menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

2021 vuosikertomus

Kuva - 2021 vuosikertomus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2021 markkinatilanteemme parani, globaali taloudellinen aktiviteetti vilkastui ja  tuotteidemme ja ratkaisujemme kysyntä vahvistui merkittävästi. Vuoden edetessä komponenttipula ja toimitusketjuun liittyvät haasteet kuitenkin viivästyttivät toimituksiamme. Myös edelleen jatkunut koronaviruspandemia vaikeutti sekä meidän että asiakkaidemme toimintaa.

Avainluvut

Strategia

Cargotecin visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi, ja tavoitteemme on  mahdollistaa sujuvampaa arkea kestävillä tavaravirroilla. Strategiset läpimurtotavoitteemme ovat  kestävä kehitys ja kannattava kasvu, jotka vahvistavat ilmastotavoitettamme olla 1,5 asteen yhtiö.

SUJUVAMPAA ARKEA ÄLYKKÄILLÄ TAVARAVIRROILLA

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen, ja yhtiö on asettanut kunnianhimoisen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen omille toimilleen ja arvoketjulle. Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Lue lisää
Kuva -

YHTEISKUNTA, KAUPANKÄYNTI

Cargotecin myönteinen vaikutus perustuu sen asemaan vastuullisena yrityskansalaisena ja työnantajana sekä sen ratkaisuihin ja palveluihin, joilla on keskeinen asema tehokkaan  tavaravirran mahdollistamisessa.

TIETO

Teknologiayhtiönä Cargotecin liiketoiminnalla voi olla myönteinen vaikutus tiedon luomiseen ja jakamiseen sekä tietoinfrastruktuurin tarjoamiseen.                                               

IHMISET, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Cargotec tarjoaa työntekijöilleen oikeudenmukaisen työympäristön, jossa noudatetaan eettisiä työskentelytapoja ja jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. 

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Ympäristövaikutusten hallinta on Cargotecille ensiarvoisen tärkeää, ja se on toimintamme keskiössä.                                    

Mitä mieltä olet sivustosta?