menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia vuosituloksen tai osavuositulosten julkaisua edeltävän kolmen viikon aikana.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2022

Teksti on poiminta Cargotecin 2022-vuosikertomuksesta. Tältä sivulta löytyvät myös linkit vuosiraportointidokumentteihin.

Tehtävät ja tavoitteet
Cargotecin sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tarjota kaikille markkinaosapuolille täsmällistä ja riittävää tietoa yhtiön osakkeen oikean arvostuksen muodostamiseksi. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa talous- ja sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta ja käsittelee keskitetysti kaikki sijoittajien kyselyt.

Cargotecin sijoittajaviestintä valmistelee Cargotecin tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset, kehittää sijoittajasivustoa ja kirjoittaa pörssitiedotteita. Lisäksi se järjestää roadshow-tapahtumia, sijoittajatapaamisia ja -tapahtumia sekä seminaareja, tulosjulkistusten tiedotustilaisuuksia ja vierailuja toimipisteisiin, ja se osallistuu myös yhtiökokousten valmisteluun.

Sijoittajasuhdetoiminto johtaa Cargotecin sijoittajille ja analyytikoille suunnattujen pääomamarkkinapäivien ja muiden tapahtumien järjestelyjä sekä kerää ja analysoi markkinatietoa ja sijoittajapalautetta Cargotecin johdon ja hallituksen käyttöön. Sijoittajasuhdetoiminto tuottaa videoita, blogeja ja muuta sisältöä ajankohtaisista aiheista, kuten osavuosikatsauksista ja muista tapahtumista. Kaikki materiaalit löytyvät Cargotecin verkkosivujen Sijoittajat-osiosta.

Hiljainen jakso
Cargotec noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen julkaisua. Tämän ajanjakson aikana Cargotecin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä, eivät järjestä tapaamisia sijoittajien tai analyytikoiden kanssa eivätkä osallistu sijoittajakonferensseihin.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2022
Vuonna 2022 olemme jatkaneet aktiivista yhteistyötämme rahoitusmarkkinoiden edustajien kanssa. Cargotecin sijoittajasuhteet järjesti sijoittaja- ja analyytikkotapaamisia sekä virtuaalisesti että fyysisesti. Virtuaalikokouksissa osallistujat kokoontuivat verkossa eri verkkoneuvottelusovelluksia käyttäen, ja materiaali jaettiin verkon välityksellä kokousten osallistujille. Fyysisiä tapaamisia järjestettiin läpi vuoden Helsingissä, mutta myös roadshow-, seminaari- ja tuotantopaikkakunta- ja muiden vierailujen yhteydessä Suomessa ja ulkomailla (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Ranska, Belgia, Hollanti, Ruotsi).

Kaiken kaikkiaan sijoittajasuhdetoiminnon järjestämiä tapaamisia oli useita kymmeniä vuonna 2022. Tiimin jäsenet isännöivät kokouksia, ja moniin näistä kokouksista osallistui myös Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen tai talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka, jotka kertoivat osallistujille Cargotecista sijoituskohteena. Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto osallistui lisäksi useiden pankkiiriliikkeiden järjestämiin sijoittajatapaamisiin, ja toimitusjohtaja tai talous- ja rahoitusjohtaja olivat usein mukana myös näissä tapaamisissa.

Maaliskuussa Cargotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin virtuaalisesti. Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksettiin 28.3.2022.

Myöhemmin maaliskuussa Cargotec täsmensi strategiaansa keskittyäkseen kestävään ja kannattavaan kasvuun kannattavissa ydinliiketoiminnoissaan. Cargotec julkisti päivitetyn strategiansa 30. maaliskuuta, sen jälkeen kun suunniteltu sulautuminen Konecranesin kanssa oli peruutettu edellisenä päivänä. Tiedote sisälsi toimenpiteitä, joista tärkeimpänä oli, että Cargotec keskittyy kestävään kehitykseen ja kasvuun kannattavissa ydinliiketoiminnoissaan Hiabissa, Kalmar Mobile Solutionsissa sekä Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Cargotecin visio ja läpimurtotavoitteet kestävä kehitys ja kannattava kasvu säilyvät ennallaan. Cargotec käynnisti myös MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin sisältäen liiketoiminnan mahdollisen myynnin ja ilmoitti vetäytyvänsä Kalmarin raskaista nostureista. Molemmat toimenpiteet on nyt saatu päätökseen.

Vuoden kohokohtana Cargotec järjesti pääomamarkkinapäivän Helsingissä 15. marraskuuta. Cargotec on valmis jatkamaan kannattavaa kasvuaan ratkaisemalla asiakkaiden kestävyyshaasteita. Noin 30 sijoittajaa ja analyytikkoa osallistui tilaisuuteen paikan päällä kuullen johtajien esityksiä ja näkemyksiä Cargotecin ydinliiketoimintojen Hiabin ja Kalmarin tulevaisuudennäkymistä sekä yhtiön tavoitteista vastuullisuuden, huoltoliiketoiminnan, teknologian ja innovaatioiden alalla. Lue lisää tapahtumasta Cargotecin IR-blogista täältä.

Pääomamarkkinapäivän jälkeisenä päivänä 15 osallistujaa matkusti Raisioon kuulemaan ja näkemään Hiabin kokoonpanolaitostoiminnasta. Raision yksikkö keskittyy Hiabin maailman johtavan Multilift-koukkulaitteiden kokoamiseen. Lue lisää tapahtumasta Cargotecin IR-blogista.

Marraskuussa Cargotec isännöi myös suomalaisten sijoittajien vierailua Kalmarin teknologia- ja osaamiskeskuksessa Tampereella. Tilaisuudessa oli mahdollisuus nähdä käytännön esimerkkejä Kalmarin automaatio-, sähköistys- ja digitalisaatiokyvyistä.

Cargotec isännöi sijoittajaryhmää Kalmarin asiakkaan Cabooter Groupin intermodaaliterminaalissa Venlossa Hollannissa. Vierailun keskeisiä teemoja olivat Kalmarin ja asiakkaan yhteistyö kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi, intermodaalisten kuljetusten vahvat kasvunäkymät Euroopassa sekä Kalmarin palveluiden keskeinen rooli asiakkaiden toiminnan ylläpitämisessä vuorokauden kaikkina aikoina.

Joulukuussa Cargotecin IR-tiimi isännöi perinteistä Cargotecin analyytikoiden joululounastapaamista. Tilaisuus järjestettiin jälleen hybridikokouksena, jossa osallistujat pääsivät osallistumaan kokoukseen joko henkilökohtaisesti Helsingissä tai virtuaalisesti osallistumalla toimitusjohtajan puheenvuoroon verkkoyhteyden avulla. Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka olivat läsnä kokouksessa, ja suurin osa yhtiötä seuraavista analyytikoista osallistui tilaisuuteen.

Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto vieraili myös Tampereella, jossa Pirkanmaan osakesäästäjien yhdistys isännöi Cargotecin yritysesittelytilaisuutta, tarjoten mahdollisuuden tavata sijoittajia ja vastata kysymyksiin. Cargotecin päivitetty strategia sai hyvän vastaanoton yksityissijoittajien keskuudessa, ja monet sijoittajat olivat kiinnostuneita myös Cargotecin vahvasta läsnäolosta Tampereella, Kalmarin teknologia- ja osaamiskeskuksen kotipaikalla.

Cargotecin verkkosivuston IR-osio oli monin tavoin sijoittajasuhdetoiminnan keskus vuonna 2022. Sinne kerättiin kaikki vuoden aikana syntynyt liittyvä aineisto (unohtamatta laajaa aiempia vuosia koskevaa materiaalia). Materiaaliin sisältyvät muun muassa säännöllisesti päivitettävä sijoittajaesitys, osavuosikatsausmateriaali (videot, verkkolähetykset, transkriptit, esitysmateriaalit, raportit, podcastit), sekä yhtiökokousmateriaalit, joista sijoittajasuhdetoiminto on myös luonut huomattavan osan.

Sosiaalinen media
Sijoittajasuhdetoiminto toteutti 24 videota vuonna 2022. Videot esittelivät Cargotecin toimintaa monesta näkökulmasta, niiden aiheita olivat esimerkiksi osavuosikatsaukset, liiketoiminta-alueet ja strategian kehittyminen vuoden aikana. Videot ovat vuoden 2022 loppuun mennessä saaneet noin 5 000 katselukertaa Cargotecin Youtube-kanavalla.

IR-tiimi kirjoitti seitsemän blogitekstiä vuonna 2022, jotka julkaistiin yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Blogien aiheet vaihtelivat osavuosikatsausten useimmin esitetyistä kysymyksistä pääomamarkkinapäivän kuvauksiin, yksityissijoittajien useimmin esitettyihin
kysymyksiin, Venäjän Ukraina-hyökkäyksen seurausten arviointiin sekä johdon palkitsemispolitiikkaan.

Cargotecin LinkedIn-tili on varsin suosittu, yhtiön toimintaa seuraa tämän kanavan kautta tällä hetkellä lähes 47 000 henkilöä. Vuoden aikana seuraajaluku kasvoi lähes 17 prosenttia. IR-tiimi päivittää aktiivisesti LinkedIniin uutisia Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tapahtumista, taloudellisista tiedotteista ja muista aiheista, jotka kiinnostavat LinkedIn-käyttäjiä. Jatkuvan parantamisen hengessä sijoittajasuhdetoiminto toteutti useita kehitysprojekteja vuoden 2022 aikana. Laajensimme esimerkiksi sijoittajatiedon saatavuutta hiljaista kautta edeltävillä videoilla ja IR-blogiartikkeleilla. Myös IR-uutiskirjepalvelua kehitettiin aktiivisesti vuoden aikana.

Tunnustuksia
Regi’s IR Nordic Markets 2022 -tutkimus valitsi Cargotecin top10 -listalleen sekä Suomen parhaan yrityksen että parhaan ESG-luokituksen joukossa. Olemme ylpeitä siitä, että Cargotec palkittiin parhaan ESG-luokituksen kolmannella sijalla. Tulokset perustuvat useita kriteerejä sisältävään kyselyyn, kuten arviot IR-raportoinnista, ESG-keskeisyydestä, ylimmän johdon viestintätaidoista ja osaamisesta. Tutkimus perustuu yli 800 pääasiassa Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa toimivan sell-side-analyytikon ja sijoittajan vastauksiin.

Web-sivustoja arvioivan Comprend-yhtiön vuosittaisessa Webranking-selvityksessä arvioidaan eurooppalaisten yhtiöiden web-sivustoja sen perusteella, miten ne vastaavat eri käyttäjäryhmien – analyytikot, sijoittajat, työnhakijat, media – tarpeisiin ja toiveisiin. Suomesta Webranking arvioi 50 Suomen suurimman yhtiön sivustot. Cargotecin sivusto sijoittui yhdeksänneksi parhaaksi Suomessa.

Mitä mieltä olet sivustosta?