menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Tutkimus- ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot vuonna 2022 olivat 100 (102) miljoonaa euroa eli 2,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen lasku oli pääosin seurausta Navis-ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä panostuksia kohdistettiin ympäristötavoitteita tukeviin ratkaisuihin eli digitalisaatioon, sähköistämiseen, robotisaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuutta parantaviin hankkeisiin.

2022-rnd.jpg

R&D liiketoiminta-alueittain vuonna 2022

Kalmar

Vuoden aikana Kalmar jatkoi sähköisten laitteiden ja tulevaisuuden robotisoidun tuoteportfolion kehittämistä. Sähköistämisen avulla asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä elinkaaren aikaisia kustannus- ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, ja sähköisten laitteiden kehitys tarjoaa Kalmarille myös merkittävän liiketoimintamahdollisuuden.

Vuonna 2022 Kalmar aloitti sähköisen konttikurottajan kenttätestaukset Norjassa ja maailman ensimmäisen raskaan sähkötrukin kenttätestauksen Ruotsissa. Joulukuussa Kalmar aloitti täyssähköisten konttikurottajien sarjatuotannon kokoonpanoyksikössään Puolassa.

Kalmar tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kehittääkseen uusia teknologioita lastinkäsittelyratkaisujen toimialalle. Joulukuussa Kalmar ilmoitti yhteistyöstä Toyota Tsusho America Inc:n ja maailmanlaajuisen ympäristöasioihin keskittyneen strategisen suunnittelutoimisto Ricardon kanssa polttokennokäyttöisten terminaalitraktoreiden kehittämisprojektissa. Osana projektia Kalmarin asiakas Yhdysvalloissa testaa kahta polttokennoteknologialla toimivaa Kalmar Ottawa Terminal Tractoria konttiterminaalissaan Yhdysvaltain länsirannikolla.

Hiab

Hiab julkisti vuonna 2022 ennätysmäärän, yli 40, uusia tuotteita. Näihin kuului muun muassa lukuisten uusien kuormausnostureiden merkittävää kehitystä, rautatienosturimallisto, uusia sähköisiä MOFFETT-ajoneuvotrukkeja täydentämään eSeries-mallisto, uuden sukupolven LOGLIFT-puutavaranosturit sekä takalaitanostimia. Hiab esitteli myös maailman ensimmäisen fossiilivapaasta teräksestä valmistetun MULTILIFT Ultima -koukkulaitteen. Se on valmistettu suurimmaksi osaksi SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä, joka tarjoaa samat ominaisuudet kuin perinteisesti tuotettu teräs.

Näiden lisäksi Hiab esitteli asiakkaan HIAB-laitteiden suorituskykyä optimoivan uuden HiPerformTM-kokonaispalveluratkaisun, vastuullisuutta edistäviä ratkaisuja kuten ePTO 44, joka on sähköinen, päästötön vaihtoehto ajoneuvon moottorin teholle nosturin käyttövoimana, sekä metsänostureihin tarkoitetun HiVision 2.0 -kamerajärjestelmän. Hiab myös esitteli parannuksia HiVisioniin MULTILIFT-vaihtolavalaitteille. HiVisionia käytetään nostolaitteiden ohjaamiseen ulkoisten kameroiden avulla, jolloin ympäristön havainnointi onnistuu ohjaamosta käsin.

MacGregor

Vuoden 2022 aikana MacGregor täydensi sähkönosturivalikoimaansa julkaisemalla raskaan siirtokuormausnosturin, joka kuluttaa noin 60 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna hydrauliseen käyttöjärjestelmään.

EU Horizon -innovaatio-ohjelman alainen SEAMLESS-projekti sai sisävesiliikenteen automaation kehittämiseen EU:lta 15 miljoonan euron rahoituksen, josta MacGregorin osuus on 2,6 miljoonaa euroa. MacGregor pyrkii projektissa kehittämään automaattista Dock’n’Load-telakointi-, kiinnitys- ja lähtöjärjestelmää, jonka avulla autonomiset alukset voivat käyttää rajallisen infrastruktuurin sisävesisatamia. MacGregor kehittää edelleen myös Voyage and Container Optimisation Platform -alustaa, jonka avulla sisämaayhteydet ja konttien toimitusketjun uudelleenlastaukset olisivat kaikkien sidosryhmien seurattavissa ja yhteys useisiin olemassa oleviin alustoihin olisi turvattu.

MacGregor työskentelee aktiivisesti hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointitekniikka (CCUS)-segmentin parissa hyödyntäen offshore-osaamistaan ja -valmiuksiaan ja käy tiiviistä vuoropuhelua alan muiden sidosryhmien kanssa.

MacGregor jatkoi myös vuonna 2020 alkanutta merituulivoimaloihin kohdistuvaa projektia, jossa kehitetty prototyyppi mahdollistaa simulaatiomallien todentamisen ja järjestelmän suorituskyvyn kontrolloinnin ja esimerkiksi erilaisten tilanteiden arvioinnin turvallisessa ja säädeltävässä ympäristössä. Tutkimus- ja kehitysprojektia tukee Norjan valtion tutkimuspoliittinen neuvonantaja Norway Research Council, ja sen toteuttavat yhteistyössä Agderin yliopisto ja MacGregor.

MacGregor palkittiin vuoden 2022 SMART4SEA Technology Award -palkinnolla olosuhteita seuraavan ja huoltotarpeita ennakoivan OnWatch Scout -palvelun kehittämisestä.

Mitä mieltä olet sivustosta?