menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Pyrimme globaaliin markkinajohtajuuteen älykkäässä lastinkäsittelyssä, ja matka alkaa omasta toiminnastamme. Kunnianhimoinen ilmastotavoitteemme on tehdä omasta toiminnastamme hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Oman toimintamme päästöt syntyvät kokoonpanoyksikköjen ja toimistojen energiankulutuksesta sekä huoltokaluston ja tuotetestauksen polttoaineenkulutuksesta.

Vuoden 2019 aikana tehdyn arvioinnin perusteella hiilineutraaliuden tavoite näyttäisi olevan saavutettavissa. Noin 40 prosenttia oman toimintamme hiilijalanjäljestä tulee sähkön käytöstä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tähtäävä tiekartta asettaa tavoitteen, jonka mukaan Cargotecin tulisi käyttää ainoastaan uusiutuvaa sähköä. Huoltokalustomme polttoaineenkulutus on toinen merkittävä tekijä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi aiomme lisätä etäpalveluja ja siirtyä biopolttoaineiden tai sähköajoneuvojen käyttöön.

Pidämme oman toimintamme vaikutuksia olennaisena vastuullisuusteemana. Energiankulutuksen ohella seuraamme myös jätteiden ja jäteveden tuotantoa, mahdollisia vuotoja ja ympäristösäännösten rikkomuksia. Energiaintensiteettimme on suhteellisen alhainen. Kokoonpanoyksikkömme käyttävät sähköä ja polttoaineita pääasiassa kokoonpanotoiminnassa. Muut toimipaikkamme ovat toimistoja tai asiakkaita palvelevia korjaamoja, joiden energiankulutus syntyy lähinnä kaluston käyttämästä polttoaineesta sekä toimistojen sähköstä ja lämmityksestä.

Meillä on käytössä prosessit omissa toimipaikoissamme tai asiakkaidemme tiloissa sattuvien vuotojen havaitsemista ja hoitoa varten. Kaikkien kokoonpanoyksikköjemme jätteiden tuotantoa ja vedenkulutusta seurataan konsernitasolla. Omasta toiminnastamme syntyvä jäte koostuu pääasiassa metalliromusta, puusta ja paperista, ja sen kierrätysaste on yli 80 prosenttia. Kokoonpanoprosessimme eivät ole vesi-intensiivisiä. Cargotecin käyttämä vesi on talousvettä, ei prosessivettä. Näin ollen energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen oman toimintamme kehittämisen tärkeimpiä mittareita. Olemme toteuttaneet useita koko organisaation laajuisia energiansäästöhankkeita oman toimintamme energiaintensiteetin vähentämiseksi, ja yli 40 prosenttia käyttämästämme sähköstä on peräisin uusiutuvista lähteistä. Pitkän aikavälin suunnitelmana on siirtyä kokonaan uusiutuvan sähkön käyttöön vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassamme uudistamalla kalustoamme ja etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden ja muiden uusiutumattomien energialähteiden korvaamiseksi.

 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?