menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Olemme sitoutuneet 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, koska maapallon lämpenemisellä on katastrofaalisia vaikutuksia, jos sitä ei saada kuriin.

Cargotec on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen mukaiseen Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaan, jossa johtavat yritykset lupaavat pyrkiä rajoittamaan maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen tieteeseen perustuvilla toimilla. Tällä sitoumuksella Cargotec pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta tehostamalla logistiikka-alan toimintaa ja kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat vähähiilisen talouden. Science Based Targets -aloite on vahvistanut kasvihuonekaasupäästötavoitteemme.

Päästölaskentamme noudattaa GHG-protokollan kirjanpito- ja raportointistandardeja. Kaikki kolme päästöluokkaa (scope) on otettu huomioon hiilijalanjälkemme laskennassa. 

  • Scope 1 kattaa suorat päästöt organisaation omistamista tai hallinnoimista lähteistä. 
  • Scope 2 kattaa organisaation kuluttaman sähkön, höyryn, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannosta syntyvät epäsuorat päästöt. 
  • Scope 3 sisältää kaikki muut epäsuorat päästöt, joita organisaation koko arvoketjussa syntyy.

Kasvihuonekaasupäästöjemme kartoitus osoitti, että oman toimintamme (scope 1 ja 2) vaikutus on vähäinen arvoketjumme päästöihin verrattuna. Tuotteidemme pitkän käyttöiän ja dieselmoottoreiden takia merkittävä osa kokonaispäästöistämme syntyy myytyjen tuotteiden käytöstä. Ostetut tuotteet ja palvelut ovat toiseksi suurin päästöluokka. Myytyjen tuotteiden käyttö sekä ostetut tuotteet ja palvelut muodostavat yli 95 prosenttia Cargotecin scope 3 -päästöistä.

Olemme perustaneet Climate Enthusiasts -yhteisön edistämään vastuullisuutta ja ilmastotietoisuutta koko Cargotecin organisaatiossa. Yhteisö on kasvattanut ilmastoa koskevaa tietoisuutta ja asiantuntemusta koko konsernissa sekä tehostanut näihin aiheisiin liittyvää verkostoitumista. Se on tarjonnut innokkaille paikan, jossa he voivat vaihtaa mielipiteitä ja kehittää ideoita, jotka auttavat koko organisaatiota saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteensa.

Mitä mieltä olet sivustosta?