menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

Q3/21 2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014
Nettovelka​, MEUR 465 682 774 625 472​​ 503 622 719​
​Nettovelkaantumisaste, % 30,6 52,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​
​Omavaraisuusaste, % 39,1 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 206 103 158 271 115​ 57 ​151 186

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q3 2021 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 302, nettovelkaantumisaste 20 %.


Nettovelka 30.9.2021

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 163
Muut korolliset velat, MEUR 907
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 590
Muut korolliset saamiset, MEUR 15
Myytävänä olevat omaisuuserät -
Nettovelka, MEUR 465

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Maturiteetti

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 30.9.2021

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Myöhemmin
Kokonaismäärä 7,8 151,0 174,8 249,6 124,6 198,9 0

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain. Luvut esitetään ilman vuokrasopimusvelkaa.

Mitä mieltä olet sivustosta?