissa markkinaympäristön nopeissa muutoksissa käyttöön otettavalla toimenpidevaihtoehtojen valikoimalla aiomme pitää ydinliiketoimintojemme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin yli 10 prosentissa, vaikka markkinatilanne osoittautuisi haasteelliseksi. Jatkamme vuoden toisella puoliskolla intensiivisesti Kalmarin ja Hiabin mahdollisen eriytymisen suunnittelua, samalla kun keskitymme vahvasti päivittäiseen liiketoimintaan.

Mitä mieltä olet sivustosta?