menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Cargotecissa

01.07.2005

Cargotec on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen Antti Herlinin omistusosuuden laskusta Cargotecissa. Hänen
määräysvaltayhtiönsä Holding Manutas Oy on ilmoituksen mukaan myynyt osana
omistusjärjestelyä kaikki Cargotecin osakkeet. Eilen ilmoitetun mukaisesti
29.6.2005 jakautuneesta Security Trading Oy:sta syntynyt uusi Security Trading
Oy, jossa Antti Herlinilla on määräysvalta, ei myöskään enää omista Cargotecin
osakkeita. Antti Herlinin ja hänen alaikäisten lastensa yhteenlaskettu omistus
Cargotecissa on näin ollen laskenut 31,11 prosentista 0,3 prosenttiin osakkeista
ja 66,37 prosentista 0,13 prosenttiin äänistä.
Mitä mieltä olet sivustosta?