menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus: tilausvirta jatkui vahvana ja liikevaihto kasvoi 37 prosenttia

28.04.2011

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 28.4.2011 KLO 8.00

 

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

·         Saadut tilaukset kasvoivat 37 prosenttia 819 (598) miljoonaan euroon.

·         Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 373 (31.12.2010: 2 356) miljoonaa euroa.

·         Liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 763 (555) miljoonaan euroon.

·         Liikevoitto oli 50,6 (13,5) miljoonaa euroa eli 6,6 (2,4) prosenttia liikevaihdosta.

·         Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 36,2 (46,5) miljoonaa euroa.

·         Katsauskauden tulos oli 36,2 (9,8) miljoonaa euroa.

·         Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,13) euroa.

 

Näkymät

Cargotec tarkentaa vuoden 2011 näkymiä:

 

Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20 prosenttia. Ensimmäisen vuosineljänneksen hyvä tilauskertymä sekä Industrial & Terminal että Marine -segmenteissä yhdessä parantuneen markkinatilanteen kanssa tukee aiempaa positiivisempaa kasvuodotusta. Liikevaihdon kasvu ja yhtiössä viime vuosina toteutettu mittava tehostamisohjelma tukevat tuloskehitystä, mutta markkinoilla on samanaikaisesti kustannuspaineita. Cargotecin liikevoittomarginaalin vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 7 prosenttia.

 

Helmikuussa Cargotecin vuoden 2011 liikevaihdon arvioitiin kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoittomarginaalin vuonna 2011 jatkavan paranemista.

 

 

Cargotecin avainluvut

  Q1 11 Q1 10 Muutos 2010
Saadut tilaukset, MEUR 819 598 37  % 2 729
Tilauskanta, MEUR 2 373 2 239 6  % 2 356
Liikevaihto, MEUR 763 555 37  % 2 575
Liikevoitto, MEUR 50,6 13,5 275  % 131,4
Liikevoitto, % 6,6 2,4   5,1
Voitto ennen veroja, MEUR 46,4 6,8   101,4
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 36,2 46,5   292,9
Katsauskauden tulos, MEUR 36,2 9,8   78,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,59 0,13   1,21
Nettovelka, MEUR 335 336   171
Nettovelkaantumisaste, % 31,5 37,1   16,0
Henkilöstö kauden lopussa 10 433 9 509   9 954

 

Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
"Lastinkäsittelyratkaisujen markkina-aktiviteetti on maailmaa koetelleista luonnonmullistuksista huolimatta vahvistunut niin, että nostamme vuoden 2011 liikevaihdon kasvuarvioitamme noin 20 prosenttiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä kertoo meidän menestyneen markkinoilla. Tärkeää on, että Industrial & Terminalin liiketoiminnan kannattavuus parani edellisestä vuosineljänneksestä, vaikka liikevaihto jäikin hieman alhaisemmaksi. Maaliskuun lopulla saimme viranomaisten hyväksynnän Naviksen ostolle, minkä jälkeen konttiterminaalit-segmentin kehittäminen on päässyt käyntiin", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

 

Uusi julkistamismenettely
Cargotec Oyj on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Cargotecin tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.com/sijoittajat.

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 9.30 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0025, tunnus Cargotec Corporation/891228. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

 

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 30.4.2011 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 891228.

 

Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 777 4084

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV. www.cargotec.fi

 

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?