menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec työnantajana

Me Cargotecissa luomme maailmanluokan teknologioita ja tarjoamme ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan lastinkuljetuksen ympäri maailman. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat kaikki oman alansa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, teillä ja merellä mahdollistaa kuljetusten optimoinnin ja luo kestävää arvoa asiakkaillemme.

Cargotec on globaali teollisuusyritys, joka toimii noin sadassa maassa. Vuoden 2023 lopussa cargoteclaisia oli noin 11 400. Meillä on mahdollista tehdä erilaisia työuria, olipa taustasi sitten tekninen, kaupallinen tai jotain aivan muuta. Oli intohimosi mikä tahansa, meillä saattaa olla juuri sinulle sopiva työ. Haluamme tuoda yritykseemme uutta asiantuntijuutta ja tuoreita ideoita, samalla kun tarjoamme vanhoille työntekijöillemme uusia, mielenkiintoisia urapolkuja.

Me Cargotecissa uskomme, että parhaat tulokset syntyvät, kun tiimillä on selkeä tavoite ja se on vapaa toteuttamaan tavoitteensa. Uskomme myös yhteistyöhön - sekä tiimien sisällä, niiden välillä että organisaation rajojen ulkopuolella. Olemme innostuneita siitä mitä teemme, ja uskomme tavoitteeseemme - saada aikaan paremmin toimiva arki kaikille.

Haluamme, että kaikki työntekijämme tietävät, että heidän työllään on merkitystä, ja että he näkevät yhteyden oman työnsä ja yrityksen strategian välillä. Kaikki työntekijämme tekevät tärkeää työtä.

Johtajuus
Haluamme, että työntekijämme ovat innostuneita ja motivoituneita. Meille johtajuus on avain paitsi mukavampaan työyhteisöön, myös parempiin tuloksiin. Uskomme, että hyvällä tiimihengellä voimme saavuttaa lähes mitä vain!

Käsityksemme johtajuudesta kiteytyy kolmeen pääteemaan: Anna työlle tarkoitus (Lead with purpose), Mahdollisuus onnistua (Empower for performance), Yhteistyöllä voittoon (Collaborate to win). Näitä teemoja toteutetaan koko organisaation läpi ja kansallisten rajojen ylitse - koska kaikilla on oikeus tehdä töitä positiivisessa ilmapiirissä. Johtajana saat käyttöösi konkreettiset työkalut, joita tarvitset voidaksesi haastaa ja kehittää itseäsi täysin uusin tavoin.

Henkilökohtainen kehitys

Jokaisen työntekijämme tulee tietää, että hänen työllään on todella merkitystä. Siksi haluamme pitää huolen siitä, että kaikkien työntekijöiden tehtävät ja tavoitteet ovat yhteydessä yrityksen strategiaan. Varmistaaksemme tämän, esimiehet sopivat vuosittain yhdessä jokaisen tiimiläisensä kanssa heidän henkilökohtaisista tavoitteistaan. Näiden keskusteluiden lisäksi tiimejä kannustetaan puhumaan suorituksestaan, rooleistaan sekä työilmapiiristä jatkuvasti. Jokaisella työntekijällä on oma kehittymissuunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että henkilökohtaiseen kehitykseen todella kiinnitetään huomiota.

Mitä mieltä sinä olet?

Me Cargotecissa haluamme tietää, mitä työntekijämme ajattelevat. Vuosittaisessa Compass-henkilöstökyselyssämme kannustamme kaikkia työntekijöitä kertomaaan ajatuksiaan monesta eri aiheesta, aina työn ja vapaa-ajan tasapainosta johtajuuteen ja tiimin ilmapiiriin. Liiketoiminta-alueemme ryhtyvät aina tarvittaviin toimiin, mikäli kehityskohteita ilmenee.

Rehellisyys

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yli kieli-, kulttuuri- ja ammattirajojen. Noudatamme kaikissa toimissamme tinkimättömästi Code of Conduct -toimintaohjeistustamme ja kulloinkin sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.

Mitä mieltä olet sivustosta?