menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeenomistajat

Lisätietoja

Cargotecin suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (ent. Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme tietoihin sekä osakkeenomistajien tekemiin liputuksiin. Omistajatiedot päivitetään sivuille kerran kuukaudessa.

​Cargotecin suurimpien osakkeenomistajien luettelo perustuu Euroclear Finland Oy:ltä (ent. Suomen Arvopaperikeskus) saamiimme tietoihin sekä osakkeenomistajien tekemiin liputuksiin. Ellei Cargotec ole saanut erillistä ilmoitusta, hallintarekisteröidyt osakeomistukset eivät ole luettelossa mukana. Omistajatiedot päivitetään sivuille kerran kuukaudessa.

Osakkeenomistajien osoitetietojen muuttuessa pyydämme ilmoittamaan muuttuneet osoitetiedot siihen pankkiin tai pankkiiriliikkeeseen, jossa osakkeenomistajalla on arvo-osuustili.

Cargotecin suurimmista osakkeenomistajista Wipunen varainhallinta Oy on Ilkka Herlinin, Mariatorp Oy Niklas Herlinin kuolinpesän ja Pivosto Oy Ilona Herlinin määräysvallassa.

3.7.2016 alkaen Cargotecin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle (Fiva). Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia heidän omaan lukuunsa tehtyjä Cargotecin osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan lähipiiriinsä kuuluvalle henkilölle ja yhteisölle heitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja johtotehtävissä toimivan henkilön on säilytettävä siitä jäljennös.

1. Välitön ilmoitus Cargotecille
Välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen, ilmoita tekemästäsi liiketoimesta sähköpostiosoitteeseen insider@cargotec.com

2. Ilmoituslomakkeen täyttäminen
Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Fivan sivulla
Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

​​Cargotec Oyj:n LEI-tunnus ​5493002B0GOVF42KWX33
​​Cargotec Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus ​B share: CGCBV
​Cargotec Oyj:n osakkeen ISIN-koodi ​B share: FI0009013429
A-osake: FI0009013411
​Ilmoitusnumero ​Generoituu automaattisesti lomakkeelle

 
3. Ilmoituksen lähettäminen
Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Cargotecille ja Fivalle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Cargotecille:
insider@cargotec.com  Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli yhtiöllä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
Fivalle:
Mene sivulle https://securemail.bof.fi  ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen  johdonkaupat@finanssivalvonta.fi


Cargotec julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan. 
Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat yhtiön sisäpiiriohjeesta ja muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Päiväys ​Liputusilmoitus
31.8.2015 Ilona Herlinin määräysvaltayhteisö D-sijoitus oy (y-tunnus 1948057-7)  on jakautunut niin, että  D-sijoitus oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet ovat siirtyneet Pivosto Oy:lle (y-tunnus 2690030-6).
31.8.2015 Niklas Herlinin määräysvaltayhteisö Mariatorp Oy (y-tunnus 1948056-9) on jakautunut niin, että Mariatorp Oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet ovat siirtyneet uudelle Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7).
 ​30.4.2015   D-sijoitus oy (y-tunnus 1948057-7) ilmoitti jakautumisesta, jonka toteutuessa D-sijoitus oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät Pivosto Oy:lle.
30.4.2015 Mariatorp Oy (y-tunnus 1948056-9) ilmoitti jakautumisesta, jonka toteutuessa Mariatorp Oy:n omistamat Cargotec Oyj:n osakkeet siirtyvät uudelle Mariatorp Oy:lle.
1.7.2005 ​Antti Herlinin, hänen määräysvaltayhtiönsä sekä hänen alaikäisten lastensa yhteenlaskettu omistus Cargotecissa on laskenut 31,11 prosentista 0,3 prosenttiin osakkeista ja 66,37 prosentista 0,13 prosenttiin äänistä.
30.6.2005 ​Security Trading Oy:n jakautumisen myötä Ilkka Herlinin määräysvallassa on 10,86 prosenttia Cargotecin osakkeista ja 22,34 prosenttia äänivallasta,
Ilona Herlinin määräysvallassa 10,27 prosenttia osakkeista ja 22,08 prosenttia äänivallasta, ja
Niklas Herlinin määräysvallassa 10,82 prosenttia osakkeista ja 22,34 prosenttia äänivallasta.
Mitä mieltä olet sivustosta?