menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmä

Cargotecin jo vuonna 2017 perustetun ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteet ja palvelut parantavat asiakkaiden toiminnan kestävyyttä konkreettisilla ympäristöhyödyillä. Voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eniten juuri tuotevalikoimamme kautta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteet ja palvelut edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä paremmalla polttoainetaloudella ja pienemmillä päästöillä EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. Tuoteryhmä sisältää myös muita vastuullisia tuotteita, kuten kiertotaloutta edistävä käytettyjen laitteiden jälleenmyynti, joten se ei ole täysin yhdenmukainen EU:n taksonomia-asetuksessa tällä hetkellä luonnosteltujen teknisten kriteerien kanssa.

Monet tuotteistamme käyttävät edelleen fossiilisia polttoaineita ja aiheuttavat siksi kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä käyttövaiheessa. Kun arvoketju otetaan huomioon, noin 60 prosenttia ilmastovaikutuksistamme syntyy myytyjen tuotteiden käytöstä, joten pidämme tuotteidemme ja palvelujemme energia- ja päästötehokkuutta erittäin tärkeänä teemana. Alan uudistaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisillä ratkaisuilla on meille erinomainen liiketoimintamahdollisuus. Tuotevalikoimamme sähköistäminen on tehokas keino vähentää myytyjen tuotteiden päästöjä. Sähkökäyttöiset laitteet ovat energiatehokkaampia, ja lisäksi sähköä voidaan tuottaa uusiutuvista lähteistä. Kalmar on sitoutunut tarjoamaan sähkökäyttöiset versiot koko tarjoomastaan vuoteen 2021 mennessä, mikä tukee ympäristötavoitteitamme erinomaisesti.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän tavoite strategiakaudelle 2019–2021 oli saavuttaa perinteisiin tuotteisiin nähden kaksinkertainen liikevaihdon kasvu. Vuoden 2021 tavoite saavutettiin etuajassa. Ekoratkaisujen tuoteryhmä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja perinteisten tuotteiden laskenut vuodesta 2018. Ekoratkaisujen liikevaihto kasvoi 24 prosenttiin (2019: 21) Cargotecin vuoden 2020 kokonaismyynnistä. Uusien tuotteiden on läpäistävä ulkoinen arviointi ennen niiden sisällyttämistä tuoteryhmään.

Vuoden 2021 tavoitteemme on uudistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerejä EU:n taksonomia-asetuksen mukaiseksi. Monet tuotteistamme voivat edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä merkittävästi, ja aiomme osoittaa tämän elinkaariarvioinneilla (LCA). Otamme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren huomioon niiden ympäristövaikutusten arvioinnissa ja pidämme elinkaariarviointia parhaana menetelmänä tuotteen tai ratkaisun mahdollisten ympäristövaikutusten arvioimisessa. EU:n taksonomia-asetuksen määritelmän mukaan Cargotecin toiminta kuuluu kahteen katergoriaan: vähähiilisten teknologioiden valmistaminen ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät datavetoiset ratkaisut. Näemme, että automaatio ja digitalisaatio voivat edistää yhteiskunnan laajempaa muutosta kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta.

Keräämme reaaliaikaista dataa kymmenistä tuhansista asiakkaidemme käyttämistä, verkkoon kytketyistä laitteista. Näin saamme tietoa laitteiden todellisesta energiankulutuksesta, jota puolestaan käytetään myytyjen tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästötiedot ovat tärkeä ilmastotavoitteidemme toteutumisen mittari, ja myytyjen tuotteiden ja palveluiden energiankulutuksen vähentäminen on ratkaisevan tärkeää päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta.

Mitä mieltä olet sivustosta?