menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec työnantajana

Me Cargotecilla luomme maailmanluokan teknologiaa ja tarjoamme ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan lastinkuljetuksen ympäri maailman. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat kaikki oman alansa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen sijoittuminen satamissa, teillä ja merellä mahdollistavat kuljetusten optimoinnin ja luovat kestävää arvoa asiakkaillemme.

Cargotec on globaali teollisuusyritys, joka työllistää yli 11 000 työntekijää 45 eri maassa. Meillä on mahdollista tehdä erilaisia työuria, olipa taustasi sitten tekninen, kaupallinen tai jotain aivan muuta. Oli intohimosi mikä tahansa, meillä saattaa olla juuri sinulle sopiva työ. Me haluamme tuoda yritykseemme uutta asiantuntijuutta ja tuoreita ideoita, samalla kun tarjoamme vanhoille työntekijöillemme uusia, mielenkiintoisia urapolkuja.

Me Cargotecilla uskomme, että saavutamme parhaat tulokset kun tiimillä on selkeä tavoite, ja se on vapaa toteuttamaan tavoitteensa. Uskomme myös yhteistyöhön - sekä tiimien sisällä, niiden välillä että organisaation rajojen ulkopuolella. Me olemme innostuneita siitä mitä me teemme, ja uskomme tavoitteeseemme mahdollistaa paremmin toimiva arki kaikille.

Haluamme, että kaikki työntekijämme tietävät, että heidän työllään on merkitystä, ja että he näkevät yhteyden oman työnsä ja yrityksen strategian välillä. Kaikki työntekijämme tekevät tärkeää työtä.

Johtajuus
Me haluamme, että työntekijämme ovat innostuneita ja motivoituneita. Meille johtajuus on avain paitsi mukavampaan työyhteisöön, myös parempiin tuloksiin. Uskomme, että hyvällä tiimihengellä voimme saavuttaa lähes mitä vain!

Käsityksemme johtajuudesta kiteytyy kolmeen pääteemaan: Lead with purpose, Empower for performance, Collaborate to win. Näitä teemoja toteutetaan koko organisaation läpi ja kansallisten rajojen ylitse - koska kaikilla on oikeus tehdä töitä positiivisessa ilmapiirissä. Johtajana tulet saamaan käyttöösi ne konkreettiset työkalut, joita tarvitset voidaksesi haastaa ja kehittää itseäsi täysin uusin tavoin.

Henkilökohtainen kehitys

Jokaisen työntekijämme tulee tietää, että hänen työllään on todella merkitystä. Siksi haluamme pitää huolen siitä, että kaikkien työntekijöiden tehtävät ja tavoitteet ovat yhteydessä yrityksen strategiaan. Varmistaaksemme tämän, esimiehet sopivat vuosittain yhdessä jokaisen tiimiläisensä kanssa heidän henkilökohtaisista tavoitteistaan. Näiden keskusteluiden lisäksi tiimejä kannustetaan puhumaan suorituksestaan, rooleistaan sekä työilmapiiristä jatkuvasti. Jokaisella työntekijällä on oma kehittymissuunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että henkilökohtaiseen kehitykseen todella kiinnitetään huomiota.

Mitä mieltä sinä olet?

Me Cargotecilla haluamme tietää, mitä työntekijämme ajattelevat. Vuosittaisessa Compass-henkilöstökyselyssämme kannustamme kaikkia työntekijöitä kertomaaan ajatuksiaan monesta eri aiheesta, aina työn ja vapaa-ajan tasapainosta johtajuuteen ja tiimin ilmapiiriin. Liiketoiminta-alueemme ryhtyvät aina tarvittaviin toimiin, mikäli kehityskohteita ilmenee.

Rehellisyys

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yli kieli-, kulttuuri- ja ammattirajojen. Noudatamme kaikissa toimissamme tinkimättömästi Code of Conduct -toimintaohjeistustamme ja kulloinkin sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.