menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia vuosituloksen tai osavuositulosten julkaisua edeltävän kolmen viikon aikana.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2021

Teksti on poiminta Cargotecin 2021-vuosikertomuksesta. Tältä sivulta löytyvät myös linkit vuosiraportointidokumentteihin.

Vuonna 2020 alkaneen koronaviruspandemian vaikutukset ihmisten liikkumiseen ja tapaamismahdollisuuksiin olivat merkittäviä vielä vuonna 2021. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus ja terveys olivat keskeisiä asioista kaikessa Cargotecin toiminnassa, ja myös Cargotecin sijoittajatoiminto mukautti toimintaansa vastaavasti.

Vuonna 2021 Cargotecin sijoittajatoiminnon järjestämät sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset olivat pääosin virtuaalisia: osallistujat ovat kokoontuneet verkossa eri web-kokoussovelluksia käyttäen, ja materiaali jaettiin osallistujille virtuaalisesti. Vuoden loppupuolella järjestettiin myös fyysisiä tapaamisia, ja sijoittajasuhdetiimin jäsenet tekivät muutamia ulkomaan vierailuja sijoittajatapaamisiin. Kaiken kaikkiaan sijoittajatoiminnon järjestämiä virtuaalikokouksia oli useita kymmeniä vuonna 2021. Tiimin jäsenet isännöivät kokouksia, ja moniin näistä kokouksista osallistui myös Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen tai talousjohtaja Mikko Puolakka, jotka kertoivat osallistujille Cargotecista sijoituskohteena. Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto osallistui lisäksi useiden pankkiiriliikkeiden järjestämiin sijoittajatapaamisiin, ja toimitusjohtaja tai talousjohtaja olivat useimmiten mukana myös näissä tapaamisissa.

Cargotecin verkkosivuston IR-osio oli monin tavoin sijoittajasuhdetoiminnan keskus vuonna 2021. Sinne kerättiin kaikki vuoden aikana syntynyt liittyvä aineisto (unohtamatta laajaa aiempia vuosia koskevaa materiaalia). Materiaaliin sisältyvät muun muassa sijoittajaesitys (päivitetään kuukausittain), osavuosikatsausmateriaali (videot, verkkolähetykset, transkriptit, esitysmateriaalit, raportit, podcastit), sekä yhtiökokousmateriaalit, joista sijoittajasuhdetiimi on myös luonut valtaosan.

Sijoittajasuhdetiimi toteutti 17 videota vuonna 2021. Videot esittelivät Cargotecin toimintaa monesta näkökulmasta, niiden aiheita olivat esimerkiksi osavuosikatsaukset, liiketoimintaalueet ja ja strategian kehittyminen vuoden aikana. Vuoden kuluessa tehdyt videot ovat vuoden loppuun mennessä saaneet noin 7 500 katselukertaa Cargotecin Youtube-kanavalla.

Sijoittajasuhdetiimi kirjoitti seitsemän blogitekstiä vuonna 2021, jotka julkaistiin yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Blogien aiheet vaihtelivat osavuosikatsauskysymyksistä ja -vastauksista voittavien sijoittajasivustojen sisältö- ja ylläpitomenetelmien esittelyihin.

Maaliskuussa Cargotecin IR-tiimi järjesti analyytikoille Cargotecin vastuullisen toiminnan esittelyn. Tilaisuudessa Cargotecin vastuullisuustiimi esitteli ajankohtaisia aiheita, kuten EU:n tuleva taksonomiaa ja hallintotapaa. Virtuaalikokoukseen osallistui yli 40 analyytikkoa ja sijoittajaa. Kokouksen tallennetta Cargotecin Youtube-kanavalla on katsottu noin 400 kertaa.

IR-tiimi järjesti toisen merkittävän virtuaalitapahtuman syyskuussa, jolloin institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille järjestettiin mahdollisuus tutustua tarkemmin Hiabin toimintaan. Tapahtumassa Hiabin johtaja Scott Phillips, talous- ja liiketoimintajohtaja Simon Greaves, huoltoliiketoiminnan johtaja Michaël Bruninx sekä strategiajohtaja Hermanni Lyyski kävivät läpi Hiabin toimintaa ja vastasivat kysymyksiin. Noin 50 analyytikkoa ja sijoittajaa osallistui tapahtumaan, ja tilaisuuden tallennetta on katsottu noin 600 kertaa.

Joulukuussa IR-tiimi järjesti perinteisen Cargotecin joululounastapaamisen analyytikoille, tällä kertaa hybridi-tapaamisena. Osallistujien oli mahdollista tulla paikan päälle Helsinkiin tai osallistua keskusteluun ja nähdä esitys myös virtuaalisena. Tilaisuuteen osallistui noin 12 analyytikkoa lähinnä Euroopasta ja Pohjoismaista, ja Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen sekä rahoitus- ja talousjohtaja Mikko Puolakka esiintyivät tilaisuudessa.

Sijoittajasuhdetiimi toteutti useita kehitysprojekteja vuoden 2021 aikana tavoitteenaan jatkuva sijoittajayhteisöyhteyksien parantaminen. Vuoden kuluessa otettiin esimerkiksi käyttöön web-sivuston analytiikka-dashboard, joka keskittyy erityisesti sijoittajasivujen toimivuuden ja käytön seurantaan. Myös sijoittajaviestinnän uutiskirjettä kehitettiin aktiivisesti vuoden aikana.

Sosiaalinen media
Cargotecin sijoittajasuhdetiimi on aktiivisesti hyödyntänyt sosiaalista mediaa erityisesti yksityissijoittajien palvelemiseen. Cargotecin sosiaalisen median kanavissa julkaistaan säännöllisesti sijoittajia kiinnostavaa sisältöä, jota voi seurata myös aihetunnisteella #CargotecIR. Tarkoituksena on palvella sijoittajia heidän suosimissaan kanavissa.

Cargotecin Instagram-tili Cargotecglobal lanseerattiin vuonna 2021. Tilillä nostetaan esille merkittäviä Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tapahtumia ja tiedotteita. Cargotecin IR-tiimi kehittää aktiivisesti tiliä ja tuottaa siihen sisältöä. Cargotecin yritystilien ohella myös sijoittajasuhdetiimin jäsenet, erityisesti sijoittajasuhdepäällikkö Aki Vesikallio, ovat henkilökohtaisesti olleet aktiivisia sosiaalisessa mediassa luodakseen keskustelua ja jakaakseen sisältöjä kohdeyleisölle.

Cargotecin LinkedIn-tili on varsin suosittu, yhtiön toimintaa seuraa tämän kanavan kautta tällä hetkellä yli 40 000 henkilöä. Vuoden 2021 aikana seuraajaluku kasvoi lahes 15 prosenttia. IR-tiimi päivittää aktiivisesti LinkedIniin uutisia Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tapahtumista, taloudellisista tiedotteista ja muista aiheista, jotka kiinnostavat LinkedInin käyttäjiä.

Tunnustuksia
Toukokuussa Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry palkitsivat Cargotecin sijoittajasivuston vuoden 2021 parhaana. Kilpailulla pyritään kehittämään Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden sijoittajaviestintää. Perustelujen mukaan Cargotecin sijoittajasivusto tuo monipuolisesti ja helppokäyttöisesti tarjolle sijoittajan perustiedot. Cargotec sai kiitosta myös aktiivisesta sijoittajaviestintätyöstään.

Web-sivustoja arvioivan ruotsalaisyhtiö Comprendin vuosittaisessa Webranking-selvityksessä arvioidaan eurooppalaisten yhtiöiden web-sivustoja sen perusteella, miten ne vastaavat eri käyttäjäryhmien - analyytikot, sijoittajat, työnhakijat, media - tarpeisiin ja toiveisiin. Suomesta Webranking arvioi 50 Suomen suurimman yhtiön sivustot. Vuosien 2021–2022 arviossa Cargotecin sivusto sijoittui viidenneksi parhaaksi Suomessa. Sijoitus parani edellisestä vuodesta, jolloin Cargotecin IR-sivut rankattiin kahdeksanneksi.

Mitä mieltä olet sivustosta?