menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme  Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 1-6 2021 -puolivuosikatsauksessa: Hiabin ja Kalmarin tilaukset ennätystasolla

Vuoden 2021 toinen vuosineljännes poikkesi merkittävästi vertailukaudesta. Markkinatilanteen palautuminen viime vuoden vaikeasta pandemiatilanteesta sekä vuoden 2020 lopulla alkanut taloudellisen aktiviteetin vilkastuminen lisäsivät edelleen ratkaisujemme kysyntää. Tärkeimmät kysyntäajurimme – satamissa käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti, uusien alusten tilausmäärät – olivat kaikki vahvassa kasvussa alkuvuonna.

Saadut tilauksemme yli kaksinkertaistuivat lähes 1,3 miljardiin euroon, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Kalmarin tilauksia vauhditti pienempien kontinkäsittelylaitteiden kova kysyntä, mikä nosti Kalmarin saadut tilaukset ennätykselliseen 600 miljoonaan euroon. Kalmarin automaatioratkaisuiden tilaukset pysyivät maltillisina asiakkaiden harkitessa edelleen tarkasti suurempia investointejaan. Hiabin kysyntä jatkui poikkeuksellisen vahvana, ja sen saadut tilaukset ylsivät kolmanteen peräkkäiseen kvartaalikohtaiseen ennätykseen. MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat 41 prosenttia vertailukaudesta kauppalaiva- ja offshore-segmenttien laivanrakennuksen elpyessä.

Tilauskantamme kasvoi 43 prosenttia vuoden 2020 loppuun verrattuna Kalmarin pienempien kontinkäsittelylaitteiden ja Hiabin korkeiden tilausten vetämänä. Arvioimme, että vahvojen markkinoiden lisäksi korkean kysynnän taustalla on viime vuodelta patoutunutta kysyntää sekä
asiakkaiden varautumista pidempiin toimitusaikoihin ja hinnankorotuksiin.

Liikevaihtomme nousi 13 prosenttia vertailukaudesta, joskin globaalit logistiikkahaasteet ja toimitusketjun komponenttipulat ovat pidentäneet toimitusaikojamme ja rajoittaneet kykyämme vastata kasvaneeseen kysyntään.

Talouden toipuminen pandemiasta on näkynyt myös raaka-aineiden, komponenttien ja rahtikuljetusten hinnoissa. Olemme varautuneet tilanteeseen hinnankorotuksilla ja aktiivisella yhteistyöllä toimittajiemme kanssa. Toimitusketjun haasteet ja siihen liittyvät lisäkustannukset vaikuttivat ennen kaikkea Kalmarin tulokseen. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 41 prosenttia Hiabin korkeamman vertailukelpoisen liikevoiton myötä. Myös MacGregorin tulos parani. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukauden tasolla.

Pidentyneiden toimitusaikojen ja kohonneiden kustannusten vaikutus näkyy myös seuraavalla vuosineljänneksellä, mutta odotamme tilanteen paranevan vuoden loppua kohden.

Huoltoliiketoimintamme kehittyi vahvasti toisella vuosineljänneksellä, ja sen saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia vertailukauteen nähden. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja muodosti yhdessä ohjelmistoliiketoimintamme kanssa 36 prosenttia
liikevaihdostamme.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme heinäkuun alussa, että olemme saattaneet päätökseen Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnin teknologiasijoitusyhtiö Accel-KKR:lle 380 miljoonan euron velattomaan kauppahintaan. Accel-KKR on siirtänyt kauppahinnasta 350 miljoonaa euroa Cargotecille, ja Navis-liiketoimintaa koskeva määräysvalta siirtyi Accel-KKR:lle 1.7.2021. Kauppahinnan jäljelle jäävä 30 miljoonan euron osuus siirtyy Cargotecille vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupasta saatavat varat mahdollistavat lisäpanostukset yrityskauppoihin sekä tuotekehitysinvestointeihin sähköistämisessä, digitalisaatiossa ja automaatiossa.

Cargotec ja Konecranes tiedottivat sulautumisestaan 1. lokakuuta 2020, ja molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumisen 18. joulukuuta 2020 järjestetyissä yhtiökokouksissa. Eri kilpailuviranomaiset muun muassa EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa arvioivat tällä hetkellä ehdotettua järjestelyä. Heinäkuussa Euroopan Komissio sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen aloittivat suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen lupaharkinnan. Euroopan Komission osalta odotamme toisen vaiheen lupaharkinnan jatkuvan vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon ajan. Sekä Cargotec että Konecranes ovat luottavaisia, että tarvittavat hyväksynnät saadaan siten, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Siihen saakka yhtiöt toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä. Lisätietoja sulautumisesta löytyy osoitteesta www.sustainablematerialflow.com.

Olemme kevään aikana täsmentäneet strategiaamme, ja toisella vuosipuoliskolla jatkamme määrätietoista panostamista kestävään ja kannattavaan kasvuun. Keskeinen liiketoimintamme ajuri on pienentää logistiikkateollisuuden hiilijalanjälkeä. Olemme jatkaneet tuotekehitysinvestointejamme, ja loppuvuoden aikana Kalmarin koko tuotevalikoima tulee tarjolle sähkökäyttöisinä versioina.

Mitä mieltä olet sivustosta?