menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

Q1/2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014 2013​
Nettovelka​, MEUR 798 774 625 472​​ 503 622 719​ 578​
​Nettovelkaantumisaste, % 57,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​ 46,7​
​Omavaraisuusaste, % 37,2 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​ 39,5​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 191 158 271 115​ 57 ​151 186 229​

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4 2019 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 618, nettovelkaantumisaste 42 %.


Nettovelka 31.3.2019

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 180
Muut korolliset velat, MEUR 928
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 281
Muut korolliset saamiset, MEUR 29
Nettovelka, MEUR 798

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Maturiteetti

​Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.3.2020

Vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Myöhemmin
Kokonaismäärä 144,3 131,0 155,3 124,7 99,6 124,4 148,8

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?