menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Huhtikuussa 2023 Cargotecin hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Helmikuussa 2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm Cargotecin Cargotecin 2023-tilinpäätöstiedotteessa: Merkityksellinen vuosi Cargotecissa (1.2.2024)

Vuosi 2023 oli Cargotecille monella tapaa merkittävä askel eteenpäin. Suorituksemme oli hyvällä tasolla neljä peräkkäistä vuosineljännestä, minkä ansiosta liikevaihtomme, vertailukelpoinen liikevoittomme ja rahavirta olivat ennätystasolla. Huhtikuussa tiedotimme suunnitelmastamme eriyttää ydinliiketoimintamme Kalmar ja Hiab kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi.

Toimintaympäristö vuonna 2023 oli kompleksinen johtuen esimerkiksi geopoliittisista jännitteistä, korkeista koroista sekä matalasta kuluttajaluottamuksesta. Toisaalta jatkoimme vuosina 2021–2022 kertyneen tilauskantamme toimituksia, minkä johdosta vuoden 2023 liikevaihtomme kasvoi 12 prosenttia 4 569 miljoonaan euroon. Myös huoltoliiketoiminnan ja ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdot saavuttivat ennätystason. Korkeamman liikevaihdon, menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan sekä MacGregorin kannattavuuskäänteen myötä vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 62 prosenttia 513 miljoonaan euroon eli 11,2 prosenttiin liikevaihdosta.

Toisaalta saadut tilaukset olivat alhaisemmalla tasolla kuin poikkeuksellisina vuosina 2021–2022. Vastasimme alentuneeseen tilauskantaan lokakuussa julkistetuilla kustannussäästötoimenpiteillä, joilla aiomme saavuttaa 50 miljoonan euron säästöt kiinteissä kustannuksissa vuonna 2024. Toimenpiteet ovat edenneet odotustemme mukaisesti. Vähensimme kustannussäästötoimenpiteisiin liittyen noin 300 tehtävää maailmanlaajuisesti neljännellä vuosineljänneksellä, ja uskomme vakaasti saavuttavamme tavoitteemme.

Neljännellä vuosineljänneksellä ratkaisujemme kysyntä vakiintui ja kasvoi 11 prosenttia kausiluonteisesti jonkin verran heikompaan kolmanteen vuosineljännekseen nähden. Vuosineljänneksellä liikevaihtomme oli 1 193 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomme 111 miljoonaa euroa.

Kalmarin neljäs vuosineljännes oli vahva päätös ennätysvuodelle. Kalmarin ratkaisujen kysyntä vakiintui, ja saadut tilaukset paranivat kolmannesta vuosineljänneksestä. Menestyksekäs tilauskannan toimitus sekä inflaatiopaineiden hallinta pitivät kannattavuuden korkealla tasolla. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 67 miljoonaa euroa eli 13,1 prosenttia sen liikevaihdosta. Kustannussäästötoimenpiteisiin liittyvillä kertaluonteisilla kustannuksilla on 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Kalmarin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Hiabin vuosineljännes oli viides peräkkäinen neljännes, jolloin saadut tilaukset olivat vakaalla tasolla. Hiabin liikevaihto laski hieman. Hiabin vertailukelpoinen liikevoitto laski 48 miljoonaan euroon eli 10,6 prosenttiin liikevaihdosta. Tähän vaikuttivat yhteensä 16 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset liittyen lokakuussa julkistettuihin kustannussäästötoimenpiteisiin sekä kasvua tukeviin investointeihin. Hiabin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa oli ennätyksellisen korkea.

Kaikkien muiden toimiensa ohessa MacGregorissa on meneillään suunnitelman mukainen onnistunut kannattavuuskäänne. MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen kysyntä jatkui neljännellä vuosineljänneksellä hyvällä tasolla, minkä seurauksena sen tilauskanta kasvoi 7 prosenttia vuoden 2022 loppuun verrattuna. Kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen liikevaihdon kasvu sekä offshore-liiketoiminnan pienentyneet tappiot johtivat korkeimpaan vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon – 13 miljoonaa euroa – viimeisten yhdeksän vuoden kuluessa. Aiemmin sitouduttuihin offshore-projekteihin liittyvät haasteet kuitenkin jatkuvat. Ilman tappiollista offshore-liiketoimintaa MacGregorin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi ollut noin 10.

Vuodesta 2024 tulee hyvin kiinnostava Cargotecille. Jatkamme suunnitellun osittaisjakautumisen toteuttamista ja MacGregoria koskevan ratkaisun selvittämistä. Olemme myös hyvin valmistautuneet vastaamaan vallitseviin markkinaolosuhteisiin edetessämme matkallamme kohti kahta maailman johtavaa pörssiyhtiötä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kolmen liiketoimintamme eriyttämissuunnitelman mukaisesti julkaisemme vuoden 2024 näkymämme erikseen kullekin liiketoiminta-alueelle. Arvioimme, että osana Cargotec-konsernia Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi yli 12 prosenttia, Kalmarin yli 11 prosenttia ja että MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoinen liikevoitto paranisi vuodesta 2023.

Liiketoiminnan rahavirtamme vuonna 2023 oli ennätyksellisen korkea, ja taseemme on erittäin vahva. Nettovelkaantumisasteemme on vain 10,2 prosenttia. Tämän johdosta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin ennätykselliset 2,14 euroa kutakin A-sarjan ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden, mikä on 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Vahva taseemme luo erinomaisen perustan liiketoimintojemme suunnitellulle itsenäiselle tulevaisuudelle.

Haluan kiittää henkilöstöämme heidän työpanoksestaan menestyksekkäänä vuonna 2023 sekä asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan luottamuksesta.

Mitä mieltä olet sivustosta?