menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinnointi

Yhtiökokous 2021

Hallinnointi

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Cargotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin  2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Cargotecin toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläinen (s.1961).

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategisiin kysymyksiin. Agendalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, henkilöstöasioihin, vastuullisuuteen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Stefan Lampa, Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtaja
Antti Kaunonen, Kalmar Automation Solutions -yksikön johtaja
Scott Phillips, Hiabin johtaja
Michel van Roozendaal, MacGregorin johtaja
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja (johtoryhmän sihteeri)
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja
Mikael Laine, strategiajohtaja
Soili Mäkinen, tietohallintojohtaja
Mikko Pelkonen, henkilöstöjohtaja

 

Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja

s. 1961, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020:
122 888 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013– 

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj 2010–2013
Operatiivinen johtaja, Nokia Siemens Networks 2007–2009
Nokian palveluksessa eri tehtävissä 1991–2007

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen:
Danfoss A/S 2018–

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Elisa Oyj 2014–2018, jäsen 2012–2018
Vacon Oyj 2010–2014, jäsen 2009

Mikko Puolakka

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1969, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020:
24 677 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Talous- ja rahoitusjohtaja, Outotec Oyj 2010–2016
Talous- ja rahoitusjohtaja, Elcoteq SE 2007–2010
Director Finance Europe, Elcoteq SE 2004–2007
Manager Finance, Elcoteq AG 2001–2003
Operations Controller, Huhtamäki Oyj 1999–2001
Manager Finance, Leaf Poland Sp. Z.o.o. 1997–1999
Erilaiset varainhallinnan tehtävät Huhtamäen palveluksessa Sveitsissä ja Suomessa 1995–1997

Hallituksen jäsen:
Okmetic Oyj 2012–2016

Stefan Lampa

Johtaja, Kalmar Mobile Solutions

s. 1964, Ruotsin kansalainen, EMBA

Osakeomistus 31.12.2020:
16 513 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2019–

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, KUKA Robotics (Saksa) 2015–2019
ABB:n palveluksessa 1992–2015:
Global Head, Robots & Applications 2011–2015
Eri johtotehtävissä Robotics ja R&D -toiminnoissa Espanjassa, Meksikossa, USA:ssa ja Ruotsissa

Antti Kaunonen

Johtaja, Kalmar Automation Solutions

s. 1959, tekniikan tohtori

Osakeomistus 31.12.2020: 
14 293 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2015–
Johtoryhmän jäsen 2016–

Keskeinen työkokemus:
Voith, Saksa 2007–2015
Metso (Neles, Valmet ja Kajaani), Suomi ja Saksa 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1983–1986

Hallituksen jäsen:
Glaston Oyj 2018–
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 2017–
Tampereen teknillisen yliopiston säätiö 2014–2018

Kunnianosoitukset:
Kunniatohtori, Petrozavodskin yliopisto, Venäjä 14.9.2005

Scott Phillips

Johtaja, Hiab

s. 1966, Yhdysvaltain kansalainen, MBA, B.Sc (Ind.Tech.)

Osakeomistus 31.12.2020:
18 829 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Mining, General Electric 2016–2018
Johtaja, Global Equipment, Sandvik Mining 2013–2016
Johtaja, Loading & Hauling, Sandvik Mining 2012-2013
Hallituksen puheenjohtaja, Freeman Financial Corporation Ltd. 2008–2012
Hallituksen puheenjohtaja, Signal Capital Group Ltd. 2007–2009
Johtaja ja muita positioita, Caterpillar Inc. 1991–2006

Michel van Roozendaal

Johtaja, MacGregor

s. 1963, Alankomaiden kansalainen, M.Sc. (Aerospace Eng.), MBA

Osakeomistus 31.12.2020: 
34 449 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2015–

Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Ingersol Rand, Thermo King Division, Global Marine, Rail and Bus Businesses (Belgia) 2013 – 2015
Johtaja, Ingersol Rand, Services, Contracting and Aftermarket, EMEIA (Belgia) 2010 – 2012
Toimitusjohtaja, United Technologies Fire & Security (Alankomaat) 2007 – 2009
Johtaja, Danaher Motion, Eurooppa (Saksa) 2004 – 2006
Johtaja, Pohjois-Euroopan alue (Belgia) 2000 – 2004
Eri tehtävissä Honeywellin palveluksessa 1991 – 2000

Outi Aaltonen

Lakiasiainjohtaja

s. 1965, Suomen kansalainen, oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2020:
6 195 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2005–
Johtoryhmän jäsen 2019–
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2013–2019

Keskeinen työkokemus:
Lakiasiainjohtaja, Cargotec 2005–
VP, Senior Legal Counsel, KONE Oyj 2003–2004
Lakimies, Partek Oyj Abp 1989–2002

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja

s. 1972, Suomen kansalainen, VTM

Osakeomistus 31.12.2020:
1 150 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2018–
Johtoryhmän jäsen 2019–
Laajennetun johtoryhmän jäsen 2018–2019

Keskeinen työkokemus:
Viestintäjohtaja, Johtokunnan jäsen, 2009–2018 OP Ryhmä
Viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2002–2009 
Viestintäpäällikkö, Lehdistöpäällikkö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2001–2002
Tiedottaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 1999–2001
Kv. asiain koordinaattori, Vaasan yliopisto 1999

Mikael Laine

Strategiajohtaja

s. 1964, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020:
14 687 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2014–

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Moventas Group 2012–2013
Strategia- ja kehitysjohtaja, Moventas Group 2008–2012
Toimitusjohtaja, YAP Solutions Oy 2005–2008
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, TeliaSonera Finland 2003–2005
Sonera Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä 1996–2002
CFO, Oy Mikrolog Ltd 1995–1996

Hallituksen jäsen:
Aspo Oyj 2016–

Soili Mäkinen

Tietohallintojohtaja, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja

s. 1960, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020: 
11 672 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa 2006–
Johtoryhmän jäsen 2018–

Keskeinen työkokemus:
Tietohallintojohtaja, Cargotec, 2006–
Tietohallintojohtaja, MacGregor, 1993–2006

Mikko Pelkonen

Henkilöstöjohtaja

s. 1970, B.A.

Osakeomistus 31.12.2020: 
42 213 B-osaketta

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöjohtaja, Nokia Siemens Networks, Mobile Broadband 2012–2013, Network Systems 2009–2012, Greater China 2006–2009
Henkilöstöjohtaja, Nokia Networks, Pohjois-Amerikka 2004–2006
Nokian palveluksessa eri henkilöstöhallinnon tehtävissä 1997–2004

 

Hallituksen jäsen:
Handelsbanken Suomi 2020–

Mitä mieltä olet sivustosta?