menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Muutos kohti kestävää maailmaa vaikuttaa Cargotecin liiketoimintaan. Toisaalta vaikutamme itse ympäröivään maailmaan monin tavoin. Nämä vaikutukset ovat Cargotecin vastuullisuustyön perusta.

Tavoitteemme mahdollistaa sujuvampi arki älykkäillä tavaravirroilla onnistuu vain osallistavalla yhteistyöllä kaikkien arvoketjumme toimijoiden kanssa. Sidosryhmiemme tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voimme menestyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkeimpien sidosryhmien määrittelyssä arvioimme sekä niiden mahdollista vaikutusta omaan organisaatioomme että Cargotecin mahdollista vaikutusta niihin. Tähän arviointiin perustuen laskemme tärkeimmiksi sidosryhmiksemme asiakkaat, henkilöstön, toimittajat ja sijoittajat. Muita sidosryhmiä ovat viranomaiset, tutkimus- ja oppilaitokset, toimialajärjestöt, paikallisyhteisöt ja media.

Ylläpidämme avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Vastaamme aktiivisesti tietopyyntöihin ja tarjoamme ennakoivasti tietoa nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä suoralla viestinnällä. Käytämme sosiaalista mediaa myös läpinäkyvään, kaksisuuntaiseen ja reaaliaikaiseen sijoittajaviestintään konsernitasolla. Lisäksi liiketoiminta-alueemme käyttävät sosiaalista mediaa viestintään ja vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa.

Jatkuvalla vuoropuhelulla ja yhteistyöllä sidosryhmien kanssa pystymme tunnistamaan mahdollisuuksia arvonluontiin ja saamme palautetta vastuullisuustavoitteiden asettamista varten. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus ja pörssisääntöjen noudattaminen ohjaavat kaikkea viestintäämme.

 

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta sidosryhmiemme kanssa:

Asiakkaat - autamme asiakkaitamme parantamaan heidän toimintansa kestävyyttä ekotehokkailla laitteillamme, digitaalisilla ratkaisuillamme ja palveluillamme. Liiketoiminta-alueemme keräävät säännöllisesti asiakaspalautetta ja käyvät aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa sekä henkilökohtaisissa kohtaamisissa että markkinoinnin, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median välityksellä.

Henkilöstö - korkean turvallisuustason edistäminen, monimuotoisuus, osallistaminen, tasavertaiset mahdollisuudet ja työntekijöidemme osaamisen tehostaminen. Työnantajana Cargotec haluaa keskittyä erityisesti henkilöstön kehittämiseen ja maailmanluokan johtajien kasvattamiseen. Työntekijämme pääsevät ääneen esimerkiksi esimiesten ja tiimiläisten säännöllisissä henkilökohtaisissa keskusteluissa ja ryhmäkeskusteluissa, henkilöstökokouksissa sekä erilaisten digitaalisten kanavien kautta niin paikallisesti kuin globaalistikin.

Toimittajat - teemme yhteistyötä toimittajien kanssa saavuttaaksemme liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteemme sekä auttaaksemme heitä parantamaan vastuullisuuttaan. Strategisten toimittajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vaalia molempia osapuolia hyödyttäviä pitkäjänteisiä suhteita, edistää innovaatioita sekä lisätä kilpailuetua.

Sijoittajat - sijoittajatapahtumat ja -tapaamiset tehostavat vuoropuhelua sijoittajien kanssa. Cargotecin sijoittajapalveluiden tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinatoimijoilla on aina oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin osakkeen käyvän arvon määrittämisen tueksi.

Tutkimus- ja oppilaitokset - Cargotec tekee runsaasti yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa kaikkialla maailmassa.

Paikallisyhteisöt - Cargotecin toimipaikat ovat aktiivisia yhteisöjensä jäseniä. Meillä on pitkät hyväntekeväisyysperinteet, erityisesti joulun aikaan.

Viranomaiset - Cargotecilla on toimintaa noin 50 maassa, ja teemme niissä kaikissa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa toimintamme säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi.

Media - selkeä ja tarkka viestintä ja tiedottaminen. Cargotec järjestää lehdistötapaamisia muun muassa merkittävien kauppojen ja tulosjulkistusten yhteydessä. Julkaisemme vuosittain kymmeniä lehdistötiedotteita lukuisista eri aiheista.

GRI-indeksistämme (2-29 Approach to stakeholder engagement) saat lisätietoa työskentelystämme kunkin sidosryhmän kanssa.

Mitä mieltä olet sivustosta?