menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kalmar vuonna 2021 - vahva kysyntä, komponenttipula rajoitti toimituksia

Markkinakysyntä nosti Kalmarin tilaukset korkealle tasolle vuonna 2021, mutta komponenttien saatavuus ja pidentyneet toimitusajat loivat haasteita.

Markkinakysyntä vei Kalmarin tilaukset korkealle tasolle vuonna 2021, ja sen saadut tilaukset kasvoivat 47 prosenttia edellisvuodesta. Komponenttien saatavuuteen ja pidempiin toimitusaikoihin liittyvät haasteet kuitenkin jättivät Kalmarin liikevaihdon vuoden 2020 tasolle noin 1,5 miljardiin euroon, ja Kalmarin vertailukelpoinen liikevoitto laski 5 prosenttia 120 miljoonaan euroon. Kalmar matkaa vuoteen 2022 vahvan, 55 prosenttia vuoden 2020 lopusta parantuneen tilauskannan kera.

”Vuoteen 2021 mahtui monenlaisia asioita. Olimme erittäin tyytyväisiä asiakkailtamme eri puolilta maailmaa saamiimme tilauksiin. Toimituskykymme ja myös kustannusten nousut vaikuttivat negatiivisesti yksiköidemme kustannuksiin sekä katteisiimme”, sanoo Michel van Roozendaal, Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtaja.

“Saimme kohtuullisesti tilauksia asiakkailta, jotka uusivat vanhoja laitteitaan. Pystyimme myös toimittamaan nämä tilaukset vuonna 2021, mikä auttoi kannattavuuden parantamisessa. Kuka olisi voinut arvata ongelmien määrää ja komponenttien puutetta, jopa erikoislastilaivoissa”, toteaa Antti Kaunonen, Kalmar Automation Solutions -yksikön johtaja.

“Emme vieläkään nähneet isoja projekteja asiakkaiden keskittyessä tavarantoimituksiin olemassa olevalla kalustollaan. Kun liikennemäärät kasvoivat, satamien täyttyminen ja ahtaus alkoi muodostua haasteeksi", jatkaa Kaunonen.

Jatkoa ajatellen Kalmar on hyvissä asemissa, ja sen markkinaympäristö on erinomainen. Kalmarin keskeinen kysyntäajuri on satamissa käsiteltävien konttien määrä, minkä arvioidaan nousseen noin 7 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna.

”Kalmarin pienempien lastinkäsittelylaitteiden osalta markkinaympäristö vuonna 2021 oli itse asiassa erittäin hyvä. Tämä osoittaa, että liiketoiminnalla on hyvät asemat suhteessa globaalin talouden keskeisiin megatrendeihin. Nykyajan trendit todistavat tämän. Esimerkiksi verkkokauppaan pääsee nykypäivänä milloin ja mistä vain, ja tuotteet toimitetaan monesta eri paikasta. Pienemmät lastinkäsittelylaitteemme, kuten terminaalitraktorimme, trukkimme ja

kontinkäsittelylaitteemme ovat silloin avainasemassa”, sanoo van Roozendaal.
Kalmarin automaatio- ja projektitoiminnan osalta Antti Kaunonen toteaa, että asiakkaat ovat edelleen varovaisia tekemään suuria megaprojekteja koskevia päätöksiä. "Syynä on vallitseva konttien toimittamiseen liittyvä kiire, he keskittyvät toiminnan käynnissäpitämiseen."

T&K luo kilpailuedun
Vuoden 2021 aikana Kalmar vahvisti asemaansa myös huippuluokan tuotekehityksessä. Esimerkiksi joulukuussa Kalmar esitteli uuden logistiikan aikakauden tuomalla koko tuotevalikoimansa saataville sähkökäyttöisinä versioina ja julkistamalla Kalmar Robotic -portfolion, joka tarjoaa ratkaisuja tulevaisuuden älykkäille, joustaville ja autonomisille mobiililaitteille. Huoltotarjoomaansa laajentamalla Kalmar pyrkii lisäksi maksimoimaan asiakkaidensa kaluston suorituskyvyn, turvallisuuden ja tehokkuuden.

“Asiakkaiden ajattelu on muutoksessa. Nyt halutaan täysin sähköisiä ratkaisuja ja CO2-päästöjen vähennyksiä. Tästä näkökulmasta katsottuna olemme menossa oikeaan suuntaan. Toimimme alamme suunnannäyttäjänä automaation ja täysin sähköisten ratkaisujen saralla”, sanoo Kaunonen.

“Olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän on varmistettava, että logistiikkaketjumme toimivat kestävällä tavalla. Sähköistäminen on yksi osa tätä, mutta niin ovat myös robotisaatio ja automaatio. Uskomme, että nämä ovat avaintekijöitä, kun toimialamme muuttuu paitsi vastuullisemmaksi, myös tehokkaammaksi, luotettavammaksi ja - mikä on ratkaisevan tärkeää - turvallisemmaksi niille, jotka työskentelevät tällä melko vaarallisella alalla", sanoo van Roozendaal.

Lukuisat kohokohdat tekivät Kalmarin vuodesta unohtumattoman
T&K-menestysten lisäksi vuoteen mahtui monia erilaisia kohokohtia. Kalmar Mobile Solutionsissa kohokohdaksi muodostui joulukuussa esiteltyjen uusien sähköisten ja robottiratkaisuiden aikaansaama innostunut ilmapiiri.

”Ihmiset ympäri maailman vaikuttuivat sähköisten ratkaisujemme laajasta valikoimasta. Se on osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen”, sanoo van Roozendaal.

Kalmarin automaatioratkaisuiden osalta vuoden tavoitteena oli saada aikaan tuloksia pitkän epävarmuuden ajan jälkeen. Asiakkaiden laitteiden ollessa kiinni tavarantoimituksissa suuremmat pääomainvestoinnit antoivat edelleen odottaa itseään.

“Projektiorganisaatiomme toimii keskitetysti, ja Covid-19-pandemia vaikutti tähän voimakkaasti. Pystyimme kuitenkin toimituksiin Covid-19-ongelmista huolimatta”, sanoo Kaunonen.

Keskittyminen asiakaslähtöisyyteen
Kalmarin toiminnan keskiössä on alan parhaiden tuotteiden tuottaminen tukemaan asiakkaiden tarpeita kaikkialla maailmassa. Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtämiseksi on tärkeää olla jatkuvassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tämä ajattelu leimaa koko Kalmarin organisaatiota - keskustelu asiakkaiden kanssa on jatkuvaa. Kun verkkotapaamiset ovat yleistyneet, myös kontaktit asiakkaisiin ovat helpottuneet.

“Minulla ei ole koskaan ollut niin paljon asiakaskontakteja kuin vuonna 2021. Nyt on paljon helpompaa olla yhteydessä esimerkiksi asiakkaisiimme vaikkapa Australiassa“, sanoo Kaunonen.

"Mutta fyysisiä tapaamisia tarvitaan edelleen, että asiakaskontakti syvenisi."

Michel van Roozendaal on samaa mieltä: “Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on ennen kaikkea osa kulttuuriamme. Emme halua kehittää asioita yksinämme. Voimme olla arvokas kumppani asiakkaillemme vain silloin, kun teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan ja kuuntelemme heidän tarpeitaan.”

Asiakaskeskeisyys on läsnä myös silloin, kun Kalmar toimii asiakkaan toiminnan mahdollistajana.

”Me viemme automaation mahdollisuuksia koko ajan eteenpäin. Automaation ansiosta operationaalinen toiminta muuttuu turvallisemmaksi, mikä on erittäin tärkeää asiakkaillemme. CO2-päästöjen vähentämisen osalta - meillä on tarjota sähköinen ratkaisu tuotekategorioissamme, ja pystymme näyttämään asiakkaillemme, millaisia mahdollisuuksia CO2-vähennyksiin on olemassa. Näiden ratkaisujen myötä olemme alamme edelläkävijä”, Kaunonen päättää.

Mitä mieltä olet sivustosta?