menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

27.4.2023 Cargotec Oyj:n hallitus päätti tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen Cargotecin ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. 30.5.2024 Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen hyväksymän ja 1.2.2024 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lisätietoja.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä osiossa on kysymyksiä Cargotecista sijoituskohteena. Kysymykset on jaoteltu kategorioihin, jotka löytyvät navigaatiosta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi täältä, voit kääntyä Cargotecin sijoittajapalveluiden puoleen


Yleistietoa Cargotecista


1. Mitkä ovat Cargotecin taloudelliset tavoitteet?

Ehdotetun jakautumisen johdosta Cargotec esittää taloudellisessa raportoinnissaan Kalmar-liiketoiminta-alueen lopetettuina toimintoina vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Tämän vuoksi myös marraskuussa 2022 julkaistut Kalmarin ja Hiabin yhdistetyt taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa. Suunnittelemme julkaisevamme uudet Hiabin ja Kalmarin pitkän aikavälin tavoitteet toukokuussa.

Cargotecin ilmastotavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikissa kolmessa päästöluokassa vähintään 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä on edelleen voimassa. Science Based Targets initiative on hyväksynyt tavoitteen.

Cargotec pyrkii myös kasvavaan osinkoon, joka olisi 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta sekä pitämään nettovelkaantumisasteen (Gearing) alle 50 prosentissa.

Lisätietoa jakautumisesta ja raportoinnista on esitetty 8.4.2024 julkaistussa tiedotteessa sekä Q1 2024 -raportin liitetiedossa 17, Lopetetut toiminnot.


2. Mitkä ovat Cargotecin liiketoiminta-alueet?

Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat HiabKalmar ja MacGregor.

Huhtikuussa 2023 Cargotec tiedotti, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää selvityksen yhtiön ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollisesta eriyttämisestä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. 1.2.2024 Cargotecin hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmarin eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssilistattavaksi yhtiöksi. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024. Lisätietoa eriyttämisestä täältä.

3. Mitkä ovat Cargotecin tärkeimmät asiakassegmentit?

Liiketoiminta-alueet palvelevat eri asiakassegmenttien tarpeita. Tärkeimmät asiakkaat liiketoiminta-alueittain on listattuna täällä. 

4. Missä kaikkialla maailmassa Cargotecilla on toimintaa?

Cargotec toimii yli 100 maassa. Vuonna 2023 liikevaihdosta 45 prosenttia tuli Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueelta, 38 prosenttia Amerikoista ja 17 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta.

5. Milloin Cargotec perustettiin?

Cargotec yhtiönä syntyi vuonna 2005, kun Kone Oyj jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi, Cargoteciksi ja uudeksi KONEeksi. Cargotecin historia voidaan kuitenkin jäljittää sataa vuotta aikaisemmaksi, kun Kalmar - yksi Cargotecin kolmesta liiketoiminta-alueesta - aloitti toimintansa.

Lue lisää Cargotecin historiasta. 

6. Kuinka monta ihmistä työskentelee Cargotecissa?

Cargotecissa työskenteli noin 11 400 työntekijää vuonna 2023.

7. Kuinka suuri osa Cargotecin liikevaihdosta ohjataan tutkimukseen ja tuotekehitykseen?

Vuonna 2023 tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat noin 98 miljoonaa eli noin 2,1 prosenttia liikevaihdosta.

Hallinnointi

Hallinnointi

1. Ketkä ovat Cargotecin hallituksen jäsenet?

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2024. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin ja Ritva Sotamaa ja uusiksi hallituksen jäseniksi Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra.

2. Ketkä kuuluvat Cargotecin johtoryhmään?

Lista ja tietoa Cargotecin johtoryhmän jäsenistä löytyy Hallinnointi-osiosta

3. Mitkä ovat hallitusten jäsenten vuosipalkkiot?

Varsinainen yhtiökokous 30.5.2024 päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioista seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa,
  • hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa,
  • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa,
  • hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti enintään 15 000 euroa ja
  • hallituksen muiden valiokuntien jäsenille kullekin 5 000 euroa.

Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiö vastaa palkkiona maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 3 000 euroa/kokous jäsenen asuinmaan kanssa eri mantereella pidetystä kokouksesta sekä 1 500 euroa/kokous hallituksen ja valiokuntien sovittuun kokousaikatauluun lukeutumattomasta ylimääräisestä kokouksesta. Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvataan yhtiön käytännön mukaisesti.

4. Miten Cargotecin johtoryhmä palkitaan?

Cargotecin palkitsemisen periaatteet ovat nähtävillä hallinnointiosiossa. Lisätietoa yhtiökokouksesta löytyy täältä.

Mitä mieltä olet sivustosta?