menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q3/22 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettovelka, MEUR 481 414 682 774 625 472 503 622
Nettovelkaantumisaste, % 30,3 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1 36,0 46,4
Omavaraisuusaste, % 39,3 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8
Nettokäyttöpääoma, MEUR 290 184 103 158 271 115 57 151

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen.Q3 2022 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka 311 miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 20 %.


Nettovelka 30.9.2022

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 170
Muut korolliset velat, MEUR 760
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR -431
Muut korolliset saamiset, MEUR -17
Myytävänä olevat omaisuuserät -
Nettovelka, MEUR 481

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Maturiteetti

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 30.9.2022

Vuosi 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Myöhemmin
Kokonaismäärä 11,1

124,9

249,8

174,6

199,1 - -

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain. Vuokrasopimusvelat eivät ole mukana luvuissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?