menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotec julkaisee vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

23.02.2022

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23. HELMIKUUTA 2022 KLO 12.00
Cargotec julkaisee vuoden 2021 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
Cargotec Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2021 sisältää vuosikatsauksen ja taloudellisen katsauksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Taloudellinen katsaus koostuu hallituksen toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallituksen toimintakertomuksen Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -osuus on laadittu useiden raportointiviitekehysten ja suositusten, muun muassa Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), mukaisesti.

Vuosikertomuksen katsausosuus avaa Cargotecin strategiaa ja toimintaa vuonna 2021 ja tarjoaa linkkejä lisätietoon esimerkiksi yhtiön verkkosivuilla. Se kuvaa myös yhtiön arvonluontia ja keskeisten toimintaperiaatteiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja tunnistaa sidosryhmille keskeiset luodut, vähentyneet ja säilyneet arvon tekijät.

Hallituksen toimintakertomuksessa Cargotec raportoi ensimmäistä kertaa myös EU-taksonomian luokitusjärjestelmän mukaiset tiedot konsernin liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintamenoista. Luokitusjärjestelmäkelpoinen osuus Cargotecin liikevaihdosta vuonna 2021 oli 100 prosenttia, pääomamenoista 100 prosenttia ja toimintamenoista 100 prosenttia.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Cargotecin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.

Vuosikertomuksen yhteydessä Cargotec julkaisee riippumattoman varmennusraportin sisältävän englanninkielisen GRI-indeksin vuodelle 2021.

Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

LIITTEET
Cargotecin vuosikertomus 2021, Cargotec-2021-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi), Cargotec GRI index 2021 (englanniksi)

Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670
Päivi Koivisto, vastuullisuusjohtaja, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite:

Mitä mieltä olet sivustosta?