menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 -tiedotteessa: Hyvä suoritus poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, strategian toteuttaminen jatkuu

Toinen vuosineljännes alkoi hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen levitessä nopeasti päämarkkina-alueillamme. Virus ja erityisesti sen seurauksena asetetut viranomaisrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti liiketoimintaamme toisen vuosineljänneksen alussa. Toimintaympäristö kuitenkin parani vuosineljänneksen aikana. Verkkoyhteydellä varustetuista laitteista keräämämme käyttötuntiaineisto osoittaa, että myös asiakkaiden aktiviteettitaso on ollut selvässä nousussa vuosineljänneksen alun pudotuksen jälkeen.

Epävarmuus ja pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet heijastuivat saatuihin tilauksiin, jotka laskivat vertailukaudesta 27 prosenttia. Etenkin suuremmat automaatiotilaukset ovat siirtyneet eteenpäin. Saadut tilaukset paranivat kuitenkin joka kuukausi heikon huhtikuun jälkeen, ja uskon toisen vuosineljänneksen olevan pohjakosketus niiden osalta.

Kokoonpanoyksiköidemme turvallisuusmääräyksistä johtuneet seisokit ja matalammat käyttöasteet sekä tavarantoimittajiemme tuotantoseisokit vaikuttivat kykyymme toimittaa tuotteita asiakkaille. Toimitusketjumme tilanne on kuitenkin normalisoitumassa, ja kaikki kokoonpanoyksikkömme palasivat toimintaan kesäkuuhun mennessä. Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme liikevaihto säilyi vakaana huolimatta markkinatilanteesta. Koronakriisi on myös lisännyt entisestään asiakkaiden kiinnostusta etähuoltopalveluja kohtaan.

Määrätietoinen panostuksemme kevyen taseen toimintamalliin sekä palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen on mahdollistanut erityisesti Kalmarin ja Hiabin vertailukelpoisten liikevoittoprosenttien säilyttämisen kohtuullisella tasolla pienemmistä volyymeista huolimatta. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailukaudesta, mutta on edelleen tappiollinen. Olen luottavainen, että MacGregorissa meneillään olevat tervehdyttämistoimenpiteet parantavat tulosta myös jatkossa. Myös ripeä reagointi kriisiin ja väliaikaiset säästötoimenpiteemme edesauttoivat sitä, että vertailukelpoinen liikevoittomme säilyi kohtuullisena poikkeuksellisissa olosuhteissa ollen 43 miljoonaa euroa.

Kriisistä huolimatta jatkoimme systemaattisesti strategiamme toteuttamista. Lisäsimme investointejamme digitalisaatioon ja tuotteiden kustannus- ja ekotehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Vuosineljänneksen aikana jatkoimme myös toimitusketjumme ja organisaatiomme kehittämistä, ja myimme osuutemme Kiinassa toimineesta RCI-yhteisyrityksestä sekä lakkautimme intialaisen kokoonpanolaitoksemme.

Toukokuussa julkistimme ilmastotavoitteemme olla 1,5 asteen yhtiö. Tavoitteen mukaan Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Olemme edelläkävijä sähkökäyttöisissä laitteissa, mikä tarjoaa meille loistavia liiketoimintamahdollisuuksia. Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 23 prosenttia liikevaihdostamme.

Strategiamme suunta on oikea, ja se näkyy myös tuloksessamme. Panostuksemme huolto- ja ohjelmistoliiketoimintaan näkyi myös vuoden toisella neljänneksellä. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta. Ohjelmisto- ja huoltopalveluiden osuus kasvoi 37 prosenttiin kokonaisliikevaihdostamme.

Lähdemme toiselle vuosipuoliskolle vakaasta asemasta. Rahoitusasemamme on vahva, ja vuosineljänneksen lopussa Cargotecin kokonaislikviditeetti oli 970 miljoonaa euroa. Myös tilauskantamme on edelleen hyvällä tasolla.

Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme erinomaisesta työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?