menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Raportit ja esitykset

Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

  Q4/2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nettovelka, MEUR 179 378 414 682 774 625 472 503
Nettovelkaantumisaste, % 10,2 24,8 26,8 52,4 54,2 43.8 33,1 36,0
Omavaraisuusaste, % 43,8 39,2 40,6 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1
Nettokäyttöpääoma, MEUR

329

286 184 103 158 271 115 57

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4/2023-luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 1, nettovelkaantumisaste 0 prosenttia.


Nettovelka 31.12.2023

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR

178

Muut korolliset velat, MEUR

689

Rahavarat, MEUR

-685

Muut korolliset saamiset, MEUR

-3

Nettovelka, MEUR 179

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Maturiteetti

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2023, MEUR

Vuosi 2024 2025 2026 2027 2028 Later
Kokonaismäärä 158,5 257,1 322,8 67,9 12,7 47,8
Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit 106,0 224,7 299,0 49,9    
Vuokrasopimusvelat* 42,9 32,4 23,7 18,0 12,7 47,8
Muut korolliset velat 9,5          

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.

* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?