menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa. Kaikissa viestintätilanteissa toimitaan läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla, oikea-aikaisella ja johdonmukaisella tavalla yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen vuosineljänneskatsausten tai tilinpäätöstiedotteiden julkaisua. Tämän ajanjakson aikana Cargotecin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä, eivät tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä osallistu sijoittajakonferensseihin.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2023

Teksti on poiminta Cargotecin 2023-vuosikertomuksesta. Tältä sivulta löytyvät myös linkit vuosiraportointidokumentteihin.

Tehtävät ja tavoitteet

Cargotecin sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tarjota kaikille markkinaosapuolille täsmällistä ja riittävää tietoa yhtiön osakkeen oikean arvostuksen muodostamiseksi. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa talous- ja sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta ja käsittelee keskitetysti kaikki sijoittajien kyselyt.

Cargotecin sijoittajaviestintä valmistelee Cargotecin tilinpäätökset ja neljännesvuosikatsaukset, kehittää sijoittajasivustoa, kirjoittaa pörssitiedotteita ja tuottaa lisämateriaaleja kuten esitysmateriaaleja. Lisäksi sijoittajaviestintä järjestää roadshow-tapahtumia, sijoittajatapaamisia ja -tapahtumia sekä seminaareja, tulosjulkistusten tiedotustilaisuuksia ja vierailuja toimipisteisiin, ja se osallistuu myös yhtiökokousten valmisteluun.

Sijoittajasuhdetoiminto johtaa Cargotecin sijoittajille ja analyytikoille suunnattujen pääomamarkkinapäivien ja muiden tapahtumien järjestelyjä sekä kerää ja analysoi markkinatietoa ja sijoittajapalautetta Cargotecin johdon ja yhtiön hallituksen käyttöön.

Sijoittajasuhdetoiminto tuottaa videoita, blogeja ja muuta sisältöä ajankohtaisista aiheista, kuten neljännesvuosikatsauksista ja muista tapahtumista. Kaikki materiaalit löytyvät Cargotecin verkkosivujen Sijoittajat-osiosta.

Hiljainen jakso

Cargotec noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen vuosineljänneskatsausten tai tilinpäätöstiedotteiden julkaisua. Tämän ajanjakson aikana Cargotecin edustajat eivät kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä, eivät tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä osallistu sijoittajakonferensseihin.

Vuonna 2023 Cargotec järjesti hiljaisia jaksoja edeltäviä konferenssipuheluita ja lähetti uutiskirjeen yhtiötä seuraaville analyytikoille. Uutiskirjeet julkaistiin myös yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi IR-tiimi julkaisi kutakin hiljaista jaksoa edeltävän puhelun yhteydessä yhtiön Youtubekanavalla videon, jossa Cargotecin talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka vastasi vuosineljänneksen yleisimpiin analyytikko- ja sijoittajakysymyksiin.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2023

Cargotecin sijoittajasuhteet jatkoi vuoden kuluessa aktiivista yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden edustajien kanssa ja järjesti sijoittaja- ja analyytikkotapaamisia sekä virtuaalisesti että fyysisesti Suomessa ja ulkomailla. Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen, omistaja-arvon lisääminen keskittymällä kestävään ja kannattavaan kasvuun Cargotecin ydinliiketoiminnoissa sekä MacGregorin kannattavuuskäänteen eteneminen olivat tapaamisten pääaiheita.

Fyysisiä tapaamisia järjestettiin läpi vuoden Helsingissä, mutta myös roadshow- ja seminaarivierailujen yhteydessä Suomessa ja ulkomailla Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä, Saksassa, Norjassa, Belgiassa, Hollannissa ja Ruotsissa.

Kaiken kaikkiaan sijoittajasuhdetoiminto järjesti kymmeniä tapaamisia vuonna 2023. Tiimin jäsenet isännöivät kokouksia, ja moniin näistä kokouksista osallistui myös Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka tai Hiabin johtaja Scott Phillips, jotka kertoivat osallistujille Cargotecista sijoituskohteena. Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto osallistui lisäksi eri pankkiiriliikkeiden järjestämiin sijoittajatapaamisiin, ja toimitusjohtaja tai talous- ja rahoitusjohtaja olivat usein mukana myös näissä tapaamisissa.

Huhtikuussa Cargotecin IR-tiimi järjesti ekoratkaisujen tuoteryhmä- ja taksonomiatapahtuman analyytikoille, sijoittajille ja medialle. Tilaisuudessa esitykset pitivät Cargotecin vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto, Kalmarin vastuullisuusjohtaja Mette Kjems Bærentzen ja Hiabin vastuullisuusjohtaja Tobias Bunne. Tapahtuma herätti suurta kiinnostusta, ja siihen osallistui noin 30 ihmistä joko verkon yli tai paikan päällä Helsingissä.

Sosiaalinen media

Sijoittajasuhdetoiminto toteutti 14 videota vuonna 2023, ja ne julkaistiin yhtiön Youtubekanavassa. Vuoden 2023 videoissa esittelimme Cargotecin uuden toimitusjohtaja Casimir Lindholmin, kävimme läpi neljännesvuosikatsausten tuloksia sekä vastasimme kauden useimmin kysyttyihin analyytikko- ja sijoittajakysymyksiin. Tulosjulkistustilaisuudet lähetettiin myös suorina webcasteina, jotka ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivujen kautta.

Cargotecin LinkedIn-tilin suosio kasvoi vuoden 2023 aikana. Kun vuonna 2022 Cargotecilla oli noin 47 000 seuraajaa, vuoden 2023 lopussa LinkedIn-seuraajien määrä oli kasvanut noin 9 prosenttia lähes 51 000:een. IR-tiimi päivittää aktiivisesti LinkedIniin uutisia Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tapahtumista, taloudellisista tiedotteista ja muista aiheista, jotka kiinnostavat LinkedIn-käyttäjiä.

Vuoden 2023 kuluessa yksi sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimmistä tehtävistä oli suunnitellun Kalmarin ja Hiabin eriyttämistä koskevan tiedon löytämisen tekeminen mahdollisimman helpoksi. Tähän liittyen IR-tiimi toteutti mm. uusia toiminnallisuuksia internet-sivuille, esimerkiksi aihetta koskevien uutisten koostamiseksi tiiviiseen ja helposti käytettävään muotoon.

Tunnustuksia

Web-sivustoja arvioivan Comprend-yhtiön vuosittaisessa Webranking-selvityksessä arvioidaan eurooppalaisten yhtiöiden web-sivustoja sen perusteella, miten ne vastaavat eri käyttäjäryhmien – analyytikot, sijoittajat, työnhakijat, media – tarpeisiin ja toiveisiin. Suomesta Webranking arvioi 52 Suomen suurimman yhtiön sivustot, joiden joukossa Cargotecin sivusto sijoittui kymmenenneksi.

Mitä mieltä olet sivustosta?