menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Lehdistötiedote Kestävä kehitys

Cargotec sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

27.05.2020

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 27. TOUKOKUUTA 2020 KLO 09.00
Cargotec sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Sitoumuksella Cargotec pyrkii ilmastonmuutoksen hillintään tekemällä logistiikka-alasta tehokkaampaa ja kehittämällä ratkaisuja vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamiseksi. Tavoite verifioidaan Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.

Sitoumus vastaa kasvavaan huoleen ilmaston lämpenemisestä ja sen aiheuttamista vakavista seuraamuksista, mikäli lämpenemistä ei saada pysähtymään.

”Cargotecissa keskeinen liiketoiminnan tavoite on saada logistiikkateollisuuden hiilijalanjälkeä pienennettyä. Toimimme alalla, jonka ilmastovaikutus on merkittävä - logistiikan osuuden globaaleista CO2-päästöistä on arvioitu olevan 7 prosenttia - ja tunnistamme vastuumme innovoida ja tarjota vähähiilisiä liiketoimintaratkaisuja mahdollistamaan tavaraliikenteen ja logistiikan kestävä toiminta. Asetettu tahtotila on kunnianhimoinen, mutta samalla mahtava ja inspiroiva liiketoimintamahdollisuus”, sanoo Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

Yli 95 prosenttia Cargotecin CO2-päästöistä syntyy arvoketjussa raaka-aineiden hankinnassa ja myytyjen tuotteiden käyttövaiheessa. Tästä johtuen päästövähennystavoite ei koske pelkästään Cargotecin omia toimia. Alustava selvitys mahdollisuuksista pienentää päästöjä raaka-aineiden hankinnassa ja tuotteiden käyttövaiheessa on saatu päätökseen. Selvityksen perusteella Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä (ns. Scope 3 -päästöt) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi yritys pyrkii saamaan omat toimintonsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Cargotec osoittaa sitoutumistaan ilmastotoimiin myös allekirjoittamalla Uniting business and governments to recover better -kannanoton. Yli 150 yrityksen allekirjoittaman kannanoton tarkoituksena on kehottaa hallituksia priorisoimaan nopeampi ja oikeudenmukaisempi siirtyminen vihreään talouteen yhdenmukaistamalla politiikat ja elvytyssuunnitelmat uusimpien ilmastotutkimuksen tulosten mukaisiksi.

Cargotec on ekotehokkaan tuotesuunnittelun ja tehokkuutta edistävien ratkaisujen edelläkävijä. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme vähentämään polttoaineen kulutusta, pienentämään päästöjä sekä parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. Yksi jo olemassa oleva keino vähentää CO2-päästöjä tuotteiden käyttövaiheessa on sähkökäyttöiset tuotteet. Jatkamme vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja teemme toimittajien kanssa yhteistyötä vastuullisempien ratkaisuiden löytämiseksi. 

Lisätietoja:
Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, puh. 040 743 0306

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?