menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

2022 vuosikertomus

Kuva - 2022 vuosikertomus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli Cargotecille hyvä. Vuotta leimasivat useat tapahtumat ja globaalit kriisit, mutta niistä huolimatta yhtiön saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat ennätystasolla. Täsmennetyn strategian toteutus eteni menestyksekkäästi. Katso Youtubessa

Avainluvut

Liikevaihto,

MEUR

4 089

Vertailukelpoinen liikevoitto,

MEUR

332

Ekoratkaisujen tuoteryhmä, osuus kokonaisliikevaihdosta**

31 %

Hiilidioksidipäästöjen muutos*

+5 %

* Vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Päästointesiteetti laski vuonna 2022, mutta kokonaispäästöt  nousivat liikevaihdon kasvusta johtuen.
** Päivitetyn kriteeristön mukaisesti.

Saadut tilaukset,

MEUR

4 862

Tilauskanta,

MEUR

3 541

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto,

MEUR

1 264

IIFR*

4,8

Laimentamaton osakekohtainen tulos,

EUR

0,37

* Työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia

Strategia

Cargotecin visio on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Vaikutamme maailman toimitusketjujen toimintaan tehostamalla niitä ja tarjoamalla ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitellessamme kannattavaa kasvua vastuullisella toiminnalla pyrimme muuttamaan logistiikka-alaa ja samalla hyödyntämään tästä syntyvät liiketoimintamahdollisuudet. Ratkaisumme ja toimintamme auttavat asiakkaitamme siirtymään kiertotaloutta tukevaan 1,5 asteen maailmaan.

Keskeiset vaikutukset

Yhteiskunta ja kaupankäynti

Maailmankaupan keskeisenä toimijana varmistamme jokapäiväisten tarvikkeiden toimittamisen miljoonille ihmisille ja tarjoamme kestäviä, turvallisia ja tehokkaita tavaravirtoja. Cargotecin ratkaisut ja palvelut myös edistävät logistiikkasektorin muutosta kohti vähähiilistä taloutta.

Tieto

Cargotec toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia laitteita, mutta luomme ja jaamme myös tietoa sidosryhmiemme kanssa ja toimialamme sisällä.

Ihmiset, terveys ja turvallisuus

Cargotec on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tarjoamaan työntekijöilleen oikeudenmukaisen ja eettisen työympäristön sekä yhtäläiset mahdollisuudet ja kannustaa kumppaneitaan tekemään samoin.

Ilmasto ja ympäristö

Ympäristövaikutusten hallinta on keskeisessä roolissa Cargotecin toiminnassa. Vaikka liiketoimintamme edellyttää luonnonvarojen käyttöä ja arvoketjumme kaikissa vaiheissa syntyy ympäristöjalanjälki, näemme nämä haasteet mahdollisuutena parantaa omaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme.

Mitä mieltä olet sivustosta?