menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinto

Harjoittamalla liiketoimintaa eettisesti, tekemällä hankintoja vastuullisesti sekä huomioimalla vastuullisuuden taloudellisessa päätöksenteossamme, voimme edistää vakaita yhteiskuntia, reilua kauppaa ja vihreää siirtymää.

Eettisten standardien sekä sovellettavien lakien ja sääntelyn noudattaminen on lähtökohta kaikelle toiminnallemme ja päätöksenteollemme Cargotecilla. Toimimme monimutkaisessa globaalissa ympäristössä, joten toimialamme on alttiina monille eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyville riskeille. Vahvojen hallintotapojen ja rehellisyyden avulla voimme näyttää esimerkkiä sidosryhmillemme koko arvoketjussa.

Eettiset toimintaohjeemme luovat perustan sille, miten Cargotec tekee liiketoimintaa. Kannustamme kaikkia keskustelemaan vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä huolenaiheista ja pyytämää ohjeistusta epäselvissä tapauksissa. Epäilyksiä voi ilmoittaa näissä kanavissa:

  • Keskusteleminen suoraan linjaesihenkilön kanssa (ensisijainen kanava työntekijöille)
  • Ilmoittaminen HR- tai Ethics and Compliance -funktioille
  • Käyttämällä ulkoisesti ylläpidettyä SpeakUp-kanavaamme, joka mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Ohjeet kanavan käyttöön löytyvät alta.

 

SpeakUp-kanava

Cargotecin SpeakUp-kanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä eli kaikesta sellaisesta, mikä ei ole yrityksemme arvojen ja käytäntöjen mukaista ja/tai voi vaikuttaa yritykseemme tai henkilön elämään tai terveyteen. SpeakUp on ennakkovaroitusjärjestelmä riskien pienentämiseksi ja tärkeä työkalu korkean liiketoimintaetiikan edistämisessä. Lisäksi se auttaa ylläpitämään asiakkaiden ja kansalaisten luottamusta.

Nimettömyyden varmistamiseksi SpeakUp-kanavaa isännöi ulkoinen kumppani nimeltä People in Touch. Raportointiprosessi on salattu, ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Huomioithan, että Portugalin, Espanjan, Italian ja Ruotsin kansallinen lainsäädäntö sisältää ilmoittamista koskevia rajoituksia.

 

Ilmoituksen tekeminen ja sen käsittelyn seuraaminen

Voit ilmoittaa epäilystäsi helposti ja turvallisesti noudattamalla SpeakUp-kanavan sivuilta löytyviä ohjeita. Ilmoituksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Sinun ei tarvitse esittää todisteita epäilystäsi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä vilpittömin aikein. Vastaamme sinulle viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Vastaus saattaa sisältää jatkokysymyksiä. Kaikki ilmoitukseen liittyvä viestintä tapahtuu nimettömästi SpeakUp-kanavan kautta.

Jätä ilmoitus ja seuraa sen käsittelyä täällä.

Kiitos, kun olet mukana tekemässä Cargotecista toimialan luotettavinta yritystä.

Mitä mieltä olet sivustosta?