menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme  läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen yhteydessä: Ennätyksellinen vuosineljännes, etenimme uudistuneen strategiamme toteutuksessa (20.7.2022)

Toinen vuosineljännes oli Cargotecille menestyksekäs. Henkilöstömme teki erinomaista työtä haastavassa toimintaympäristössä mahdollistaen hyvän suorituksemme. Ylsimme kaikkien aikojen ennätyksiin niin saaduissa tilauksissa, tilauskannassa kuin vertailukelpoisessa liikevoitossakin. Myös liikevaihtomme kasvoi merkittävästi vertailukaudesta.

Kustannustason noususta huolimatta marginaalimme ovat pysyneet hyvällä tasolla, mikä kertoo liiketoimintamme ketteryydestä ja hinnoittelumme tehokkuudesta. Teimme jälleen markkinatilanteen vaatimia hinnankorotuksia toisella vuosineljänneksellä, ja seuraamme tilanteen kehittymistä. Erityisen hyvin olemme onnistuneet Hiabissa, joka ylsi ennätyskorkeaan liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella vuosineljänneksellä.

Julkistimme edellisellä vuosineljänneksellä uudistetun strategiamme. Olemme edenneet sen toteutuksessa määrätietoisesti ja ottaneet ensimmäiset merkittävät askeleet. Toukokuussa kerroimme suunnitelmista yhdistää Kalmar Mobile Solutions- ja Kalmar Automation Solutions -yksiköt. Katsauskauden jälkeen kerroimme, että Kalmar ja Rainbow Industries Co. Ltd. (RIC) ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Kalmar siirtää raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä RIC:lle Kiinassa. Sopimus vahvistaa Kalmarin suunnitelmaa keskittyä toimialaa muokkaavien ja ekotehokkaiden lastinkäsittelylaitteiden tarjoamiseen. Kalmar jatkaa myös nosturiautomaation ja raskaisiin nostureihin liittyvien huoltopalveluiden tarjoamista asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Osana uudistunutta strategiaamme käynnistimme myös MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin sisältäen liiketoiminnan mahdollisen myynnin. MacGregorin tulosta toisella vuosineljänneksellä rasittivat edelleen offshore-segmenttiin tehdyt investoinnit, alhainen liikevaihto ja huoltoliiketoiminnan varaosatoimitusten viivästykset sekä uutta teknologiaa sisältävien ensimmäisten merituulivoimaprojektien heikko kannattavuus. MacGregorin liiketoiminta kauppalaivasegmentissä ja huoltoliiketoiminnassa on ollut kannattavaa matalasta liikevaihdosta huolimatta. MacGregorin saadut tilaukset nousivat vuosineljänneksellä 78 prosenttia 301 miljoonaan euroon heijastaen kauppalaivojen vahvaa kysyntää.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä strategiamme mukaisia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysinvestointimme kohosivat yli kymmenen prosenttia vertailukaudesta. Lanseerasimme useita uusia ekotehokkaita tuotteita ja investoimme Yhdysvaltain Kansasissa sijaitsevan Kalmarin tuotantolaitoksen laajennukseen vastataksemme sähkökäyttöisten ratkaisujen kasvavaan kysyntään. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 25 prosenttia vertailukauteen nähden.

Myös huoltoliiketoiminnan kasvu jatkui, sen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja saadut tilaukset 9 prosenttia. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme toisella vuosineljänneksellä oli 32 prosenttia.

Lähtökohtamme toiselle vuosipuoliskolle ovat hyvät. Vaikka markkinaennusteita on leikattu vuosineljänneksen aikana, markkinoidemme arvioidaan edelleen kasvavan. Ympäröivästä epävarmuudesta huolimatta lähdemme toiselle vuosipuoliskolle hyvästä tilanteesta vahvalla taseella ja ennätyksellisellä tilauskannalla. Toimitusketjuhaasteiden odotetaan jatkuvan myös vuoden toisella puoliskolla. Kolmas vuosineljännes on Cargotecille tyypillisesti sesonkiluontoisesti toista vuosineljännestä hiljaisempi, minkä lisäksi arvioimme myös sen liikevaihtojakauman olevan hieman toista vuosineljännestä heikomman.

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen vuosikertomus 2021:ssä: Kohti kestävää kehitystä ja kannattavaa kasvua (23.2.2022)

Vuonna 2021 markkinatilanteemme parani, globaali taloudellinen aktiviteetti vilkastui ja tuotteidemme ja ratkaisujemme kysyntä vahvistui merkittävästi. Vuoden edetessä komponenttipula ja toimitusketjuun liittyvät haasteet kuitenkin viivästyttivät toimituksiamme. Myös edelleen jatkunut koronaviruspandemia vaikeutti sekä meidän että asiakkaidemme toimintaa.

Saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia vertailukauteen nähden. Tilausten kasvu oli erityisen merkittävää Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa, mutta myös projektiliiketoimintojemme saadut tilaukset kasvoivat selvästi sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Tilauskantamme kasvoi 56 prosenttia.

Vahvasta kysynnästä huolimatta liikevaihtomme kasvoi vain 2 prosenttia johtuen Kalmarin ja MacGregorin matalammista projektitoimituksista sekä Navis-liiketoiminnan myynnistä. Komponenttipula ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat kykyämme vastata kysyntään.

Olen tyytyväinen huoltoliiketoimintamme kehitykseen. Saavutimme siinä uuden ennätyksen, kun liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme vuonna 2021.

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta 232 miljoonaan euroon Hiabin vahvan tuloksen myötä. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat erityisesti Kalmarin tulokseen, joka laski 5 prosenttia. MacGregorin markkinatilanne kehittyi positiivisesti, mutta sen koko vuoden tulos päätyi silti negatiiviseksi, kun offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneet kertaluonteiset projektikustannukset ylittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä.

Turvallisuus keskiössä pandemian aikana
Yli kaksi vuotta sitten alkanut Covid-19-pandemia koetteli yhteiskuntien kestävyyttä globaalisti vielä vuonna 2021. Rokotusohjelmien nopea eteneminen herätti alkuvuodesta toiveita, että pandemia olisi saatu talttumaan vuoden kuluessa. Loppuvuotta kohti kävi kuitenkin ilmeiseksi, että joudumme vielä jatkamaan varotoimien käyttöä ja rajoittamaan esimerkiksi matkustamista ja tapaamisia muun muassa asiakkaidemme kanssa.

Pandemian aikana työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja asiakkaidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on ollut meille keskeinen prioriteetti. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä, että henkilöstömme on pystynyt toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti näissä vaikeissakin olosuhteissa ja turvannut asiakkaidemme ja oman toimintamme jatkuvuuden sekä taloudellisen tuloksen.

Strategiamme korostaa kestävää kehitystä ja kannattavaa kasvua
Huhtikuussa julkaisimme Cargotecin päivitetyn strategian sekä vision. Kestävä kehitys ja kannattava kasvu ovat läpimurtotavoitteitamme, ja yhdessä liiketoiminta-alueidemme Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin kanssa jaamme vision tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Vastuullinen yritystoiminta on meille tärkeää, ja konkreettisena strategisena tavoitteena aiomme vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Strategian päivitys syntyi tiiviin, koko yrityksen kattaneen prosessin tuloksena. Se tarjoaa meille selkeät ja mitattavat strategiset tavoitteet ja niiden omistussuhteet. Päivitetty strategia selkeyttää toimintaamme entisestään ja kokoaa meidät yhteen toteuttamaan yhteisiä päämääriämme.

Useita merkittäviä strategisia toimia vuonna 2021
Heinäkuussa saatoimme päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle 380 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan. Kaupalla oli noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoomme. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat lisäpanostukset yrityskauppoihin sekä tuotekehitysinvestointeihin sähköistämisessä, digitalisaatiossa, robotisaatiossa ja automaatiossa.

Tiedotimme vuoden kuluessa yhteistyöstämme SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen käytöstä lastin- ja kuormankäsittelyteollisuudessa. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs ja strategiamme mukainen toimi matkalla kohti kestävää kehitystä ja fossiilivapaiden tuotteiden tarjontaa.

Vuosi 2021 oli merkittävä virstanpylväs Kalmarille, kun koko sen tuotevalikoima tuli saataville sähkökäyttöisinä versioina. Vuoden huipentumana Kalmar lanseerasi joulukuussa kokonaan sähkökäyttöisen konttikurottajan, raskaan haarukkatrukin ja terminaalitraktorin. Tämän myötä meillä on tarjota sähkökäyttöinen laite kaikissa Cargotecin tuotekategorioissa.

Hiab vahvisti vuoden kuluessa asemaansa USA:ssa ostamalla yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin. Vastatakseen ajoneuvotrukkien kasvaneeseen kysyntään Hiab myös laajentaa tuotantoaan Yhdysvaltoihin ja lisää ajoneuvotrukkiensa tuotantokapasiteettia Irlannin Dundalkissa.

MacGregorin osalta uusien offshore-tilausten painopiste on siirtynyt tuulivoimaa tukeviin aluksiin. Loppuvuonna ilmenneistä merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneistä vaikeuksista huolimatta uskon vakaasti, että MacGregor on hyvissä asemissa vahvistamaan jatkossa asemiaan tuulivoimaan liittyvien ratkaisujen tarjoajana.

Tutkimus- ja kehitystyömme suuntautui erityisesti päästövähennyksiä tukeviin ratkaisuihin
Tutkimus- ja kehitysinvestointimme vuonna 2021 olivat 102 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Keskityimme kehitystyössämme erityisesti ratkaisuihin, jotka tukevat asiakkaidemme pyrkimyksiä vähentää toimintojensa aiheuttamia päästöjä. Hyvä esimerkki on jo aiemmin mainitsemani Kalmarin panostus tarjota sähköinen versio kaikista ratkaisuistaan. Vuoden kuluessa Kalmar esitteli myös tulevaisuuden robotisoidun mobiililaitetuotevalikoiman ja konttikurottajille suunnitellun automatisoidun konttitietoratkaisun turvallisempaan ja tehokkaampaan konttien liikkeiden hallintaan.

Lukuisten vuoden aikana tekemiensä tuotejulkistusten lisäksi Hiab ilmoitti, että Irlannin Dundalkin uuden kokoonpanoyksikön lisäksi uusiin tiloihin tulee myös maailmanlaajuinen innovaatio- ja T&K-keskus.

MacGregorin laajaan T&K-toimintaan vuonna 2021 kuuluivat muun muassa uuden sukupolven taajuusmuuttajakäyttöiset sähkönosturit sekä täysin sähköinen raskas nosturi. Taajuusmuuttaja lisää nosturien tehokkuutta noin puolella, ja sen myötä nosturin painoa voidaan merkittävästi pienentää.

Sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on oikein
Cargotecilla on pitkät perinteet vastuullisesta toiminnasta. Allekirjoitimme YK:n globaalin yritysvastuun Global Compact -aloitteen jo vuonna 2007, ja vuonna 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä näkyy selkeästi strategiassamme, jonka mukaisesti pyrimme merkittävään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen arvoketjussamme.

Saimme vuoden lopulla arvostetussa yritysten ja kaupunkien ympäristöjohtamisen tasoa arvioivassa CDP-arvioinnissa B-luokituksen. Tämä oli toinen peräkkäinen vuosi, kun saimme kyseisen luokituksen, mikä kertoo sitoutuneisuudestamme ilmastotyöhön. Myös asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme kiinnostus tähän teemaan vuoden kuluessa osoitti, että sitoutumisemme vastuulliseen toimintaan on oikea päätös.

Ekoratkaisujen tuoteryhmämme tuotteet ja palvelut voivat edistää asiakkaidemme kestävää toimintaa konkreettisilla ympäristöhyödyillä. Vuonna 2021 tuoteryhmän osuus koko Cargotecin liikevaihdosta oli 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus ekotehokkaita laitteita kohtaan on kasvussa, mikä tarjoaa meille selkeän liiketoimintamahdollisuuden. Esimerkiksi haarukkatrukkien koko vuoden tilauskertymästä yli neljännes oli täyssähköisiä.

Työturvallisuustasomme laski hieman vuonna 2021. Tapaturmataajuus (IIFR) heikkeni kokoonpanoyksiköissä, mikä johtui komponenttipulan aiheuttamista tuotantoprosessien häiriöistä. Huolto-organisaatioissa ja muissa kuin kokoonpanoyksiköissä IIFR-luku sen sijaan parani edellisvuodesta. Jatkamme määrätietoista työtämme työturvallisuuden parantamiseksi.

Edessä haastava mutta mielenkiintoinen vuosi 2022
Näyttää siltä, että joudumme vielä ainakin jonkin aikaa elämään Covid-19-pandemian kanssa. On tärkeää, että suojelemme itseämme ja kanssaihmisiämme virallisten ohjeistusten mukaisesti. Samaan aikaan on kuitenkin pystyttävä varmistamaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan jatkuvuus niin globaalisti kuin paikallisestikin sekä huolehdittava siitä, että arki sujuu meillä kaikilla ongelmitta.

Komponenttipula ja globaalit toimitusketjuhaasteet jatkuvat vuonna 2022, ja ne saattavat rajoittaa Cargotecin mahdollisuuksia vastata vahvaan kysyntään. Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa varmistaaksemme komponenttien saatavuuden, tuotannon ja toimitukset myös alkaneena vuonna. Tilauskantamme on vahva, mikä luo meille hyvät asetelmat vuotta 2022 ajatellen.

Lokakuussa 2020 Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen joulukuussa 2020 järjestetyissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Eri kilpailuviranomaiset arvioivat tällä hetkellä ehdotettua järjestelyä.

Cargotec ja Konecranes odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely toteutettu. Lisää tietoa sulautumisesta löytyy tästä raportista ja osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Kiitän työntekijöitämme hyvästä työstä haasteellisessa ympäristössä sekä asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme heidän Cargotecia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

Mika Vehviläinen
Toimitusjohtaja, Cargotec

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen tilinpäätöstiedote 2021:ssä: Vahva kysyntä läpi koko vuoden, toimitusketjun haasteet jatkuivat toisella vuosipuoliskolla (3.2.2022)

Vuosi 2021 oli kaksijakoinen. Markkinatilanteen parantuminen ja taloudellisen aktiviteetin vilkastuminen nostivat saadut tilauksemme ennätystasolle, ja tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – vahvistuivat merkittävästi. Vuoden edetessä komponenttipula ja toimitusketjuun liittyvät haasteet osoittautuivat kuitenkin arvioitamme vaikeammiksi viivästyttäen toimituksiamme. Koronaviruspandemiasta johtuen markkinoiden ennakoitavuus oli poikkeuksellisen haastavaa.

Vuonna 2021 saadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia vertailukauteen nähden. Tilausten kasvu oli erityisen merkittävää lyhytsyklisissä laitteissa (Hiab ja Kalmarin pienemmät kontinkäsittelylaitteet), mutta myös projektiliiketoimintojemme saadut tilaukset kasvoivat selvästi sekä Kalmarissa että MacGregorissa. Tilauskantamme kasvoi 56 prosenttia, ja esimerkiksi Hiabilla tilauskanta lähes kaksinkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen. Vahva kysyntä ja lyhytsyklisten laitteidemme pidentyneet toimitusajat vaikuttivat tilauskantamme kasvuun.

Vahvasta kysynnästä huolimatta liikevaihtomme kasvoi vain 2 prosenttia johtuen Kalmarin ja MacGregorin matalammista projektitoimituksista sekä Navis-liiketoiminnan myynnistä. Näiden lisäksi komponenttipula ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat Hiabin ja Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden kasvua. Arvioimme näiden seikkojen vaikutuksen vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihtoon olleen noin 80 miljoonaa euroa. Teemme alihankkijoidemme kanssa tiivistä yhteistyötä komponenttien saatavuuden varmistamiseksi, mutta arvioimme komponentti- ja logistiikkahaasteiden jatkuvan vuonna 2022.

Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta 232 miljoonaan euroon Hiabin vahvan tuloksen myötä. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat erityisesti Kalmarin tulokseen, joka laski 5 prosenttia. MacGregorin markkinatilanteen positiivisesta kehityksestä huolimatta sen koko vuoden tulos päätyi negatiiviseksi, kun offshore-liiketoiminnan uusien merituulivoimatuotteiden kehitykseen liittyneet kertaluonteiset projektikustannukset ylittyivät viimeisellä vuosineljänneksellä.

Huoltoliiketoimintamme ylsi uuteen ennätykseen, kun sen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja saadut tilaukset 18 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Esimerkkejä huoltoliiketoiminnan hyvästä kehityksestä ovat vuoden kuluessa solmitut monivuotiset Kalmarin huoltosopimukset Outokummun Tornion terästehtaan ja ruotsalaisen Holmen-konsernin Iggesundin tehtaan kanssa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminta muodostivat 35 prosenttia liikevaihdostamme vuonna 2021.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus koko Cargotecin liikevaihdosta oli 19 prosenttia. Asiakkaiden kiinnostus ekotehokkaita laitteita kohtaan on kasvussa, esimerkiksi haarukkatrukkien koko vuoden tilauskertymästä yli neljännes oli täyssähköisiä. Jatkossa pystymme vastaamaan sähköisten laitteiden kasvavaan kysyntään entistä paremmin, kun Kalmar esitteli joulukuussa kolme täysin sähköistä laitetta. Lanseerauksen myötä meillä on tarjota sähkökäyttöinen laite kaikissa Cargotecin tuotekategorioissa.

Cargotecin huhtikuussa 2021 julkistettu päivitetty visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi, ja täsmennetyn strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Käytännön esimerkkejä strategian toteuttamisesta vuonna 2021 olivat täyssähköisten tuotteiden kehitys sekä syyskuussa julkistamamme yhteistyö SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen tuomisesta lastinkäsittelyn toimialalle. Konkreettinen tavoitteemme on vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Vuoden aikana saatoimme päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin, millä oli noin 230 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoomme. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat tuotekehitysinvestoinnit sähköistämiseen, digitalisaatioon, robotisaatioon ja automaatioon sekä lisäpanostukset yrityskauppoihin. Esimerkiksi Hiab osti elokuussa yhdysvaltalaisen vaihtolaitteita valmistavan Galfabin ja loppuvuodesta Kalmar allekirjoitti yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Coast Autonomous Inc:n kanssa vauhdittaakseen robotiikkaan perustuvien autonomisten lastinkäsittelyratkaisujen kehitystä ja kaupallistamista.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa arvioivat ehdotettua järjestelyä. Elokuussa Cargotec ja Konecranes saivat Kiinan markkinasääntelyviranomaiselta ehdottoman hyväksynnän suunnitellulle yhdistymiselle.

Cargotec ja Konecranes ovat jatkaneet aikaisemmin ilmoitetusti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa näiden esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen tarvittavat hyväksynnät Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen täytäntöönpanemiseksi. Käytävien keskustelujen perusteella toimenpidevaatimukset ovat odotettua monimutkaisemmat.
Cargotec ja Konecranes ovat esittäneet keskeisille kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin, joka sisältää Euroopan komissiolle annetun sitoumuksen divestoida Konecranesin trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö. Kumpikin yhtiö uskoo, että tarjottu toimenpidepaketti on riittävä ja toteuttamiskelpoinen. Lisäselvitykset ehdotetuista toimenpiteistä ja neuvottelut keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa kilpailuoikeudellisista huolenaiheista jatkuvat.

Cargotec ja Konecranes odottavat viranomaisten päätöksiä ja jatkavat työskentelyä saadakseen sulautumisen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Kiitän Cargotecin työntekijöitä heidän työpanoksestaan vuonna 2021 sekä asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän Cargotecia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Mitä mieltä olet sivustosta?