menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Cargotecin Science Based Targets (SBT) -aloitteen vahvistama ilmastotavoite on seuraava:

Cargotec sitoutuu vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vertailuvuodesta 2019. Tavoitteenamme on kattaa biogeeniset päästömme sekä bioenergian raaka-aineiden nielut.

Tavoitteemme ylittää 1,5 °C kehityskulun edellyttämän minimitason SBT:n absoluuttisen vähenemisen menetelmän mukaan tarkasteltuna. Tämä tarkoittaa, että tavoitteemme on yhdenmukainen globaalin päästövähennystavoitteen kanssa, jolla lämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä, verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä on SBT-aloitteen kunnianhimoisin tavoitetaso. Me emme pidä päästöjen kompensointia päästövähennyskeinona tavoitteemme saavuttamiseksi.

Sisäisenä tavoitteenamme on tehdä omasta toiminnastamme hiilineutraalia (nettopäästöt nollassa) vuoteen 2030 mennessä, mikä ylittää Science Based Targets -aloitteen vaatiman tason. Pyrimme vähentämään päästöjä niin paljon kuin mahdollista (vähintään 50 prosenttia), mutta tunnistamme, että meidän voi olla tarpeen kompensoida jäljelle jäävät päästöt, joita emme pysty omassa toiminnassamme vähentämään.

SBT-tavoitteemme kattaa scope 1 ja scope 2 (hankintaperusteisesti) päästöt sekä scope 3 päästöt liittyen ostettuihin tavaroihin ja palveluihin (lukuunottamatta epäsuoria hankintoja) sekä myytyjen tuotteiden käyttöön. Tavoitteen kattamat scope 3 päästöt vastaavat yli 90 prosenttia kaikista scope 3 päästöistä.

Päästöt (tCO2e)

2021

2020

2019 (vertailuvuosi)

Scope 1 ja Scope 2 (hankintaperusteisesti)

41,500

43,700

50,200

Scope 3, kattaen:

  • Ostetut tavarat ja palvelut (vain suorat hankinnat)
  • Myytyjen tuotteiden käyttö

5,591,500

5,152,300

5,920,200


Ratkaisu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on älykkäässä lastinkäsittelyssä. Koska noin 60 % hiilijalanjäljestämme syntyy tuotteidemme käyttövaiheessa, on tärkeää kehittää vähähiilisiä tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme myös haluavat ostaa. Lisäksi ilmastotavoitteemme — hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä — on absoluuttinen tavoite: meidän on pystyttävä puolittamaan päästömme vuoden 2019 tasosta riippumatta siitä, kuinka paljon myyntimme kasvaa.

 

Science Based Targets -aloitteesta

Science Based Targets -aloite kannustaa yrityksiä asettamaan itselleen tieteeseen perustuvia tavoitteita ja parantamaan kilpailukykyään vähähiiliseen talouteen siirryttäessä. Se on CDP:n, Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -sopimuksen, Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) ja WWF:n yhteistyöaloite ja yksi We Mean Business Coalition -sitoumuksista. Aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa, tarjoaa resursseja ja ohjausta käyttöönoton esteiden vähentämiseksi sekä arvioi ja hyväksyy yritysten tavoitteita puolueettomasti.

Mitä mieltä olet sivustosta?