menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

27.4.2023 Cargotec Oyj:n hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen Cargotecin ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. 30.5.2024 Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. 30.6.2024 Cargotecin Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin. Lue lisää.

Avainluvut 2023

Cargotec julkaisi pörssitiedotteen 8.4.2024, jossa se esitti oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2023. Taustalla on Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttäminen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi (lisätietoa täältä). Tämän sivun tietoja ei ole oikaistu edellä mainitun tiedotteen mukaisesti.

MEUR

2023

2022

Muutos

Saadut tilaukset

3 987

4 862

-18 %

Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset

1 331

1 286

3 %

Tilauskanta kauden lopussa

2 812

3 541

-21 %

Liikevaihto

4 569

4 089

12 %

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

1 379

1 264

9 %

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta

30 %

31 %

 

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto

1 515

1 288

18 %

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta

33 %

31 %

 

Liikevoitto

483,8

106,1

> 100 %

Liikevoitto, %

10,6 %

2,6 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto

513,3

316,4

62 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

11,2 %

7,7 %

 

Tulos ennen veroja

453,0

79,0

> 100 %

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

544,2

231,2

> 100 %

Kauden tulos

348,7

23,2

> 100 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

5,38

0,37

> 100 %

Korollinen nettovelka kauden lopussa

179

378

-53 %

Nettovelkaantumisaste, %

10,2 %

24,8 %

 

Korollinen nettovelka / EBITDA*

0,3

1,2

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, %

19,9 %

4,6 %

 

Henkilöstö kauden lopussa

11 391

11 526

-1 %

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotec on muuttanut vaihtoehtoisen vertailukelpoinen liikevoitto -tunnusluvun määritelmää 1.1.2023 alkaen. Uuden määritelmän mukaan laskettu vaihtoehtoinen tunnusluku sisältää myös liiketoimintojen hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia, jotka olivat 16 miljoonaa euroa vuonna 2022. Eristä 1 miljoonaa euroa kohdistui Kalmariin, 3 miljoonaa euroa Hiabiin ja 12 miljoonaa euroa MacGregoriin. Lisätietoja määritelmän muutoksesta on annettu 4.4.2023 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö on uudistettu, ja tuoteryhmän vuoden 2022 liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Cargotec on tarkistanut vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon. Alun perin raportoitu 362 miljoonaa euroa on tarkistettu 397 miljoonaksi euroksi, mikä muodosti 33 prosenttia Cargotecin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta.

Mitä mieltä olet sivustosta?