menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec numeroina Taloustieto

Viimeisimmät raportit & presentaatiot

​Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Avainluvut

2020 2019 2018 2017​​ 2016 ​2015 2014 2013​
Nettovelka​, MEUR 682 774 625 472​​ 503 622 719​ 578​
​Nettovelkaantumisaste, % 52,4 54,2 43.8 33,1​ 36,0 46,4 59,2​ 46,7​
​Omavaraisuusaste, % 35,3 36,4 40.9 41,4 39,1 39,8 36,0​ 39,5​
​Nettokäyttöpääoma, MEUR 103 158 271 115​ 57 ​151 186 229​

Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4 2020 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 682, nettovelkaantumisaste 52 %.


Nettovelka 31.12.2020

Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR 166
Muut korolliset velat, MEUR 1 017
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR 485
Muut korolliset saamiset, MEUR 23
Myytävänä olevat omaisuuserät 7
Nettovelka, MEUR 682

Luvut päivitetään neljännesvuosittain.

Maturiteetti

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2020

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Myöhemmin
Kokonaismäärä 155,6 377,4 195,3 114,7 135,5 157,1 47,3
Myytävänä olevat erät 2,2 2,3 1,7 0,3 0,3 0,2 0,6
Kokonaismäärä 157,8 379,7 197,0 115,1 135,8 157,3 48,0

Taulukko päivitetään neljännesvuosittain.

Mitä mieltä olet sivustosta?