menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Euroopan komissio aloittaa toisen vaiheen lupaharkinnan Cargotecin ja Konecranesin välisessä sulautumisessa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä

02.07.2021

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 2. HEINÄKUUTA 2021 KLO 20.00
Euroopan komissio aloittaa toisen vaiheen lupaharkinnan Cargotecin ja Konecranesin välisessä sulautumisessa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä

Cargotec Oyj (”Cargotec”) ja Konecranes Oyj (”Konecranes”) ilmoittivat 1. lokakuuta 2020 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistyvät sulautumalla edellyttäen, että sulautumiselle saadaan lakisääteiset ja muut hyväksynnät (”Järjestely”).

Cargotec ja Konecranes vahvistavat ilmoittaneensa Järjestelystä useilla lainkäyttöalueilla, joissa Järjestelyn toteutuminen edellyttää viranomaisten arviointia ja hyväksyntää. Eri kilpailuviranomaiset, mukaan lukien Euroopan komissio (”Komissio”), Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA), Yhdysvaltain oikeusministeriö sekä Kiinan markkinasääntelyviranomainen (SAMR), arvioivat tällä hetkellä ehdotettua Järjestelyä.

Komissio on tänään aloittanut suunnitellun Järjestelyn toisen vaiheen lupaharkinnan. Toisen vaiheen lupaharkinta on Euroopan neuvoston sulautuma-asetuksen mukainen yleinen vaihe vastaavien maailmanlaajuisten järjestelyjen arvioinnissa. Toisen vaiheen lupaharkinta antaa Komissiolle mahdollisuuden arvioida suunniteltua Järjestelyä tarkemmin. Cargotec ja Konecranes jatkavat tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua toimivaltaisten viranomaisten, muun muassa Komission, kanssa Järjestelyä koskevien alustavien huolenaiheiden lieventämiseksi tai poistamiseksi.

Yhtiöt odottavat toisen vaiheen lupaharkinnan jatkuvan vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon ajan. Yhtiöt ovat luottavaisia, että tarvittavat hyväksynnät saadaan siten, että Järjestely voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Siihen saakka Cargotec ja Konecranes toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, aki.vesikallio(a)cargotec.com, puh. 040 729 1670

Tärkeitä tietoja
Sulautumisvastikeosakkeita tai Järjestelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”, ”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta Cargotecin todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät Cargotecin tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?