menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020 -tiedotteessa: Koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus toimintaamme

Koronaviruspandemia määritti vuoden 2020 alkua koko maailmassa ja myös Cargotecin liiketoiminnassa. Pandemia hidasti toimintaamme Kiinassa alkuvuodesta tehtaiden alhaisempien käyttöasteiden ja komponenttien heikentyneen saatavuuden vuoksi, mutta tilanne parani vuosineljänneksen loppua kohden. Tammi–helmikuussa suurimpien markkina-alueidemme Euroopan ja Amerikan markkinatilanne näytti kohtuulliselta, mutta maaliskuun loppupuolella markkinanäkyvyys heikkeni oleellisesti. Markkinaepävarmuuden lisääntyminen ja pandemian hillitsemiseen liittyvät viranomaistoimet ovat sittemmin hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa ja vaikuttaneet negatiivisesti tilauksiin ja toimituksiin.

Saadut tilaukset laskivat 24 prosenttia vertailukauteen nähden. Asiakkaat ovat epävarmuudesta johtuen lykänneet päätöksentekoaan erityisesti isojen projektien osalta. Vuoden alussa tilauskantamme oli vahva, ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihtomme pysyi ensimmäisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla.

Vertailukelpoinen liikevoittomme laski vertailukauden tasosta 31 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto laski matalakatteisemman liiketoimintajakauman seurauksena, joka johtui MacGregorin osuuden kasvusta liikevaihdossa sekä Kalmarin liikevaihdon matalakatteisemmasta tuotejakaumasta. Laskuun vaikuttivat myös haasteet Kalmarin projektiliiketoiminnan toimitusketjussa sekä Hiabin alhaisemmat toimitusmäärät.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehitys jatkui myönteisenä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto 7 prosenttia, ja ne muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme. Etenemme suunnitelmamme mukaisesti tavoitteessamme kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoimintaamme.

Olemme aloittaneet kustannusten sopeuttamistoimenpiteet koronaviruspandemian vaikutusten pienentämiseksi. Toimihenkilöt (noin 6 000 työntekijää) ovat huhtikuussa siirtyneet nelipäiväiseen työviikkoon, ja palkkoja on alennettu vastaavasti paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa. Yhtiön johdon palkkoja on heidän suostumuksellaan toistaiseksi alennettu 20 prosentilla 1. huhtikuuta alkaen. Olemme myös vähentäneet ulkoisten palveluiden käyttöä ja minimoineet matkustamisen. Seuraamme markkina- ja maailmantilannetta aktiivisesti, ja olemme hyvässä asemassa sopeuttamaan toimintaamme lisää, jos tähän on tarvetta.

Rahoitustilanteemme on vahva. Koronavirustilanteen konkretisoituessa varauduimme rahoitusmarkkinoiden mahdolliseen epätasapainoon ja nostimme huhtikuussa yhteensä 200 miljoonan euron kahden vuoden lainat yhteistyöpankeiltamme.

Kriisin aikana on käynyt selväksi, että strateginen suuntamme ja tahtomme edistää älykästä lastinkäsittelyä on oikea. Huoltoliiketoimintamme etenee, siinä keskeisessä osassa ovat datan käytön lisääntyminen, laitteiden liitettävyys ja etähuolto - asioita, joissa olemme ottaneet selkeitä edistysaskeleita. Kiinnostus tehokkuuden lisäämiseen automaation avulla on tullut selvästi esiin näinä viikkoina, ja esimerkiksi robotisaatio sekä etätyöskentely satamien ja terminaalien toimintojen yhteydessä ovat konkretisoituneet.

Suhtaudumme koronaviruspandemiaan vakavasti, ja terveys- sekä turvallisuusseikat ovat etusijalla kaikessa toiminnassamme. Poikkeuksellinen tilanne on vaatinut venymistä ja sietokykyä sidosryhmiltämme. Yhteinen tehtävämme on pitää tavaravirrat liikkeessä ja näin osaltamme turvata globaalisti esimerkiksi kriittisten välttämättömyystarvikkeiden toimituksia. Haluankin kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme ponnisteluista tämän tärkeän tavoitteen eteen myös näissä haastavissa olosuhteissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?