menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Kalmar vuonna 2022 - ennätysvuosi vaihtelevassa markkinassa

Kalmarin liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuonna 2022, kun sen saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihto olivat ennätystasoilla. Komponenttien saatavuus ja toimitusaikojen pitkittyminen loivat edelleen haasteita.

Kalmarin saadut tilaukset vuonna 2022 päättyivät noin kahteen miljardiin euroon kasvaen hieman edellisvuodesta. Kalmarin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa, ennätystulos sekin. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 58 prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 190 miljoonaa euroa. Kalmar lähtee vuoteen 2023 vahvalla 1 428 miljoonan euron tilauskannalla.

”Olimme ehkä jonkin verran huolissamme, että asiakkaat vähentävät tilauksiaan vuonna 2022. Sen sijaan saatujen tilauksien määrä päätyikin lopulta yli kahteen miljardiin euroon. Jos katsomme tätä tuloksen tuoton näkökulmasta, Kalmarin kyky muuttaa saadut tilaukset kannattavaksi liikevaihdoksi johti liikevoiton kannalta todella erinomaiseen lopputulokseen. Olen tähän hyvin tyytyväinen”, sanoo Kalmarin johtaja Michel van Roozendaal.

Kysyntä korkealla vaihtelevassa markkinaympäristössä
Kalmarin kysyntään vaikuttaa maailman bruttokansantuotteen kehitys. Maailmanpankin (World Bank) tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan maailmantalous kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2022, ja ns. kehittyneiden talouksien ryhmässä (advanced economies, sisältää useita keskeisiä markkina-alueita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa) Maailmanpankin kasvuarvio oli 2,5 prosenttia vuodelle 2022. Kasvuennusteet ovat Maailmanpankin aiempia arvioita alhaisempia.

”Markkinaympäristö vuonna 2022 oli monitahoinen. Ilmassa oli huolestuneisuutta sen suhteen, että inflaatio ja energian hintojen nousu vähentäisivät kysyntää. Mutta kävikin päinvastoin, kysyntä oli itse asiassa varsin korkealla tasolla kaikissa divisioonissamme.”

Ennätys liikevaihdossa, hyvä suoritus huoltoliiketoiminnassa
Kalmarin liikevaihto vuonna 2022 oli ennätyslukemissa ollen yhteensä yli 1,9 miljardia euroa. Erityisen ilahduttava oli huoltoliiketoiminnan suoritus, jossa myös liikevaihto oli ennätystasolla, 551 miljoonaa euroa.

“Huoltoliiketoiminnan liikevaihtomme oli ennätyksellinen. Yhtenä pienenä, mutta erittäin tärkeänä, esimerkkinä toimii verkkokauppamme, joka tuotti yli 50 prosenttia varaosamyynnistämme."

”On toki selvää, että huoltoliiketoiminta ei ole vain verkkokauppaa, vaan se on kokonaisuus, jossa noin 1 300 teknikkoa kaikilla mantereilla huolehtii siitä, että asiakkaidemme Kalmar-laitteiden koneiden käytössäolo ja suorituskyky ovat taattuja. Olenkin todella innoissani siitä, kuinka asiakkaat luottavat Kalmariin ja kuinka siitä syntyy meille erittäin hyvää liiketoimintaa.”

“Asiakassuhteemme jatkuu laitteiden myynnin jälkeen. Asiakkaamme haluavat laitteiden varmaa käytettävissäoloa, ja he haluavat Kalmarin huoltoteknikkojen varmistavan, että heidän Kalmar-ratkaisunsa toimii parhaalla mahdollisella tavalla."

Vastuullisuus on tärkeää Kalmarille
Kalmarin ekotehokkaiden tuotteiden tarjooma laajeni vuonna 2022. Kalmarin vuosi alkoi tilanteessa, jossa koko sen tuotevalikoima oli saatavilla sähkökäyttöisinä versioina. Laitteiden korkea asiakaskysyntä sekä ratkaisujen tasainen kehitys jatkui koko vuoden, mikä osoitti vastuullisten ratkaisujen olevan tärkeitä Kalmarille.

”Julkaisimme ja toimme markkinoille laajan valikoiman sähkökäyttöisiä tuotteita. Saimme esimerkiksi ensimmäiset täyssähköisten konttikurottajien tilaukset asiakkailta Norjassa ja Ruotsissa."

Kalmarin hybridikuljetus- ja konttilukkien tilausten määrä on maailmanlaajuisesti yli 500. Näiden hybridilaitteiden avulla saavutetaan elinkaaren aikana yli 400 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennykset verrattuna perinteisiin vastaaviin laitteisiin, mikä vastaa 174 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Kalmar jatkaa panostuksiaan vastuullisten tuotteiden kehitykseen.

”Kalmar tuottaa jatkossa päättäväisesti yhä enemmän sähköisiä laitteita, kuten konttikurottajia ja trukkeja. Mutta kehitys ei pääty sähkökäyttöisiin laitteisiin. Kalmar on myös allekirjoittanut sopimuksen yhteistyöstä Toyota Tsusho America Inc:n kanssa polttokennokäyttöisten terminaalitraktoreiden kehittämisestä. Tämä olisi vaihtoehtoinen tapa vähentää laitteiden hiilijalanjälkeä.”

Lean-toimintatapa tekee Kalmarista entistä paremman kumppanin asiakkailleen
Kalmar jatkaa tuotevalikoimansa kehittämistä pystyäkseen entistä paremmin tukemaan asiakkaitaan näiden tehokkuus- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

"Kalmarilla on yhteiset tavoitteet asiakkaidensa kanssa – toimittaa kestäviä ratkaisuja ja varmistaa, että asiakkaidemme liiketoiminta kehittyy tehokkaampaan suuntaan", Michel van Roozendaal sanoo.

”Sen lisäksi haluamme tehdä Kalmarista lean-ajattelun mukaisen toimijan. Olen työskennellyt monissa muissa yrityksissä, joissa lean oli todella eturintamassa, ja Kalmar voi oppia näistä yrityksistä. Haluamme varmistaa, että se, mitä teemme ja missä tarjoamme arvoa, on todella linjassa sen kanssa, kuinka voimme tuoda lisäarvoa asiakkaillemme samalla kun poistamme asiakasarvoa tuottamattoman toiminnan tekemisestämme."

Mitä mieltä olet sivustosta?