menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Blogit IR blogi

Suomalaiset teollisuuspäivät Singaporessa - fokus Cargotecin liiketoiminta-alueissa, joilla on vahva jalansija Aasiassa

08.11.2018

Lokakuussa 2018 Cargotec järjesti institutionaalisille sijoittajille Suomalaiset teollisuuspäivät -tapahtuman yhdessä KONEen ja Kemiran kanssa. Cargotec piti oman osuutensa kaksi päivää kestävästä tapahtumasta 31.10., ja ohjelmaan sisältyivät Bromman johtajan Peter Cederholmin sekä MacGregorin johtajan Michel van Roozendaalin esitykset. Lisäksi ohjelmassa oli vierailu Singaporen PSA-satamaan. Noin 30 institutionaalista sijoittajaa ja analyytikkoa osallistuivat tapahtumaan.

MacGregorin markkina elpyy varovaisesti - päivitetty strategia vastaa asiakkaiden uusiin vaatimuksiin

Van Roozendaal kertoi, että vaikka viimeisten vuosien aikana MacGregor on kärsinyt heikosta markkinatilanteesta, on viime aikoina kuitenkin ollut havaittavissa joitain merkkejä kauppalaivasegmentin varovaisesta elpymisestä. Clarksonin ennusteen mukaan vuonna 2021 tehtyjen kauppalaivasopimuksien määrä tulee olemaan lähes historiallisella keskiarvotasollaan.

Offshore-markkina on myös palautumassa hitaasti. Toimiala on onnistunut tekemään perusteellisia kustannussäästöjä ja parantamaan syvävesilaivojen tehokkuutta edistyneemmän teknologian avulla sekä käyttämällä paremmin hyväksi olemassa olevaa infrastruktuuria. Lopputulos on johtanut “transformaatioon”, jossa projektit, jotka aikaisemmin olisi vaatineet raakaöljyltä korkeaa hintaa, ovatkin nyt kannattavia ja niillä on selvästi suurempi rahavirtapotentiaali kuin yhdysvaltalaisilla liuskekaasuprojekteilla.

 

MacGregorin strategia tähtää lisäämään tasapainoa laitteiston, huoltoliiketoiminnan ja ratkaisujen välillä

Cargotec julkisti päivitetyn strategiansa syyskuussa 2018, ja MacGregor on yhdenmukaistanut strategiset painopistealueensa Cargotecin keskittymisalueiden kanssa. Aikavälillä 2019-2021 MacGregorilla on neljä strategista painopistealuetta: 1) asiakaslähtöisemmän ajattelutavan vahvistaminen, 2) digitaalisten älykkäiden palveluiden ja ratkaisujen lisääminen, 3) hyvien toimintatapojen vahvistaminen sekä 4) työntekijöiden onnistumisen mahdollisuuksien luominen ja tiimien sitouttaminen.

Uusimmat ratkaisut alleviivaavat MacGregorin ottamia askelia strategiansa toteuttamiseksi. Esimerkiksi irto- ja kappaletavaran lastausratkaisu Breakbulk Optimiserin  avulla operaattorit voivat nopeasti optimoida ja suunnitella monen erityyppisen irtolastin lastausjärjestelyn. Uuden järjestelyn avulla laivan käyttöaste kasvaa huomattavasti parantaen liiketoiminnan tulosta. Älykkäillä ratkaisuilla MacGregor pyrkii tarjoamaan parempaa suorituskykyä asiakkailleen. Uusi strategia auttaa laajentamaan MacGregorin tarjoamaa laitteista ja palveluista älykkäisiin ratkaisuihin ja uusiin markkinasegmentteihin, kuten uusiutuvaan offshore-energiaan ja kalastukseen, tutkimukseen ja syvänmerenkaivostoimintaan.

80% globaalista laivanrakennuksesta tapahtuu Aasiassa. Ollakseen lähempänä asiakkaitaan MacGregor muutti pääkonttorinsa Singaporeen vuoden 2017 lopulla. Siirtyminen tukee MacGregorin strategisia tavoitteita ja tämän päivän asiakastarpeita, sillä asiakkaat odottavat kokonaisvaltaista ymmärtämistä liiketoiminnastaan koko elinkaarensa ajan sekä responsiivista ja luotettavaa huoltoa ja tukea globaalisti. Singaporen lisäksi MacGregor on vahvistanut positiotaan Kiinassa strategisten kumppanuuksien kautta (lue lisää yhteishankkeesta CSSC:n Nanjing Luzhoun kanssa sekä aiesopimuksesta CSSC:n kanssa).


Osana MacGregorin esitystä Dieter Kleen, Director, Product Portfolio Strategy at MacGregor esitteli mahdollisuuksia, joita 3D-tulostusteknologia tuo MacGregorin  huoltoliiketoiminnalle 


Kalmarin Bromma-divisioona on johtava toimija tarttujissa 

Kalmarin divisioona Bromma on selkeä markkinajohtaja tarttujissa sekä niihin liittyvissä huoltoliiketoiminnassa sekä satamanostureille että pienemmille kontinkäsittelylaitteille. Bromman liikevaihto muodostaa lähes 10% Kalmarin kokonaisliikevaihdosta (Kalmarin liikevaihto oli 1640 miljoonaa euroa aikavälillä Q4/17-Q3/18). Liiketoiminta on myös suhteellisen kannattavaa, sillä liikevoittomarginaali on kaksinumeroinen.

Bromman brändi on tarttujamarkkinassa kaikkein tunnetuin ja maineikkain. Johtava asema tarkoittaa, että Brommalla on 50% markkinaosuus nosturitarttujissa sekä ⅓ markkinasta pienempien kontinkäsittelylaitteiden tarttujissa. Kuten Kalmarilla, myös Bromman markkina-ajureita ovat maailmanlaajuisen konttiterminaalikapasiteetin sekä konttiliikenteen kasvu, ja molempien odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Myös se, että vanhoja laitteita korvataan uusilla tuo lisäkasvua. Bromman laitteiden käyttöikä on 12-15 vuotta, ja korvausinvestoinnit ovat kasvussa.

Bromman vahva asema tärkeimpiin kilpailijoihinsa (ZPMC, RAM ja Stinis) nähden perustuu luotettavuuteen ja laitteiden korkeaan laatuun, johtajuuteen ympäristöasioissa, innovaatioihin sekä vahvaan ruotsalaiseen brändiin. Myös Brommalla on selkeät strategiset keskittymisalueet. Divisioona keskittyy vahvistamaan markkina-asemaansa APACissa sekä muualla Kiinassa, ylläpitämään vahvaa asemaansa Amerikoissa ja EMEAssa sekä ottamaan vahvasti haltuun korvausmarkkinan. Näiden lisäksi Bromma pyrkii kehittämään digitaalisia ratkaisujaan ja palveluitaan päätuotteidensa ympärillä sekä varmistamaan, että Bromman laitteet ovat yhdistettävissä digitaaliseen “systeemien systeemeihin”.

 PSA Singapore on maailman toiseksi suurin satama. Yhden päivän aikana PSA hoitaa 60 laivan lastauksen ja purun, ja satamassa tapahtuu yli 12 000 trukin liikettä ja 90 000 kontin siirtoa. PSA:ssa on myös 240 000 kontin varastointialue. Vieraat pitivät PSA-vierailusta ja kommentoivat sen olevan silmiäavaava. PSA:ssa vierailijat olivat innoissaan nähdessään Kalmarin automaattiset kuljetusvaunut (AGVt) sekä Bromman tarttujat. 

Positiivista palautetta yleisöltä

Tilaisuuden aikana yleisöä kiinnosti, miten Bromma ja MacGregor kilpailevat vahvoja kiinalaisia toimijoita vastaan ja miten varmistamme, että Cargotecin ratkaisut ovat kilpailijoita parempia. Useita kysymyksiä esitettiin myös Bromman huoltoliiketoiminnasta, esimerkiksi kuinka paljon huoltoa tarttujat vaativat, mikä on tarttujan käyttöikä ja kuinka paljon laitteistoa kuuluu Bromman huoltopalvelusopimuksen piiriin. MacGregorin kysymykset liittyivät esimerkiksi markkinan elpymiseen ja TTS-yritysoston statukseen.

Palaute osallistujilta oli positiivista. Yleisö arvosti mahdollisuutta saada syväanalyysit kahdesta liiketoiminnasta ja sitä, että he pääsivät tapaamaan johtoa. Osallistujat sanoivat arvostavansa vahvaa asemaa ja pitkää perintöä, jotka sekä Brommalla että MacGregorilla on liiketoiminnassaan.

Bromman johtaja Peter Cederholm kertomassa Bromman kilpailueduista. Niitä ovat luotettavuus ja laitteiden korkea laatu, johtajuus ympäristöasioissa, innovaatiot sekä vahva ruotsalainen brändi.

 

Videohaastattelut Michel van Roozendaalin ja Peter Cederholmin kanssa 

Alla olevilla videoilla MacGregorin johtaja Michel van Roozendaal ja Bromman johtaja Peter Cederholm kertovat yksiköistään. Videot ovat englanninkielisiä, niissä on englanninkielinen tekstitys.

Lisää IR-blogeja

Mitä mieltä olet sivustosta?