menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Huhtikuussa 2023 Cargotecin hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Helmikuussa 2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Lisätietoja.

Tutkimus- ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot vuonna 2023 olivat 98 (100) miljoonaa euroa eli 2,1 (2,4) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä panostuksia kohdistettiin ympäristötavoitteita tukeviin ratkaisuihin eli digitalisaatioon, sähköistämiseen, robotisaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Vuonna 2023 keskityttiin esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin:

R&D liiketoiminta-alueittain vuonna 2023

Kalmar

Vuonna 2023 Kalmar kehitti sen sähköisten laitteiden tarjoomaa. Sähköistämisen avulla Kalmarin asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä elinkaaren aikaisia kustannus- ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, ja sähköisten laitteiden kehittäminen tarjoaa Kalmarille myös merkittävän liiketoimintamahdollisuuden.

Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmän vahvistumista edistivät useat kestävän kehityksen ratkaisujen lanseeraukset. Kalmar esitteli mm. sähköisten ladattavien konttilukkien tuoteperheen, joka sisältää akkuteknologioita, latausratkaisuja ja latausta optimoivia ohjelmistoja. Ne tukevat sekä manuaalisia että automatisoituja terminaaleja siirtymisessä kohti päästötöntä toimintaa.

Vuonna 2023 Kalmar toimitti ensimmäisen vuoden 2021 lopussa lanseeratun sähköisen konttikurottajan ja raskaan sähkötrukin eurooppalaisille asiakkaille ja aloitti sähköisten konttikurottajien valmistuksen Shanghain tehtaalla laajentaen näin tuotteen markkina-aluetta Aasiaan. Kalmar sai myös päätökseen Norjassa toteutetun pilottihankkeen, jossa RoboTractoria testattiin asiakkaan toimintaympäristössä. Kalmar RoboTractor on osa tulevaa älykkäistä, joustavista ja autonomisista mobiililaiteratkaisuista koostuvaa tulevaa Robotic Portfolio -tuoteryhmää.

Kalmar jatkoi myös olemassa olevien ratkaisujensa kehittämistä. Kalmarin asiakkailla on nyt esimerkiksi mahdollisuus saada sähköinen konttikurottaja valmistettuna osittain SSAB Zero™ -teräksestä, joka on valmistettu kierrätysteräksestä fossiilivapaalla sähköllä ja biokaasulla. Lisäksi asiakkaat voivat valita manuaaliselle konttilukille törmäysvaroitusjärjestelmän, joka antaa kuljettajalle sekä näkyvän että kuuluvan varoituksen, kun on olemassa törmäysvaara.

Hiab

Visionsa mukaisesti – olla älykkäiden ja vastuullisten kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja ja asiakkaiden ensimmäinen valinta – Hiab julkaisi vuonna 2023 useita uusia innovaatioita.
HiPerform™ kokoaa yhteen Hiabin älykkäitä ratkaisuja. Se on tulos huolto- ja palvelutarjooman digitalisointiin tehdyistä investoinneista ja kehitystyöstä. Vuonna 2023 HiPerform-kokonaisuutta täydennettiin HiSkill™-koulutussimulaattorilla. Sen avulla nosturioperaattorit voivat kehittää taitojaan virtuaalisesti ilman varsinaisen nosturin käyttöä.

Suurin osa Hiabin tuotantovaiheen päästöistä tulee teräksen käytöstä, ja tyypillinen Hiab-tuote koostuu 70-prosenttisesti teräksestä. Yksi ratkaisu tähän on vähentää käytetyn teräksen määrää. Tämä laskee myös uusien tuotteiden, esimerkiksi kertaluokkaa suurempien nostureiden suorituskyvyn tarjoavien uusien EFFER-kuormausnostureiden painoa. Hiab on edelläkävijä myös käyttäessään uusiutuvaa sähköä käyttävällä sähköuunilla valmistettua kierrätettyä terästä MULTILIFT Ultima ZERO -vaihtolavalaitteissaan.

Laitteiden käytönaikaisten päästöjen vähentäminen on toinen uusien tuotteiden kehityksen painopistealue. Näihin kuuluu Hiabin Solar Charger -ratkaisu, jossa ohjaamon katolle asennettavat aurinkopaneelit tuottavat ja varastoivat sähköä. Ratkaisu lanseerattiin ZEPRO- ja DEL-takalaitanostimille vuonna 2023. Hiabilla on ainoana valmistajana maailmassa tarjota täydellinen sähköinen ajoneuvotrukkien valikoima sen MOFFETT eSeries -sarjassa. Hiljaisten ja vähäpäästöisten laitteiden suorituskyky on samalla tasolla kuin perinteisillä tuotteilla.

MacGregor

MacGregor on jatkanut laajan sähkökäyttöisten tuotteiden valikoimansa – nosturit, RoRo-laitteistot, walk-to-work-käytävät, lastiluukut, kansilaitteet – tarjoamista. Vuoden 2023 aikana otettiin esimerkiksi käyttöön ensimmäiset täysin sähköiset Horizon walk-to-work-käytävät.

MacGregor on kehittänyt EU-rahoitteisiin MOSES- ja AEGIS-projekteihin itsenäisesti toimivan konttien lastaus- ja purkuoperoinnin. Se sisältää autonomisen nosturijärjestelmän ja uuden konttien toimitusketjuohjelmistoalustan nimeltä Voyage and Container Optimization Platform. MOSES- ja AEGIS-projektien lähestyessä päätöstään MacGregorin ratkaisua testattiin vuonna 2023 onnistuneesti Örnsköldsvikin testialueella Ruotsissa.

INEOS Energy tilasi MacGregorilta Greensand-hanketutkimuksen, jonka MacGregor toteuttaa yhdessä CAN Systemsin kanssa. Tutkimus pohjustaa nestemäisen hiilidioksidin suoraruiskutusratkaisun valintaa Carbon Capture and Storage (CCS) -projektissa.

MacGregor toi myös uusia tuotteita innovatiiviseen ja laajaan tuotevalikoimaansa. Näihin kuuluivat täysin automaattinen ACV-1-konttilukko “Hippo” sekä automaattisen lastinpurkujärjestelmän toimintaa värinällä tehostava “GravityVibeTM”.

Mitä mieltä olet sivustosta?