menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Liiketoimintamme edellyttää luonnonvarojen käyttöä, ja arvoketjumme kaikissa vaiheissa syntyy ympäristöjalanjälki. Näemme nämä haasteet kuitenkin mahdollisuutena parantaa omaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme

Cargotecin suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien kiertoon. Seuraamme, huomioimme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksia ja -päästöjä.

Jotta voimme saavuttaa kannattavaa kasvua vastuullisuudesta, meidän on integroitava vastuullisuus osaksi tuotekehitystä sekä edistettävä aktiivisesti vähähiilisten ja kiertotaloutta tukevien ratkaisujemme myyntiä. Vuonna 2017 perustettu ekorakaisujen tuoteryhmä on tärkein työkalumme tässä työssä, sillä sen laitteet, palvelut ja ohjelmistot parantavat asiakkaidemme vastuullisuutta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän myyntiosuutta seurataan tarkasti ja vuonna 2023 sen osuus kokonaismyynnistämme 33 prosenttia. Yksi ydinliiketoimintojemme strategisista tavoitteista on kaksinkertaistaa ekoratkaisujen tuoteryhmän myynnin kasvu perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Ekoratkaisumme edustavat erilaisia tapoja edistää siirtymää vähähiiliseen ja kiertotaloutta tukevaan maailmaan. Näemme sähköistyksen lisäksi myös automaation ja liitettävyyden erittäin lupaavina tapoina tehostaa asiakkaidemme toimintaa. Esimerkiksi ohjelmistot, digitalisaatio, tiedon jakaminen ja toimialojen välinen yhteistyö mahdollistavat tehokkaamman lastin- ja kuormankäsittelyn. Lisäksi modernisointi- ja huoltopalvelumme auttavat pitämään kalustomme pidempään käytössä, mikä säästää paitsi luonnonvaroja myös asiakkaidemme resursseja.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän avulla Cargotec voi myötävaikuttaa ainakin kahteen EU:n taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteeseen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen siirtymiseen. Ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteeristö noudattaa näiden tavoitteiden logiikkaa, ja tuoteryhmä koostuu nyt kahdesta kategoriasta: ilmastoratkaisut ja kiertotalousratkaisut. Päivitettyjen kriteerien mukaan kaikille Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän laitteille on tehtävä elinkaariarvio (LCA), jonka on oltava kolmannen osapuolen todentama. Lisätietoja ekoratkaisujen tuoteryhmän päivitetyistä kriteereristä löydät tästä englanninkielisestä yhteenvedosta

Mitä mieltä olet sivustosta?